Lek dostępny w: Polska Zmień kraj
Wybierz produkt:
Slinda, (4 mg ), tabletki, 28 szt.
Liczba opakowań:
3 - +
Rodzaj konsultacji:
Zastosowanie i działanie

Substancja czynna :

Drospirenonum

Skład:

Białe tabletki powlekane aktywne:
- Substancją czynną jest drospirenon.
Każda biała, aktywna tabletka powlekana 4 mg drospirenonu.
- Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza, krzemionka koloidalna bezwodna (E551),
magnezu stearynian(E470b).
Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol, talk (E553b).
Zielone tabletki powlekane placebo:
Zielone tabletki powlekane placebo nie zawierają substancji czynnej.
Rdzeń tabletki: laktoza, skrobia kukurydziana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna (E551),
magnezu stearynian (E470b)
Otoczka tabletki: hypromeloza (E464), glicerylu trioctan, polisorbat 80 (E433), tytanu dwutlenek
(E171), lak aluminiowy czerwieni indygo (E132), żelaza tlenek żółty (E172).

Działanie:

Slinda jest tabletką antykoncepcyjną, stosowaną w celu zapobiegania ciąży. Każdy blister leku Slinda zawiera 24 białe tabletki, zwane tabletkami aktywnymi oraz 4 zielone tabletki, zwane tabletkami placebo, które nie zawierają substancji czynnej. Tabletki oznakowane dwoma różnymi kolorami ułożone są w odpowiedniej kolejności.
Każda z 24 białych, aktywnych tabletek zawiera niewielką ilość jednego rodzaju hormonu płciowego żeńskiego, progastagenu - drospirenonu. Z tego powodu, lek Slinda nazywany jest tabletką zawierającą tylko progestagen (ang. progestogen-only pills, POP). W przeciwieństwie do tabletki złożonej, tabletki zawierające tylko progestagen nie zawierają estrogenu. Z tego względu, lek Slinda może być stosowany przez kobiety, które nie tolerują estrogenów.
Slinda posiada wysoką skuteczność antykoncepcyjną. Działanie antykoncepcyjne leku Slinda polega na hamowaniu owulacji, zmianach w śluzie szyjkowym i wpływie na endometrium, które staje się cieńsze.
Wadą stosowania leku Slinda jest występowanie nieregularnych krwawień z dróg rodnych podczas jego przyjmowania. Krwawienia mogą także nie występować w ogóle.

Środki ostrożności:

