E-zdrowie: technologie informacyjne w służbie zdrowia


Portal pacjenta, e-recepta, e-zwolnienia i dziesiątki innych mniejszych lub większych rozwiązań informatycznych, medycznych oraz prawnych – tak wygląda dziś e-zdrowie.

Technologie informacyjne w służbie zdrowia odgrywają coraz większą rolę, jednak mniej świadomy pacjent może się pogubić w gąszczu nowości. Dlatego wyjaśniamy podstawowe pojęcia, takie jak: Zintegrowany Informator Pacjenta, Internetowe Konto Pacjenta, EWUŚ, e-recepta czy e-zwolnienia.

E-zdrowie

Polski pacjent w coraz większym stopniu staje się e-pacjentem. Służba zdrowia przechodzi od kilku lat proces informatyzacji usług i digitalizacji danych, w zamian za czym postępują też zmiany prawne i mentalnościowe, dotyczące między innymi relacji lekarz – pacjent. Coraz częściej używane jest pojęcie e-zdrowie. To szeroki termin, pod którym kryje się i nowa filozofia leczenia, i wielość programów oraz systemów informatycznych służących obsłudze pacjenta. Powstające rozwiązania w zamierzeniach mają uprościć życie pacjentów i lekarzy, poprawić jakość leczenia, zracjonalizować wydatki, skrócić kolejki do specjalistów.

Jednocześnie mnogość systemów może powodować chaos informacyjny. Pacjenci mają dziś do czynienia z takimi rozwiązaniami o zasięgu ogólnopolskim, jak Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), Internetowe Konto Pacjenta (IKP), Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy (EUWUŚ), e-recepta, e-zwolnienie, e-skierowanie i e-zlecenie. Do tego funkcjonują rozwiązania lokalne, o zwyczajowych nazwach, takich jak e-zdrowie, e-pacjent, e-rejestracja. Są one wdrażane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, poszczególne samorządy, szpitale, poradnie oraz firmy medyczne.

Portal pacjenta ZIP (NFZ)

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) NFZ wprowadził w 2013 roku. Jest to ogólnopolski system zbierający i udostępniający dane dotyczące historii leczenia poszczególnych pacjentów. Platformę ZIP NFZ podzielił na dwie części. Ogólnodostępna zawiera między innymi wyszukiwarkę placówek opieki zdrowotnej, w której można się leczyć za darmo korzystając z refundacji Funduszu.

W części indywidualnej, do której dostęp mają tylko zalogowani użytkownicy, znajdują się informacje dotyczące udzielonych świadczeń i przepisanych leków, a także kwot, które były wydatkowane na leczenie danego pacjenta. Zintegrowany Informator Pacjenta ma 1,5 miliona użytkowników. Dostępny jest pod adresem https://zip.nfz.gov.pl

Internetowe Konto Pacjenta

Portal pacjenta NFZ docelowo ma zostać zintegrowany z innym tego typu narzędziem, jaki jest Internetowe Konto Pacjenta. Przygotowywana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia platforma również ma agregować i udostępniać dane dotyczące pacjentów i historii ich leczenia – świadczeń, przepisywanych leków, wystawianych zwolnień czy skierowań. Pacjenci będą tu mogli sprawdzić także terminy umówionych wizyt, czy sposób dawkowania przepisanego leku.

Internetowe Konto Pacjenta w przyszłości ma zawierać informacje zbierane w ramach programów elektronicznej recepty, zwolnienia, skierowania i zlecenie. IKP dostępne jest pod adresem www.pacjent.gov.pl. Podobnie jak w przypadku ZIP, w IKP należy się zarejestrować i każdorazowo logować.

E-recepta

E-recepta jest jednym ze sztandarowych programów informatyzujących polską służbę zdrowia. W istocie jest to jednak coś więcej, niż tylko system informatyczny, bowiem za zmianami technologicznymi idą zmiany w prawodawstwie oraz filozofii postrzegania relacji lekarz – pacjent. W ramach programu, każdy lek w Polsce, począwszy od 1 stycznia 2020 r., powinien być przepisywany w formie elektronicznej. Dane te trafią do ogólnopolskiego systemu, a dla pacjenta są dostępne poprzez sms lub e mail (lek będzie wydawany po zeskanowaniu kodu z ekranu telefonu komórkowego lub tabletu).

