E-zwolnienia. Czym są elektroniczne zwolnienia lekarskie?

Dodano: 21-03-2019 | Aktualizacja: 21-03-2019
Potrzebujesz lekarza? Konsultacje z lekarzem rodzinnym Click to go to consultation

E-zwolnienia to duże uproszczenie dla pracowników i pracodawców, a także dla lekarzy. Przynajmniej w teorii. Zobacz, czym są zwolnienia elektroniczne, w jaki sposób różnią się od papierowych zwolnień L4, od kiedy obowiązują, a także - z jakimi wiążą się udogodnieniami, uprawnieniami i obowiązkami.

Co to są e-zwolnienia?

E-zwolnienia, czyli elektroniczne zwolnienia, to jedna z kluczowych innowacji mających na celu informatyzację systemu służby zdrowia, a także jego uproszczenie i odarcie z biurokratycznych procedur.

W tym sensie elektroniczne zwolnienia lekarskie mają przynieść korzyści dla pracowników, pracodawców, lekarzy, urzędników z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a na koniec – także budżetu państwa. To elektroniczne dokumenty uprawniające pracownika do otrzymywania świadczeń zdrowotnych w czasie choroby, a także stanowiące usprawiedliwienie jego nieobecności w pracy. W tym sensie definicja pokrywa się więc z klasycznym zwolnieniem L4. Na czym więc polega różnica?

Zwolnienia elektroniczne a papierowe zwolnienie L4

E-zwolnienie wypisywane jest przez lekarza nie na papierowym druku, lecz w formie elektronicznej i trafia automatycznie do informatycznego systemu zawiadywanego przez ZUS.

Znacznym ułatwieniem technicznym, pozwalającym na oszczędność czasu, jest automatyczne wypełnianie przez system reszty danych identyfikujących pacjenta po wpisaniu jedynie numeru PESEL. Towarzyszące wdrożeniu e-zwolnień zmiany prawne umożliwiają też wystawianie elektronicznych dokumentów asystentom medycznym, co jest kolejnym odciążeniem lekarzy od biurokratycznych procedur.

Co elektroniczne zwolnienia dają pacjentom?

Zwolnienia elektroniczne upraszczają życie również pacjentom, przynajmniej jeśli ci są faktycznie chorzy i mają uczciwe podejście do wykonywanych obowiązków zawodowych (o sytuacjach przeciwnych więcej w dalszej części artykułu).

Wdrożenie e-zwolnień niesie za sobą zmiany w prawodawstwie, zdejmujące z pracowników obowiązek dostarczenia druku do pracodawcy. Do tej pory należało to zrobić w ciągu 7 dni od wystawiania zwolnienia L4, jeśli zaś pracownik popełnił w tej materii zaniedbania, musiał się liczyć z obniżeniem zasiłku chorobowego od 25 procent. Tym samym e-zwolnienia stanowią duże odciążenie dla osób obłożnie chorych, które nie mogą albo nie powinny wychodzić z domu.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie z korzyścią dla pracodawcy

Kolejną nowością, związaną z wejściem w życie elektronicznych zwolnień lekarskich, jest zwiększenie możliwości kontroli pracowników przez pracodawców, aczkolwiek wiąże się to również z określonymi obowiązkami, które zostały nałożone na firmy i instytucje.

Każdy pracodawca zatrudniający powyżej 5 osób założyć musi indywidualny profil na Platformie Usług Elektronicznych prowadzonej przez ZUS. Na koncie tym zapisywane są między innymi informacje dotyczące zwolnień lekarskich, dzięki czemu kadra zarządzająca w trybie natychmiastowym otrzymuje wiadomość o absencji chorobowej pracownika. Pozwala to z jednej strony na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, a z drugiej – skuteczniejszą walkę z nadużyciami. Pracodawca zyskuje bowiem możliwość bezzwłocznego wniosku do ZUS o kontrolę danego zwolnienia.

E-zwolnienia lekarskie w małych firmach

Pracodawcy zatrudniający poniżej 5 osób nie mają obowiązku założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUA). Skutkuje to określonymi konsekwencjami nie tylko dla nich samych, ale też dla pacjentów oraz badających ich lekarzy.

Pracownik zatrudniony w tego typu firmie powinien wiedzieć, że pracodawca nie ma konta na PUA. W takiej sytuacji, należy poprosić lekarza wystawiającego zwolnienie o jego wydrukowanie. W dalszej zaś kolejności pracownik musi druk dostarczyć do pracodawcy – własnoręcznie, lub pocztą.

Od kiedy obowiązują elektroniczne zwolnienia?

Możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarze otrzymali już 1 stycznia 2016 roku. W praktyce jednak niewielu z nich (zaledwie około 30 procent) z tej opcji korzystało, dopóki była ona dobrowolna. Wszystko zmieniło się 1 grudnia 2018 roku, gdy e-zwolnienia stały się obowiązującym standardem.

Od tego dnia wszystkie zwolnienia muszą mieć formę elektroniczną (nawet jeśli pacjent poprosi o wersję papierową, jest to jedynie wydruk wirtualnego dokumentu). Przynajmniej teoretycznie. W pierwszych dniach po wdrożeniu reformy nie obyło się bowiem bez chaosu. Lekarze związani z tzw. Porozumieniem Zielonogórskim alarmowali w mediach społecznościowych, że nie ma możliwości generowania e-zwolnień, jako że nie działa platforma ZUS. Zakład ripostował, że system działa, a wina może leżeć po stronie narzędzi informatycznych wykorzystywanych w poszczególnych gabinetach.

Autor: Piotr Brzózka

Czytaj też:

Źródła:

  • Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) – www.zus.pl
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636)


Treści z działu "Wiedza o zdrowiu" z serwisu dimedic.eu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym specjalistą. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie porad i informacji zawartych w serwisie bez konsultacji ze specjalistą.