ZIP NFZ - czym jest Zintegrowany Informator Pacjenta?

Dodano: 21-03-2019 | Aktualizacja: 06-09-2023
Autor: Piotr Brzózka
capsule Konsultacja z e-receptą internal Lek. rodzinny specialist Specjalista

Portal pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia (Zintegrowany Informator Pacjenta) ma już 1,5 miliona użytkowników. Tak zwany ZIP NFZ stworzył, by zbierać i udostępniać dane dotyczące leczenia pacjentów. Zobacz, czego się dowiesz w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, a także jak założyć konto i jak się do niego logować.

Polska służba zdrowia od kilku lat przechodzi proces informatyzacji. Obecnie najwięcej mówi się o takich projektach, jak e-recepta, e-zwolnienie, e-skierowanie czy Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Od dłuższego czasu istnieją jednak i mają swoich użytkowników także inne rozwiązania, w tym Zintegrowany Informator Pacjenta stworzony przez NFZ.

Co to jest ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta)?

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) NFZ otworzył w 2013 roku. Jest to wirtualna platforma agregująca i udostępniająca historyczne dane dotyczące leczenia poszczególnych użytkowników. Poprzez ZIP NFZ zbiera informacje o pacjentach od 2008 roku począwszy. Zintegrowany Informator Pacjenta dostępny jest pod adresem https://zip.nfz.gov.pl. Serwis dzieli się na część ogólnodostępną, zawierającą szereg przydatnych informacji dla wszystkich pacjentów oraz część indywidualną, dostępną po zalogowaniu się, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konkretnej osoby.

Jakie informacje zawiera portal pacjenta?

W części ogólnodostępnej ZIP pacjenci mogą skorzystać z dwóch zakładek:

 • twój portal – w tym miejscu użytkownik może się dowiedzieć, czym jest Zintegrowany Informator Pacjenta, jak założyć konto i jak się zalogować do ZIP;
 • gdzie się leczyć – to wyszukiwarka placówek, w których można zrealizować świadczenia zdrowotne, takich jak:
  • szpitale i przychodne,
  • miejsca doraźnej pomocy medycznej,
  • apteki, punkty zaopatrzenia w wyroby ortopedyczne,
  • placówki realizujące badania w ramach programów profilaktycznych.

W części indywidualnej, Zintegrowany Informator Pacjenta również ma 2 zakładki:

 • rejestr usług medycznych – zawiera zagregowane historyczne dane dotyczące dotychczasowego leczenia użytkownika, w tym udzielonych świadczeń oraz przepisanych leków, zrealizowanych recept, a także kwot, które zostały przekazane na leczenie danej osoby;
 • prawo do świadczeń – w tej zakładce pacjent może sprawdzić, czy jest ubezpieczony i do jakich świadczeń ma prawo.

Jak się zakłada konto na portalu pacjenta NFZ?

Aby założyć konto ZIP, należy złożyć do Narodowego Funduszu Zdrowia stosowny wniosek. Przez kilka pierwszych lat funkcjonowania Zintegrowanego Informatora Pacjenta trzeba to było robić osobiście, od 1 stycznia 2018 roku istnieje również ścieżka internetowa. Dostępne więc obecnie opcje to:

 • złożenie wniosku online na stronie https://zip.nfz.gov.pl, z potwierdzeniem tożsamości za pomocą:
  • profilu zaufanego, czyli identyfikatora służącego do bezpiecznego logowania;
  • podpisu kwalifikowanego, czyli elektronicznego, mającego moc podpisu własnoręcznego.
 • złożenie wniosku osobiście w siedzibie właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Założenie konta w portalu pacjenta NFZ drogą internetową jest szybsze i prostsze, ale tylko dla osób, które mają już profil zaufany lub podpis elektroniczny. W pozostałych przypadkach, zwłaszcza dla osób starszych, paradoksalnie wygodniejsza może się okazać tradycyjna wizyta w oddziale NFZ.

ZIP – logowanie do systemu

Jeśli dane zawarte w złożonym wniosku będą zgodne ze stanem rzeczywistym, pacjent otrzymuje login oraz hasło do konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Danych tych używa się podczas pierwszego logowania do ZIP. NFZ prosi, aby w dalszej kolejności, już po zalogowaniu się, pacjenci zmienili dane – służy to ochronie ich prywatności.

Co ważne, po zalogowaniu się do ZIP, pacjent widzi informacje dotyczące swojego leczenia, ale w żadnym miejscu nie ujrzy swojego imienia i nazwiska, adresu domowego czy adresu e mail. Jest to kolejne rozwiązanie służące ochronie danych pacjentów.

Do czego może się przydać portal pacjenta?

Dane zagregowane w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta służą nie tylko jemu samemu, ale też mogą być przydatne lekarzom opiekującym się chorym. Pozwalają one uzyskać pełen wgląd (oczywiście za zgodą pacjenta) w historię leczenia. Pozwala to na lepszą ocenę skuteczności medykamentów a także zapobieganie niepożądanym interakcjom między lekami.

Pacjenci interesujący się informatyzacją służby zdrowia mogli słyszeć, że podobne założenia przyświecają budowie Internetowego Konta Pacjenta pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia. Tu także mają być dostępne informacje o leczeniu konkretnych osób, zbierane między innymi w ramach programów takich jak e-recepta. Resort zdrowia zapowiedział, że oba serwisy będą ze sobą kompatybilne, a dotychczasowi użytkownicy ZIP z łatwością będą mogli korzystać również  funkcjonalności IKP.

Autor: Piotr Brzózka

Czytaj też:

Źródła:

 • Jak uzyskać dostęp do ZIP, http://www.nfz.gov.pl
 • Czym jest ZIP, https://zip.nfz.gov.pl


Treści z działu "Wiedza o zdrowiu" z serwisu dimedic.eu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym specjalistą. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie porad i informacji zawartych w serwisie bez konsultacji ze specjalistą.