Wyeliminuje to ryzyko pomyłek przy odczytywaniu recept i wydawaniu leków. Ponadto, dzięki e-recepcie, pacjenci będą mogli wykupywać leki zapisane w jednym dokumencie w kilku aptekach bez konieczności brania odpisów. E-recepta umożliwia lekarzowi wgląd w historię leczenia, a tym samym – trafniejsze celowanie kolejnych przepisywanych leków.

Dodatkowo wprowadzeniu e-recepty towarzyszą zmiany prawne, które w jeszcze większym stopniu umożliwiają świadczenie usług telemedycznych – konsultacje lekarskie online i wypisywanie recepty zaocznie, przedłużanie recepty na przyjmowany już lek, bez kontaktu lekarza z pacjentem.

E-zwolnienia

Od 1 grudnia 2018 roku wszystkie zwolnienia w Polsce powinny być wypisywane w postaci elektronicznej. Tzw. e-zwolnienia spełniają tę samą funkcję, co tradycyjne L4, czyli stanowią podstawę do wypłacenia świadczeń zdrowotnych a także usprawiedliwiają nieobecność pracownika. Niosą jednak znaczną ilość innowacji, nie tylko technologicznych.

Najistotniejsza zmiana z punktu widzenia pracownika polega na zniesieniu obowiązku dostarczania papierowego blankietu zwolnienia lekarskiego do pracodawcy w ciągu 7 dni pod rygorem zmniejszenia świadczenia o 25 procent. Dzięki e-zwolnieniom i dostępowi do specjalnego systemu (Platforma Usług Elektronicznych ZUS), pracodawca w trybie natychmiastowym uzyskuje wiedzę o absencji pracownika. Pozwala to na lepsze zarządzanie kadrami, ale też szybsze skierowanie wniosku do ZUS o skontrolowanie zasadności wystawienia danego zwolnienia.

EWUŚ 

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy (EWUŚ) została wprowadzona w 2013 roku. Jest to system zbudowany w celu weryfikacji uprawnień poszczególnych pacjentów do bezpłatnej opieki zdrowotnej. EWUŚ nie do końca spełniał oczekiwania pacjentów, pojawiły się w nim błędy, w 2015 roku, czyli 2 lata po wdrożeniu, zaczęto mówić o konieczności jego likwidacji, tudzież stopniowego wygaszenia.

Autor: Piotr Brzózka

Czytaj też:

Źródła:

  • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz.U. z 2018 r. poz. 697)
  • Czym jest E-recepta – www.pacjent.gov.pl
  • Przepisy dotyczące wystawiania i realizacji E recepty – www.nfz-lodz.pl
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152
  • Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2014 poz. 1138
  • Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) – www.zus.pl
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636)
  • Dowiedz się więcej o IKPwww.pacjent.gov.pl
  • Jak uzyskać dostęp do ZIP, http://www.nfz.gov.pl
  • Czym jest ZIP, https://zip.nfz.gov.pl

Treści z działu "Wiedza o zdrowiu" z serwisu dimedic.eu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym specjalistą. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie porad i informacji zawartych w serwisie bez konsultacji ze specjalistą.
 

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

Dowiedz się więcej na temat zdrowia

Subskrybuj newsletter Dimedic i otrzymuj najciekawsze informacje oraz aktualne oferty.

Administratorem danych osobowych jest Dimedic Ltd. z siedzibą w Newcastle upon Tyne, 104 Close, Quayside, NE1 3RF, United Kingdom, e-mail: office@dimedic.eu. Z Administratorem możesz skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pod adresem: dpo@dimedic.eu. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki Newslettera. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usługi. Podanie danych jest warunkiem udzielenia subskrypcji Newslettera, a ich niepodanie uniemożliwi jej udzielenie. Dane będą przechowywane do chwili zakończenia przez użytkownika subskrypcji Newslettera. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
Partnerzy i regulatorzy serwisu: