Internetowe konto pacjenta, czyli jak działa e-pacjent

Dodano: 21-03-2019 | Aktualizacja: 12-05-2021
Autor: Piotr Brzózka
Potrzebujesz lekarza? Konsultacje z lekarzem rodzinnym Click to go to consultation

Internetowe Konto Pacjenta (IKE) jest bezpłatną aplikacją dostarczającą informacji na temat wystawionych recept i udzielonych świadczeń medycznych. Stworzona przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, rządowa platforma IKE ma integrować dane zbierane w ramach programów e-recepta, e-zwolnienie czy e-skierowanie. Będzie też IKE połączone z tzw. ZIM, czyli portalem pacjenta NFZ.

Internetowe Konto Pacjenta (IKE) – do czego służy?

Internetowe Konto Pacjenta (IKE) to wirtualna platforma, zbudowana w celu gromadzenia, wyszukiwania, monitorowania i udostępniania danych medycznych użytkowników w skali całego kraju. Docelowo Internetowe Konto Pacjenta zawierać ma dane dostępne w ramach 4 sztandarowych programów informatyzujących polską służbę zdrowia, wdrażanych od 2018 roku: elektroniczną recepta, zwolnieniem, skierowaniem oraz zleceniem (na zaopatrzenie w wyroby medyczne).

Dzięki temu pacjent, a w uzasadnionych przypadkach również jego lekarz, czy członkowie rodziny, powinni w ramach IKE mieć dostęp do wyników badań, historii leczenia, wystawionych zwolnień i recept, informacji o dawkowaniu leków, czy terminów planowanych wizyt. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że Internetowe Konto Pacjenta zacznie działać w 2019 roku. W istocie IKE działa już od roku 2018, jednak póki co jego funkcjonalność jest mocno ograniczona.

Jak zostać e-pacjentem?

Internetowe Konto Pacjenta jest aplikacją, do której użytkownik ma dostęp poprzez rządową stronę www.pacjent.gov.pl. Dla osób, które nie posiadają tzw. profilu zaufanego, pierwszy kontakt z IKE nie jest szybki ani prosty – wymaga wykonania wielu czynności, w tym również realnej, nie wirtualnej, fatygi do tzw. punktu potwierdzającego. W skrócie procedura dla osób, które nie mają konta ani profilu zaufanego do bezpiecznego logowania, wygląda tak:

  • na stronie www.pacjent.gov.pl klikamy link „załóż konto”;
  • zostajemy automatycznie przekierowani na stronę www.login.gov.pl;
  • wciskamy przycisk „profil zaufany” co powoduje kolejne przekierowanie, tym razem na stronę www.pz.gov.pl;
  • wciskamy przycisk „zarejestruj się”, wpisujemy w formularz dane osobowe i kontaktowe, po czym jeszcze raz klikamy „zarejestruj się”, nie wychodząc ze strony;
  • na podany przez nas numer telefonu przychodzi SMS z kodem autoryzacyjnym. Kod ten wpisujemy na stronie internetowej i potwierdzamy wirtualne złożenie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego.

W dalszej kolejności e-pacjent musi fizycznie udać do jednego z punktów podanych na stronie internetowej, w celu potwierdzenia weryfikacji wniosku (są to siedziby NFZ, urzędów miejskich, banków itp.). Należy to zrobić w ciągu 14 dni od jego złożenia. Dopiero po przejściu całej tej procedury użytkownik uzyskuje możliwość bezpiecznego logowania się na Internetowym Portalu Pacjenta.

E-recepta – jak działa?

O wykorzystaniu Internetowego Konta Pacjenta najwięcej mówi się w kontekście programu e-recepta. Jest to połączony system rozwiązań informatycznych i prawnych, który umożliwia wypisywanie recept w formie elektronicznej i gromadzenie zawartych w nich danych w centralnym systemie. Pilotaż elektronicznej recepty rozpoczął się w maju 2018 roku w Skierniewicach i Siedlcach, docelowo 1 stycznia 2020 roku wszystkie recepty w Polsce mają być wypisywane w takiej formie.

Wszystkie informacje odnośnie recepty, w tym cena leku, czy sposób jego dawkowania, mają być dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. Będzie to wiedza przydatna dla samych pacjentów, ale też dla lekarzy, którzy znając historię leczenia, będą mogli trafniej dobierać leki, wybierając te o większej skuteczności, czy też zapobiegając niepożądanym interakcjom pomiędzy farmaceutykami.

Nie będzie to jedyna korzyść z wprowadzenia e-recepty. W tym kontekście najwięcej mówi się o upowszechnieniu usług telemedycznych i możliwości wystawiania recept online. E-recepta niesie za sobą kolejne zmiany prawne umożliwiające wirtualną konsultację medyczną bez realnego kontaktu lekarza z pacjentem oraz zaoczne przepisywanie leków, przedłużanie recepty.

Portal pacjenta NFZ

Tworzony pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia Internetowy Portal Pacjenta nie jest jedyną tego typu aplikacją integrującą dane medyczne. W rzeczywistości istnieje już wiele systemów gromadzących dane, zarówno centralnych, jak i lokalnych, ograniczonych zasięgiem do danej miejscowości, konkretnego szpitala czy poradni. Jednym z nich jest portal pacjenta NFZ, czyli ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta.

Portal działa od 2013 roku i udostępnia gromadzone od 2008 r. dane dotyczące leczenia pacjentów, przepisywanych leków oraz wykonywanych badań refundowanych przez NFZ; w tym miejscu można też uzyskać informacje o kwocie, która została zapłacona za te świadczenia. Aby korzystać z portalu pacjenta NFZ, również należy przejść dłuższą procedurę.

Także i w tym przypadku do założenia konta wymagane jest logowanie za pomocą Profilu Zaufanego, albo osobista wizyta w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Wedle założeń Ministerstwa Zdrowia, użytkownicy ZIP będą bezproblemowo korzystać z IKE – oba systemy mają zostać ze sobą zintegrowane.

Portal Zdrowie Pacjenta – rejestracja online

Różnego typu portale czy aplikacje agregujące i udostępniające dane dotyczące leczenia mają też często poszczególne placówki służby zdrowia. Dla przykładu jeden z warszawskich szpitali wdrożył sfinansowany przez Unię Europejską portal pacjenta, czyli system informatyczny, który gromadzi dane o stanie zdrowia poszczególnych osób korzystających z opieki, w tym między innymi: rozpoznane choroby, przepisane leki, zlecone badania, stwierdzone alergie.

Dane te mogą być monitorowane zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy, co ma podnosić skuteczność i bezpieczeństwo leczenia. Dodatkowo portal pacjenta pełni rolę rejestracji online, która umożliwia umówienie wizyty przez Internet, oszczędzając czas zarówno osób chorych, jak i personelu placówki. Dodatkowo, na portalu znaleźć można wiele przydatnych informacji, dotyczących między innymi dawkowania leków czy dostępnych tańszych zamienników. Są tu również wskazania dotyczące przygotowania się do różnego rodzaju badań diagnostycznych.

Czytaj też:Treści z działu "Wiedza o zdrowiu" z serwisu dimedic.eu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym specjalistą. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie porad i informacji zawartych w serwisie bez konsultacji ze specjalistą.
 

Bibliografia do artykułu

  • Dowiedz się więcej o IKP – www.pacjent.gov.pl
  • www.csioz.gov.pl - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  • Zintegrowany Informator Pacjenta – ZIP, www.nfz-rzeszow.pl
Zobacz więcej