L4 online: czyli wszystko co powinniście wiedzieć o eZwolnieniu lekarskim

Dodano: 21-03-2019 | Aktualizacja: 07-05-2024
Autor: Angelika Babicka
capsule Konsultacja z e-receptą internal Lek. rodzinny specialist Specjalista

Jeśli jesteś obywatelem Polski i masz numer PESEL, jest ci przypisane również twoje indywidualne Internetowe Konto Pacjenta. to darmowa aplikacja Ministerstwa Zdrowia, która daje Polkom i Polakom możliwość wglądu w ich historię terapeutyczną i dokumentację medyczną (e-recepty, e-skierowania czy e-zwolnienia, czyli L4 online) oraz skorzystania z opcji związanych z opieką zdrowotną (np. zamówienia e-recepty na regularnie przyjmowane leki lub upoważnienie bliskiej osoby do odbioru przepisanych preparatów).

Dostęp do konta osoby niepełnoletniej ma rodzic, który zgłosił ją do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) lub KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). 

Na swoim Internetowym Koncie Pacjenta znajdziesz:      
• wystawione na Ciebie e-recepty (również te zrealizowane),      
• informacje o dawkowaniu przepisanych leków,     
• listę leków wykupionych na receptę,     
• listę Twoich wyrobów medycznych (zrefundowanych przez NFZ),     
• Twoje e-skierowania,     
• historię Twoich wizyt w placówkach medycznych,     
• Twoje e-zwolnienia i zaświadczenia lekarskie wystawione z tytułu choroby lub macierzyństwa,     
• Twoje szczepienia (jeśli lekarz wpisał je do systemu),     
• informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym, wysokości opłaconych składek, dacie zarejestrowania ostatniej składki,     
• elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) - diagnozy lekarskie, wypisy ze szpitala, dokumenty z SOR, wyniki i opisy badań (jeśli lekarz umieścił te informacje w systemie). 

Niektórych informacji możesz nie znaleźć na swoim IKP. Dlaczego? 

Placówka medyczna musi być wyposażona w specjalne oprogramowanie, umożliwiające umieszczenie dokumentacji medycznej w systemie e-zdrowia. Jeśli więc nie widzisz części dokumentów, np. L4, na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, skontaktuj się ze swoim lekarzem, diagnostą lub przychodnią, z zapytaniem czy mają możliwość i zamierzają umieścić te informacje w systemie. 

Poprzez Internetowe Konto Pacjenta możesz: 

• odebrać e-receptę SMS-em lub mailem (jeśli podasz swój adres mailowy i numer telefonu),      
• zamówić online e-receptę na stałe leki (o ile placówka medyczna odbiera takie zgłoszenia),     
• zmienić lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej,     
• udostępnić lekarzowi historię leczenia i informacje o stanie zdrowia, a farmaceucie - historię wystawionych e-recept,     
• upoważnić drugiego rodzica do dostępu do konta dziecka,      
• złożyć wniosek o EKUZ - Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,     
• upoważnić bliską osobę odbioru Twoich e-recept lub do wglądu do Twojej dokumentacji medycznej,       
• uzyskać skierowanie na bezpłatne badania w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS,     
• zmienić e-recepty na transgraniczną,     
• pobrać unijny certyfikat COVID (UCC),     
• wyrazić swoją opinię na temat sposobu zrealizowania usługi medycznej (w zakładce "Zdarzenia medyczne").

Na swoje Internetowe Konto Pacjenta możesz się zalogować na kilka sposobów:

• poprzez profil zaufany (możesz go założyć przez internet w swoim banku, w urzędzie, np. skarbowym, oddziale NFZ lub ZUS),     
• poprzez e-dowód,     
• aplikację mObywatel,     
• konto internetowe w banku.

Czym jest eZwolnienie lekarskie (e-ZLA)?

e-Zwolnienie jest po prostu zwolnieniem lekarskim w formie elektronicznej. Lekarz wystawia je na podstawie Twojej dokumentacji medycznej i przeprowadzanego z Tobą wywiadu. Zasady, według których udzielane jest e-zwolnienie, nie różnią się od tych, zgodnie z którymi lekarz wystawiał L4 w tradycyjnej formie.   