Kiedy nie stosować leku Slinda:
 jeśli pacjentka ma uczulenie na drospirenon lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6);
 jeśli u pacjentki występują zakrzepy krwi w naczyniach krwionośnych np. w naczyniach nóg
(zakrzepica żył głębokich) lub w płucach (zatorowość płucna);
 jeśli pacjentka ma lub miała w przeszłości chorobę wątroby i czynność wątroby jest nadal
nieprawidłowa;
 jeśli u pacjentki występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek);
 jeśli u pacjentki występuje lub istnieje podejrzenie raka, którego wzrost zależny jest od
hormonów płciowych, jak niektóre rodzaje raka piersi;
 jeśli u pacjentki występują krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.
Jeżeli którykolwiek z wymienionych stanów wystąpi w czasie przyjmowania leku Slinda, należy
natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek Slinda, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem
HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Slinda należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje
którykolwiek z następujących stanów:
 jeśli u pacjentki występowała kiedykolwiek w przeszłości zakrzepica (tworzenie się zakrzepów
krwi w naczyniach krwionośnych);
 jeśli pacjentka ma raka wątroby, żółtaczkę (zażółcenie skóry) lub chorobę wątroby i czynność
wątroby jest nieprawidłowa;
 jeśli u pacjentki stwierdzono kiedykolwiek w przeszłości raka piersi;
 jeśli u pacjentki występuje lub kiedykolwiek wystąpiła ostuda (złotobrązowe plamy
barwnikowe, zwłaszcza na twarzy); w takim wypadku należy unikać bezpośredniej ekspozycji
na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe podczas stosowania leku Slinda;
 cukrzyca;
 jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi;
 jeśli u pacjentki występują zaburzenia czynności nerek. W takim przypadku lekarz może zalecić
kontrolowanie stężenia potasu w surowicy w trakcie pierwszego cyklu stosowania leku.
Jeśli którykolwiek z wymienionych stanów pogorszy się lub wystąpi po raz pierwszy podczas
stosowania leku Slinda, należy skontaktować się lekarzem. Lekarz zdecyduje, czy należy
przerwać stosowanie leku Slinda i może zalecić stosowanie niehormonalnej metody
antykoncepcyjnej.
Rak piersi
Należy systematycznie badać piersi i należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie
wyczucia jakiegokolwiek guzka w piersiach.
Rak piersi występuje nieco częściej u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne, niż u kobiet
w tym samym wieku, które ich nie stosują. W przypadku zaprzestania stosowania złożonych
środków antykoncepcyjnych, ryzyko zmniejsza się, tak że 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania
leku ryzyko jest takie samo jak w przypadku kobiet, które nigdy nie stosowały złożonych
środków antykoncepcyjnych.
Rak piersi rzadko występuje u kobiet przed 40 rokiem życia. Wydaje się, że w przypadku kobiet
stosujących złożone środki antykoncepcyjne wykryty rak piersi jest zwykle mniej
zaawansowany niż u kobiet, które nie stosowały złożonych środków antykoncepcyjnych. Nie
wiadomo, czy ta różnica spowodowana jest stosowaniem złożonych środków
antykoncepcyjnych. Przyczyną może być wcześniejsze rozpoznanie raka piersi, ponieważ
kobiety stosujące środki antykoncepcyjne były częściej badane.
Uważa się, że ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet stosujących tabletki zawierające tylko
progestagen, takie jak lek Slinda, jest podobne do ryzyka występującego u kobiet stosujących
tabletki złożone, lecz dostępne dane nie są rozstrzygające.
Zakrzepica (tworzenie się zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych)
Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza w przypadku zaobserwowania możliwych objawów
zakrzepicy (patrz także „Systematyczne badania kontrolne”).

Zakrzepica to tworzenie się zakrzepów krwi, które mogą zablokować naczynie krwionośne.
Zakrzepica niekiedy występuje w żyłach głębokich kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich). Jeśli
zakrzep oderwie się od miejsca w żyle, gdzie powstał, może dotrzeć do płuc i zablokować tętnice.
Stan ten nazywany jest „zatorem płuc”. Skutkiem tego stanu może być zgon.
Ryzyko wystąpienia zakrzepicy może być nieznacznie większe w przypadku stosowania tabletek
zawierających tylko progesteron. Ryzyko wystąpienia zakrzepicy jest większe, jeśli członek rodziny
(rodzeństwo lub rodzic) miał zakrzepicę w stosunkowo młodym wieku, wraz z postępującym
wiekiem, w przypadku otyłości, nadciśnienia tętniczego, długotrwałego unieruchomienia, poważnej
operacji lub ciężkiego urazu.
Nie obserwowano ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu (zakrzepy krwi w mózgu) po
zastosowaniu tabletek zawierających tylko progestagen. Ryzyko to jest raczej związane z wiekiem,
nadciśnieniem tętniczym i paleniem tytoniu.
U kobiet z nadciśnieniem tętniczym, przyjmujących tabletki zawierające tylko progestagen, ryzyko
wystąpienia udaru mózgu może być nieznacznie zwiększone.
Zaburzenia psychiczne:
Niektóre kobiety, stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym lek Slinda, zgłaszały depresję
lub obniżenie nastroju. Depresja może mieć ciężki przebieg, a czasami prowadzić do myśli
samobójczych. Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania dalszej porady medycznej.
Badania lekarskie
Przed przyjęciem leku Slinda po raz pierwszy lub po przerwie w jego stosowaniu, lekarz przeprowadzi
szczegółowy wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjentki oraz wykona dokładne badanie fizykalne,
w tym badanie piersi. Lekarz poinformuje pacjentkę, jak często należy zgłaszać się na wizyty
kontrolne.


