Kalkulator BMI - jak obliczyć BMI dzieci i dorosłych?

Dodano: 19-04-2019 | Aktualizacja: 14-06-2024
Autor: Joanna Woźniak
capsule Konsultacja z e-receptą internal Lek. rodzinny specialist Specjalista

Wskaźnik BMI został opracowany w 1832 roku przez belgijskiego matematyka i statystyka Aldolfa Queteleta. Jego wzór do dzisiaj jest wykorzystywany w diagnostyce nadwagi i otyłości. Na jego podstawie opracowano internetowe kalkulatory BMI, które za nas podstawiają liczby pod wzór i dokonują wyliczeń. Sprawdź, jak obliczyć BMI u osób dorosłych i dzieci.

BMI – co to takiego?

BMI, czyli Body Mass Index, to wskaźnik wykorzystywany w diagnostyce nadwagi i otyłości. Dzięki BMI w prosty sposób można ustalić, czy masa ciała u danej osoby jest prawidłowa. Wskaźnik został opracowany w 1832 roku przez Adolfa Queteleta – belgijskiego astronoma, matematyka, statystyka, socjologa oraz kryminologa.

Do dzisiaj jest wykorzystywany przez lekarzy i dietetyków na całym świecie. W definicji otyłości podanej przez Światową Organizację Zdrowia występuje jako podstawowe narzędzie służące do diagnozowania otyłości klinicznej. Niemniej wskaźnik BMI bywa krytykowany ze względu na brak możliwości oszacowania ilości tkanki tłuszczowej.

Przykładowo, osoby o rozbudowanej muskulaturze mogą mieć za wysoki wskaźnik BMI, świadczący o otyłości, a wysocy atleci BMI sugerujące niedowagę lub wychudzenie.

Jak obliczyć BMI?

Wyliczenie swojego BMI jest bardzo proste. Aby sprawdzić, czy masa ciała jest prawidłowa, wystarczy posłużyć się następującym wzorem:

  • BMI= waga (kg) / wzrost2 (m)

Do wyliczenia wskaźnika BMI potrzebujemy znać swoją wagę (wyrażoną w kilogramach) oraz wzrost (wyrażony w metrach). Następnie wagę należy podzielić przez wzrost do kwadratu. Dla przykładu - BMI osoby ważącej 80 kilogramów przy wzroście 1,80 metra, będzie wynosiło 24,69.

Jakie jest prawidłowe BMI?

Otrzymany przez nas wynik należy porównać z normami. BMI poniżej 17 sugeruje wychudzenie lub nawet wygłodzenie. Mieszczące się w przedziale od 17 do 18,49 oznacza niedowagę. Za normę uznaje się BMI wynoszące 18,5-24,9. O nadwadze świadczy wskaźnik BMI od 25 do 29,9, natomiast otyłość stwierdza się, kiedy BMI wynosi 30 lub więcej.

Wyróżnia się kilka stopni otyłości:

  • I stopnia – kiedy BMI mieści się w zakresie 30 – 34,9.
  • II stopnia – przy BMI wynoszącym od 35 do 39,9.
  • III stopnia – nazywana otyłością olbrzymią, kiedy BMI wynosi 40 lub więcej.

Zatem BMI wynoszące 24,69 mieści się  w normie. Jeśli natomiast osoba podana jako przykład przytyłaby 40 kilogramów, czyli ważyłaby 120 kg przy wzroście 1,8 metra, jej BMI wyniosłoby 37,03, co wskazywałoby na otyłość II stopnia.

Kalkulator BMI

Wskaźnika Body Mass Index nie trzeba wyliczać samodzielnie. Można posłużyć się internetowym kalkulatorem BMI, który bierze pod uwagę wzrost i masę ciała. Jak z niego skorzystać?

Wystarczy w pustych polach wpisać odpowiednie wartości, a on sam dokona wyliczenia i poda nam wartość BMI, a także określi, czy mieści się ona w normie. 

Jak obliczyć BMI dziecka?

Podane wyżej wzory BMI i normy mają zastosowanie w przypadku osób dorosłych. Podobnie jest z kalkulatorami BMI. Do określenia prawidłowej wagi u dziecka wykorzystuje się tzw. siatki centylowe, osobne dla dziewczynek i chłopców.

Są to wykresy, gdzie na linii x podany jest wiek dziecka, a na linii Y – waga. Punkty styczne dla konkretnej wagi i wzrostu to centyle – wartości określające, ile procent rówieśników ma taką samą wagę i wzrost. Przykładowo, jeśli dziecko znajduje się na 15 centylu, oznacza to, że 15 procent rówieśników waży mniej, a 85 procent ma większą masę ciała.

Na wykresach przedstawione są krzywe wyznaczające głównie centyle – najczęściej 97., 90., 75., 50., 25., 10. oraz 3. Alarmujące są wartości poniżej 3 lub powyżej 97 centyla. Jeśli dziecko mieści się między 3. a 10. centylem lub między 90. a 97. wskazana jest obserwacja. Centyle między 10. a 90. wskazują na prawidłowy rozwój.

Co ważne, prawie każdy kraj na świecie opracował własne siatki centylowe, które uwzględniają różnice w rozwoju wynikające z położenia geograficznego, rasy, stylu życia oraz czynników społecznych i ekonomicznych. Jedynie za pomocą siatek centylowych można ocenić, czy waga dziecka jest prawidłowa.

Swój poziom BMI możesz sprawdzić na stronie: https://www.medme.pl/kalkulatory/waga

 

Czytaj także:Treści z działu "Wiedza o zdrowiu" z serwisu dimedic.eu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym specjalistą. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie porad i informacji zawartych w serwisie bez konsultacji ze specjalistą.
 

Bibliografia do artykułu

  • Stupnicki R., Relacje wagowo-wzrostowe i stosowanie wskaźnika BMI u dzieci i młodzieży, Zeszyty Naukowe WSKFiT 10:41-47, 2015.
  • Bilewicz-Wyrozumska T., Lar K., Dul L., Król K., Mroczek A., Złotkowska R., Analiza wskaźnika BMI u dzieci w województwie śląskim, Zdrowie i Dobrostan 1/2015.
Zobacz więcej