Augmentin 875

drug_picture

Problemy związane ze skórą warto rozwiązywać szybko i w porozumieniu z lekarzem. W ten sposób skrócisz czas trwania choroby, nie zarazisz bliskich.
Od dermatologa w Dimedic otrzymasz diagnozę, zalecenia medyczne i w razie potrzeby e-receptę na leki.

 • skorzystaj z krótkich terminów oczekiwania
 • wybierz formę kontaktu, która Ci pasuje: formularz, telefon lub video
 • znajdź komfortowe miejsce do rozmowy i dopytaj lekarza o co chcesz
 • wyślij zdjęcie ze zmianami na skórze (możesz je zrobić nawet w łazience)
 • poczekaj na telefon od lekarza, odbierz zalecenia i - jeśli to wskazane - e-receptę smsem
 • skorzystaj jednorazowo lub kontynuuj leczenie
 • Cena konsultacji: 69,99 zł
  Diagnostyka zmian skórnych - wszystko co musisz wiedzieć
  Zastosowanie i działanie

  Substancja czynna :

  Amoxicilinum

  Skład:

  Augmentin, 250 mg amoksycylina + 125 mg klawulan potasu, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane

  Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

  - W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  - Lek ten został przepisany tylko Tobie (lub Twemu dziecku). Nie należy go przekazywać innym.

  Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

  - Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

  Patrz punkt 4.

  1. Co to jest lek Augmentin i w jakim celu się go stosuje

  Augmentin jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia.

  Augmentin zawiera dwa różne leki: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy leków zwanych “penicylinami”, których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnienie). Drugi działający składnik (kwas klawulanowy) przeciwdziała temu unieczynnieniu.

  Augmentin jest stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

  Na co stosuje się lek Augmentin?

  - zapalenia zatok przynosowych

  - zakażenia dróg moczowych

  - zakażenia skóry

  - zapalenia ucha środkowego

  - zakażenia stomatologiczne.

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Augmentin

  Kiedy nie stosować leku Augmentin

  - Jeśli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  - Jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie reakcje uczuleniowe na jakikolwiek inny antybiotyk. Mogą one obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub gardła.

  - Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie skóry) związane ze stosowaniem antybiotyku.

  - Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Augmentin. W razie wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Augmentin należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

   

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Augmentin należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą, jeśli pacjent:

  - choruje na mononukleozę zakaźną

  - jest leczony w związku z chorobą wątroby lub nerek

  - nieregularnie oddaje mocz.

   

  W razie wątpliwości, czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

   

  W niektórych przypadkach lekarz może badać, jaki rodzaj bakterii wywołał u pacjenta zakażenie.

   

  W zależności od wyników, pacjent może otrzymać Augmentin w innej dawce lub inny lek.

  Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

  Stosowanie leku może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym reakcje uczuleniowe, drgawki i zapalenie jelita grubego. Należy zwracać uwagę, czy w czasie stosowania leku u pacjenta nie występują określone objawy, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wszelkich problemów. Patrz ‘Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę’ w punkcie 4.

  Badania krwi i moczu

  Jeśli pacjent ma mieć wykonywane badania krwi (takie jak badanie krwinek czerwonych lub badania czynności wątroby) lub badania moczu (na glukozę), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, że pacjent przyjmuje lek Augmentin. Augmentin może bowiem wpływać na wyniki tego typu badań.

  Augmentin a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

   

  Jeśli jednocześnie z lekiem pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w dnie moczanowej), bardziej prawdopodobne może być wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji alergicznych.

   

  Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej), lekarz prowadzący może zdecydować o modyfikacji dawki leku.

   

  Jeśli równocześnie z lekiem Augmentin pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.

   

  Augmentin może wpływać na działanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu nowotworów lub chorób reumatycznych).

   

  Lek może wpływać na działanie mykofenolanu mofetylu (lek stosowany w zapobieganiu odrzucania przeszczepów).

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Augmentin może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów.

   

  Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

  Augmentin zawiera sód

  - Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na jedną tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

  3. Jak stosować lek

  Ile razy dziennie stosować Augmentin?

  Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

  Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg lub większej

  Zwykle stosowana dawka to:

  - 1 tabletka trzy razy na dobę.

  Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

  Dzieci w wieku 6 lat lub młodsze należy raczej leczyć lekiem Augmentin w postaci zawiesiny doustnej. Tabletki Augmentin nie są zalecane.

  Pacjenci z chorobami nerek i wątroby

  - Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być zmieniona. Lekarz prowadzący może dobrać inną dawkę leku Augmentin lub inny lek.

  - Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, częściej może mieć wykonywane badania krwi w celu sprawdzenia jak funkcjonuje wątroba.