Dzieci i młodzież
Lek Slinda jest stosowany po wystąpieniu pierwszej miesiączki (pierwszego krwawienia miesięcznego
u kobiety).

Ciąża i laktacja:

Nie należy przyjmować leku Slinda jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży.
Nie wykazano, że stosowanie leku Slinda w okresie ciąży może powodować zwiększone ryzyko wad
wrodzonych u dziecka. Jednakże, nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych.
Karmienie piersią
Lek Slinda może być stosowany podczas karmienia piersią.
Nie przewiduje się wpływu na noworodki i (lub) niemowlęta karmione piersią. Jednakże, niewielkie
ilości drospirenonu przenikają do mleka ludzkiego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Poważne działania niepożądane, związane ze stosowaniem leku Slinda zostały opisane w punkcie
2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Slinda”, w częściach „Rak piersi” i „Zakrzepica”,
Należy przeczytać te fragmenty w celu uzyskania dodatkowych informacji i w razie potrzeby
skonsultować się z lekarzem.
Podczas stosowania leku Slinda mogą występować nieregularnie krwawienia z dróg rodnych. Mogą
one mieć charakter delikatnego plamienia, które nie będzie nawet wymagało stosowania podpasek,
bądź intensywniejszego krwawienia, które będzie przypominać skąpe krwawienie miesiączkowe
i wymagać będzie stosowania środków higienicznych. Krwawienia mogą także w ogóle nie
występować. Nieregularne krwawienia nie są objawem zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej
leku Slinda. Na ogół, nie ma konieczności podejmowania żadnych działań, należy dalej stosować lek
Slinda. Jeśli jednak krwawienie jest nasilone lub długotrwałe, należy skonsultować się z lekarzem.
Jeśli krwawienia są bardzo częste i nieregularne, należy rozważyć zastosowanie innej metody
antykoncepcji. Jeśli podczas leczenia nie wystąpi krwawienie z pochwy, może być konieczne wykonanie testu ciążowego, jeśli tabletki nie były stosowane zgodnie z instrukcjami podanymi
w punkcie 3 „Jak stosować lek Slinda”.
Następujące działania niepożądane mogą być związane ze stosowaniem leku Slinda:
Często: mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 osób
- ból głowy
- nudności, ból brzucha
- zmiany popędu płciowego, zmiany nastroju
- trądzik
- dyskomfort w obrębie piersi, bolesne miesiączkowanie, krwawienie i nieregularne cykle
miesiączkowe
- zwiększenie masy ciała
Niezbyt często: mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 100 osób
- niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych), uczucie zmęczenia, zatrzymanie
płynów
- zawroty głowy
- wymioty, biegunka, zaparcie
- stany zapalne pochwy
- zwiększenie wartości następujących parametrów, obserwowane w badaniach krwi: stężenie
potasu, aktywność enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, GGTP), stężenie bilirubiny,
aktywność fosfokinazy kreatyninowej, stężenie trójglicerydów
- zmiany apetytu
- mięśniaki macicy (łagodne guzy macicy)
- obniżenie nastroju, depresja, lęk
- brak miesiączki, zmiany krwawień miesiączkowych, ból w miednicy, torbiele jajników,
wydzielina z pochwy, suchość pochwy
- wypadanie włosów, nasilone pocenie się, świąd, wysypka, łojotok (tłusta skóra), zapalenie
skóry
- wysokie ciśnienie krwi, uderzenia gorąca
- nadwrażliwość
Rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 1000 osób
- nietolerancja soczewek kontaktowych
- zmniejszenie masy ciała
- nadmierne wytwarzanie moczu
- torbiele piersi, wydzielina z piersi, nieprawidłowy rozmaz śluzu szyjkowego, świąd narządów
płciowych
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: +48 22 49 21 309, e-mail:
[email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.
Lekarz poinformuje pacjentkę, czy istnieje potrzeba zastosowania dodatkowej metody antykoncepcji
(np. prezerwatywy) i jeśli tak, to jak długo i czy istnieje potrzeba zmiany dawkowania innych
stosowanych leków.
Niektóre leki:
- mogą mieć wpływ na stężenie we krwi leku Slinda;
- mogą zmniejszyć skuteczność w zapobieganiu ciąży;
- mogą powodować nieoczekiwane krwawienie.
Są to leki stosowane w leczeniu:
- padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat,
topiramat);
- gruźlicy (np. ryfampicyna);
- zakażenia wirusem HIV (np. rytonawir, newirapina, efawirenz);
- zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (np. boceprewir, telaprewir);
- innych chorób zakaźnych (gryzeofulwina);
- wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan);
- nastrojów depresyjnych (lek ziołowy – ziele dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum);
- niektórych zakażeń bakteryjnych (np. klarytromycyna, erytromycyna);