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze i asystenci medyczni wystawiają zwolnienia wyłącznie w formie elektronicznej.

Kiedy lekarz może wypisać L4?

Każdy lekarz, również pierwszego kontaktu, może wypisać zwolnienie L4, o ile posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez ZUS.     
L4 online może wypisać:      
• Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny, internista, pediatra),     
• Lekarz w szpitalu,     
• Lekarz specjalista (np. lekarz psychiatra),     
• Lekarz stomatolog.

Pamiętaj, że lekarz specjalista, po stwierdzeniu, że pacjent jest niezdolny do pracy, nie może odesłać go do lekarza pierwszego kontaktu po zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji ma obowiązek wypisać je samodzielnie. Podobnie lekarz, który przyjmie pacjenta na szpitalnym oddziale ratunkowym lub na szpitalnej izbie przyjęć. 

Warto pamiętać, że oprócz lekarza, zwolnienie lekarskie może wypisać również upoważniony przez niego asystent medyczny.

L4 online – czy lekarz może wypisać zwolnienie podczas teleporady?

Tak, forma konsultacji lekarskiej nie ma znaczenia w kontekście możliwości wystawienia zwolnienia lekarskiego. W trakcie wizyty online lekarz, stwierdzając niezdolność pacjenta do pracy, może wypisać L4 przez internet, jeśli tylko posiada do tego odpowiednie uprawnienia nadane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

L4 online na IKP

Podobnie jak reszta Twojej dokumentacji medycznej, wypisane dla Ciebie L4 online jest widoczne na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta. Twój pracodawca również może je zobaczyć (choć nie ma dostępu do informacji, jaka choroba jest przyczyną nieobecności w pracy). 

Gdzie na Internetowym Koncie Pacjenta znajdują się zwolnienia lekarskie (L4)

Swoje e-zwolnienie lekarskie znajdziesz po wejściu w kafelek "Historia leczenia", w zakładce "Zwolnienia".

Kiedy wystawione L4 pojawi się na Twoim koncie w IKP

Zwolnienie lekarskie pojawi się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta po 1-2 dniach od wystawienia dokumentu. 

Po jakim czasie pracodawca widzi L4 online?

Lekarz wystawia L4 online, po czym przekazuje je na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, który następnie udostępnia je płatnikowi składek (pracodawcy) na jego profilu informacyjnym nie później niż następnego dnia po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego. 

Pracodawca nie otrzymuje wglądu we wszystkie dane znajdujące się na zwolnieniu. Zgodnie ze związanymi z RODO obostrzeniami wprowadzonymi 21 lipca 2019 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, e-zwolnienie na zawiera numeru statystycznego choroby, a więc informacji o jednostce chorobowej, która wykluczyła pracownika z możliwości podjęcia obowiązków służbowych. 

Każde zwolnienie lekarskie posiada bowiem kod choroby, która stanowi przyczynę nieobecności pracownika. 

kod A - niezdolność do pracy, która powstała po przerwie nie dłuższej niż 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była pierwotną przyczyną zwolnienia,      
kod B - niezdolność pracy z powodu ciąży,     
kod C - z powodu nadużywania alkoholu,     
kod D - z powodu zachorowania na gruźlicę,      
kod E - niezdolność do pracy z powodu choroby zakaźnej, której okres wylęgania wynosi więcej niż 14 dni lub chorobą, której objawy mogą się pojawić po ponad 14 dniach od zachorowania.

Zalety elektronicznego zwolnienia

Zwolnienie lekarskie online niesie za sobą wiele korzyści dla pacjenta. Znacznie usprawnia przepływ dokumentów między pracownikiem, pracodawcą i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jako pracownik przede wszystkim nie musisz udostępniać e-zwolnienia pracodawcy, który może je zobaczyć na swoim profilu płatnika w ZUS. Dzięki temu nie musisz się martwić o zasiłek chorobowy czy opiekuńczy, jeśli Twój pracodawca ci go wypłaca. Pamiętaj jednak, że musisz powiadomić przełożonego o swoim zwolnieniu najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

Wniosek o zasiłek musisz złożyć, jeśli to ZUS wypłaca ci świadczenie chorobowe lub jeśli masz własną działalność gospodarczą. Możesz to zrobić drogą elektroniczną, za pośrednictwem PUE (Platformy Usług Elektronicznych). 