- zakażeń grzybiczych (np. flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, worykonazol);
- wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze), dławicy piersiowej lub niektórych zaburzeń
rytmu serca (np. diltiazem).
Jeśli pacjentka stosuje krótkotrwale leki, które mogą powodować, że lek Slinda jest mniej skuteczny,
należy stosować również dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcyjną. Ponieważ wpływ innego
leku na lek Slinda może trwać do 28 dni po jego odstawieniu, konieczne jest tak długie stosowanie
dodatkowej mechanicznej metody antykoncepcyjnej. Lekarz poinformuje pacjentkę, czy konieczne
jest stosowanie dodatkowych środków antykoncepcyjnych, a jeśli tak, to jak długo. Jeśli stosowanie
leków lub produktów ziołowych trwa po zakończeniu przyjmowania białych, aktywnych tabletek,
należy pominąć zielone tabletek placebo i natychmiast rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego
opakowania.
Jeśli pacjentka stosuje długotrwale leki, które mogą powodować, że lek Slinda jest mniej skuteczny,
lekarz może zalecić pacjentce stosowanie niehormonalnej metody antykoncepcyjnej.
Lek Slinda może również wpływać na działanie innych leków, takich, jak :
- cyklosporyna, stosowana w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu (działanie
może być zwiększone);
- lamotrygina, stosowana w leczeniu padaczki (działanie może być zmniejszone);
- niektóre leki moczopędne (antagoniści aldosteronu, leki moczopędne oszczędzające potas).
Lekarz może zalecić kontrolowanie stężenia potasu w surowicy w trakcie pierwszego cyklu
stosowania leku.
Slinda z jedzeniem i piciem
Należy unikać spożywania grapefruitów i soku grapefruitowego podczas stosowania leku Slinda.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Każdy blister leku Slinda zawiera 24 białe, aktywne tabletki i 4 zielone tabletki zawierające placebo.
Tabletki oznakowane dwoma różnymi kolorami ułożone są w odpowiedniej kolejności.
Należy przyjmować jedną tabletkę leku Slinda każdego dnia, w razie konieczności popijając niewielką
ilością wody. Tabletkę można przyjmować podczas posiłku lub między posiłkami (patrz punkt „Slinda
z jedzeniem i piciem”). Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, tak,
aby przerwa między kolejnymi dwoma tabletkami wynosiła zawsze 24 godziny.
Nie należy pomylić tabletek: Ze względu na różnice w składzie tabletek, konieczne jest rozpoczęcie
stosowania leku od pierwszej białej tabletki w lewym górnym rogu i przyjmowanie jednej tabletki
dziennie. W celu zachowania właściwej kolejności przyjmowania tabletek, należy przestrzegać
kierunku zgodnie ze strzałkami oraz kolejnymi numerami na blistrze.
Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Następnie, tabletki
należy przyjmować w sposób ciągły. Należy przyjmować jedną białą, aktywną tabletkę przez pierwsze
24 dni, a następnie jedną zieloną tabletkę przez ostatnie 4 dni. Następnie, należy rozpocząć od razu
kolejne opakowanie, bez przerwy w codziennym przyjmowaniu tabletek. Nie ma zatem przerwy
w przyjmowaniu tabletek pomiędzy dwoma opakowaniami.
W czasie stosowania leku Slinda może pojawić się krwawienie lub może ono nie wystąpić, należy
jednak kontynuować przyjmowanie tabletek jak dotychczas, bez przerwy w przyjmowaniu tabletek.
Lek Slinda, stosowany w ten sposób, chroni przed zajściem w ciążę również w trakcie 4 dni, w czasie
których pacjentka stosuje tabletki placebo.
Przygotowanie blistra
W celu samokontroli, czy tabletki są przyjmowane codziennie, do każdego blistra leku dołączono
7 naklejek z nadrukiem dni tygodnia. Należy wybrać odpowiednią naklejkę, na której pierwszy dzień
tygodnia odpowiada dniu rozpoczęcia przyjmowanie tabletek (na przykład, jeśli pierwszy dzień
stosowania to czwartek, należy wybrać naklejkę, na której pierwszym dniem tygodnia jest „Czw”)
i nakleić ją w górnej części blistra, w miejscu napisu „Tutaj przyklej naklejkę z dniami tygodnia”, tak,
aby pierwszy dzień przyjmowania tabletek znajdował się powyżej tabletki oznaczonej „START”.
Wówczas, nad każdą tabletką będzie symbol dnia, oznaczający dzień w którym należy przyjąć daną
tabletkę. Strzałki i kolejne numery pokazują kolejność przyjmowania tabletek.
Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Slinda
 Jeżeli nie stosowano środka antykoncepcyjnego zawierającego hormony w poprzednim
miesiącu.
Przyjmowanie leku Slinda należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego.
W przypadku takiego postępowania, lek natychmiast chroni przed zajściem w ciążę i nie ma
konieczności stosowania dodatkowej metody antykoncepcyjnej, np. prezerwatywy.

 Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, systemu terapeutycznego
dopochwowego lub plastra transdermalnego.
Przyjmowanie leku Slinda należy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej aktywnej
tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) poprzednio stosowanego środka
antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego lub plastra
transdermalnego (oznacza to brak przerwy w stosowaniu tabletki, systemu terapeutycznego
dopochwowego lub plastra). Jeśli będą przestrzegane wymienione wskazówki, nie jest
konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej.
Można również rozpocząć przyjmowanie leku Slinda nie później, niż następnego dnia po
zakończeniu typowej przerwy w przyjmowaniu tabletek, stosowaniu dopochwowego systemu
terapeutycznego, plastra transdermalnego lub po przyjęciu tabletek placebo poprzednio
stosowanego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W tych przypadkach należy
stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcyjną przez 7 pierwszych dni
przyjmowania leku Slinda.
 Zmiana z innej tabletki zawierającej tylko progestagen)
Można przerwać przyjmowanie innej tabletki zawierającej tylko progestagen w dowolnym dniu
i rozpocząć stosowanie leku Slinda następnego dnia. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowej
metody antykoncepcyjnej.
 Zmiana z wstrzyknięcia lub implantu zawierającego tylko progestagen lub z system
terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen (ang, Intrauterine System, IUS )
Stosowanie leku Slinda należy rozpocząć w dniu, w którym miało być wykonane następne
wstrzykniecie lub w dniu usunięcia implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego. Nie
jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej.
 Po urodzeniu dziecka
Po urodzeniu dziecka, można zacząć stosowanie leku od 21. do 28. dnia po porodzie. Jeżeli
stosowanie leku Slinda rozpocznie się później niż 28. dnia, ale przed wystąpieniem miesiączki,
należy najpierw upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży i należy stosować mechaniczne metody
antykoncepcyjne (np. prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
Informacja na temat karmienie piersią znajduje się w punkcie 2 (Ciąża i karmienie piersią).
 Stosowanie po poronieniu lub po przerwaniu ciąży
Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie dalszych wątpliwości, kiedy należy rozpocząć pierwszy blister, należy skontaktować się
z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Slinda
Nie ma doniesień o ciężkich, szkodliwych następstwach przyjmowania zbyt wielu tabletek leku
Slinda. Objawy, które mogą wystąpić to nudności, wymioty lub niewielkie krwawienie z pochwy.
Jednakże, w przypadku przedawkowania należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ konieczne może
być wykonanie badania krwi.
Pominięcie zastosowania leku Slinda
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, tak, aby przerwa między
kolejnymi dwoma tabletkami wynosiła zawsze 24 godziny. Jeśli pacjentka zapomni przyjąć tabletkę,
powinna przyjąć ją natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch
tabletek jednocześnie. Należy stosować dodatkową metodę antykoncepcyjną przez następne 7 dni. Im
więcej kolejnych tabletek pominięto, tym większe ryzyko zmniejszenia skuteczności
antykoncepcyjnej.