Jeśli korzystasz z lekarskiej konsultacji online, również możesz otrzymać e-zwolnienie. Lekarz może przepisać e-zwolnienie również podczas wizyty domowej za pośrednictwem urządzenia mobilnego - telefonu lub tabletu. Na podstawie udostępnionych przez Ciebie informacji (badań, dostęp do IKP) oraz wywiadu, lekarz może w jednej chwili wystawić ci L4, jeśli Twój stan tego wymaga.   

Kolejnym ułatwieniem jest obecność wszystkich Twoich danych w systemie, dzięki czemu lekarz do wystawienia e-zwolnienia potrzebuje jedynie Twojego numeru PESEL. Wypisanie L4 online jest więc prostsze i trwa krócej. Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz zwolnienia, by zaopiekować się dzieckiem, musisz podać również jego dane. 

E-zwolnienie jest trudniejsze do sfałszowania od wystawionego tradycyjnie L4. Zmniejsza to ryzyko nadużyć, a w razie wątpliwości pracodawca może wystąpić z wnioskiem do ZUS o zweryfikowanie prawidłowości wystawienia takiego dokumentu. Nie ryzykujesz również ujawnienia swoich danych na skutek zgubienia L4. 

Elektroniczne zwolnienie lekarskie jest narzędziem ułatwiającym pacjentowi szybszą rekonwalescencję. Nie musisz się martwić o dostarczenie dokumentów swojemu przełożonemu, a sama forma zwolnienia w prosty sposób łączy się z możliwością odbycia lekarskiej wizyty online   . Dzięki cyfryzacji tych elementów opieki medycznej i możliwości wypisania L4 przez internet, jako pacjent możesz w spokoju, nie opuszczając domu skupić się na powrocie do zdrowia.

Zwolnienie lekarskie wstecz – na ile dni wstecz może być wypisane L4?

Zwolnienie lekarskie wstecz może być wypisane maksymalnie 3 dni w stosunku do dnia konsultacji. Zwolnienie lekarskie wstecz z tytułu pobytu w szpitalu wystawiane jest w dniu opuszczenia placówki lub co 14 dni (w przypadku dłuższej choroby). Zwolnienie lekarskie wstecz od psychiatry może zostać wystawione dowolnie wcześniej przed dniem wizyty.

Zwolnienie online a zwolnienie na dziecko

Dzieci, podobnie jak dorośli (jeśli posiadają numer PESEL), mają swoje Internetowe Konto Pacjenta. Dostęp do niego ma rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Może on również upoważnić drugiego rodzica do wglądu do IKP dziecka. Rodzic może zobaczyć profil dziecka po zalogowaniu na własne konto Internetowe Konto Pacjenta, w zakładce "Konta Twoich dzieci".      
Zwolnienie lekarskie na dziecko możesz otrzymać po udostępnieniu jego danych lekarzowi. 

Ile płatne jest L4?

Wysokość wynagrodzenia chorobowego zależy od przyczyny nieobecności w pracy.      
• W przypadku choroby lub zwolnienia na dziecko, podczas L4 jest to 80% wynagrodzenia.     
• Kobietom w ciąży i osobom, które uległy wypadkowi w czasie pracy, podczas L4 przysługuje 100% wynagrodzenia.      
• W czasie L4 60% wynagrodzenia przysługuje mamom po upływie okresu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze      
• Podczas L4 70% wynagrodzenia przysługuje osobom przebywającym w szpitalu.     
 Treści z działu "Wiedza o zdrowiu" z serwisu dimedic.eu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym specjalistą. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie porad i informacji zawartych w serwisie bez konsultacji ze specjalistą.