Jeśli pominięto tabletkę w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia stosowania leku i w ciągu tygodnia
poprzedzającego pominięcie tabletek doszło do stosunku płciowego, pacjentka musi sobie zdawać
sprawę, że istnieje ryzyko ciąży. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli pominięto tabletkę w dniach od 15. do 24. (trzeci lub czwarty rząd tabletek w blistrze), należy
przyjąć ją natychmiast, gdy pacjentka sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch
tabletek jednocześnie. Następnie, należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze.
Zamiast jednak zastosować zielone tabletki placebo z opakowania, należy je pominąć (wyrzucić)
i rozpocząć kolejne opakowanie (dzień rozpoczęcia się zmieni). Pominięcie okresu przyjmowania
tabletek placebo zapewnia utrzymanie ochrony antykoncepcyjnej.
Ostatnie cztery zielone tabletki w czwartym rzędzie blistra to tabletki placebo. Jeżeli pominięta
została jedna z tych tabletek, nie będzie to miało wpływu na skuteczność leku Slinda. Należy wyrzucić
pominiętą tabletkę placebo.
Postępowanie w przypadku wymiotów lub ciężkiej biegunki
W przypadku wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki istnieje ryzyko, że substancja czynna
z tabletki nie została całkowicie wchłonięta do organizmu. Sytuacja ta jest prawie taka sama, jak
w przypadku pominięcia tabletek. W takim przypadku, konieczne może być zastosowanie dodatkowej
metody antykoncepcyjnej. Należy poradzić się lekarza.
W razie wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki w ciągu pierwszych 3-4 godzin po przyjęciu
tabletki Slinda, należy jak najszybciej zastosować kolejną białą tabletkę z innego opakowania. Jeżeli
jest to możliwe, należy ją przyjąć w ciągu 12 godzin po normalnym czasie przyjmowania tabletki. Nie
jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej. Jeżeli nie jest to możliwe lub
upłynęło więcej niż 12 godziny, należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie
„Pominięcie zastosowania leku Slinda”.
Przerwanie stosowania leku Slinda
Można przerwać przyjmowanie leku Slinda w dowolnym momencie. Począwszy od dnia zaprzestania
stosowania, pacjentka nie jest dłużej chroniona przed zajściem w ciążę.
W razie wątpliwości dotyczących stosowania tego leku pacjentka powinna zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Download leaflet

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.