  Jak zażywać lek

  - Lek należy przyjmować z posiłkiem.

  - Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody.

  - Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, odstępy pomiędzy dawkami podawanymi w ciągu doby. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny.

  Kiedy poprawa po Augmentinie?

  - Nie należy przyjmować leku dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli pacjent nadal nie czuje się dobrze, powinien ponownie skontaktować się z lekarzem.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

  Jeżeli pacjent przyjął większą dawkę leku Augmentin niż zalecana, mogą wystąpić takie objawy jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym tak szybko, jak to tylko możliwe. Należy mieć ze sobą tekturowe opakowanie po leku, aby je pokazać lekarzowi.

  Pominięcie zastosowania leku

  Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie stosowania leku

  Należy kontynuować przyjmowanie leku do czasu zakończenia leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Wszystkie dawki leku są potrzebne do zwalczenia zakażenia. Jeśli część bakterii przeżyje, może spowodować nawrót zakażenia.

   

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  4. Możliwe działania niepożądane

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Poniżej wymieniono działania niepożądane tego leku, jakie mogą wystąpić.

  Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

  Reakcje uczuleniowe:

  - wysypka skórna

  - zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe, wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych narządów

  - gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie

  - obrzęk, czasami obejmujący twarz lub gardło (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności w oddychaniu

  - omdlenie

  - ból w klatce piersiowej związany z reakcją alergiczną, mogący być objawem alergii prowadzącej do zawału serca (zespół Kounisa).

  - Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku.

  Zapalenie jelita grubego

  Zapalenie jelita grubego, wywołujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką.

  Zapalenie jelit indukowane lekami (ang. drug-induced enterocolitis syndrome, DIES)

  Zapalenie jelit indukowane lekami występowało głównie u dzieci otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym. Jest to pewien rodzaj reakcji alergicznej, której wiodącym objawem są powtarzające się wymioty (1 do 4 godzin po przyjęciu leku). Dalsze objawy mogą obejmować ból brzucha, letarg, biegunkę i niskie ciśnienie krwi.

  Ostre zapalenie trzustki

  Jeśli pacjent ma silny i ciągły ból w okolicy żołądka, może być to objaw ostrego zapalenia trzustki.

  - Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania porady.

  Bardzo częste działania niepożądane

  Mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów

  - biegunka (u dorosłych).

  Częste działania niepożądane

  Mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

  - pleśniawki (kandydoza – zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry)

  - nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek

  - jeśli wystąpią, należy przyjmować lek z posiłkiem

  - wymioty

  - biegunka (u dzieci).

  Niezbyt częste działania niepożądane

  Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów

  - wysypka na skórze, świąd

  - wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka)

  - niestrawność

  - zawroty głowy

  - ból głowy.

  Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

  - zwiększenie aktywności niektórych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie.

  Rzadkie działania niepożądane

  Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów

  - wysypka na skórze, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi – rumień wielopostaciowy)

  - jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, powinien pilnie skontaktować się z lekarzem.

  Rzadkie działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi:

  - mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi

  - mała liczba białych komórek krwi.

  Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną

  Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

  - Reakcje uczuleniowe (patrz wyżej)

  - Zapalenie jelita grubego (patrz wyżej)

  - Zapalenie błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy (aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych)

  - Ciężkie reakcje skórne:

  - rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa- Johnsona), i cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30% powierzchni ciała - martwica toksyczno-rozpływna naskórka)

  - rozsiana czerwona wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić małe wypełnione ropą pęcherzyki (pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry)

  - czerwona, łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (ostra uogólniona osutka krostkowa)

  - objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i nieprawidłowymi wynikami badań krwi (w tym zwiększeniem liczby krwinek białych

  (eozynofilia) oraz zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych); polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (ang. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS).

  - jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

  - Wysypka z pęcherzami układającymi się obrączkowato ze strupami w części centralnej lub jak sznur pereł (linijna IgA dermatoza).

  - Zapalenie wątroby.

  - Żółtaczka, powodowana przez zwiększenie stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana w wątrobie) we krwi, co może spowodować żółte zabarwienie skóry i białek oczu.

  - Zapalenie kanalików nerkowych.

  - Przedłużenie czasu krzepnięcia krwi.

  - Pobudzenie ruchowe.

  - Drgawki (u osób otrzymujących duże dawki leku lub z chorobami nerek).

  - Czarny język, który wygląda jak włochaty.

  Działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi lub moczu:

  - znacznego stopnia zmniejszenie liczby białych komórek krwi

  - mała liczba czerwonych komórek krwi (niedokrwistość hemolityczna)

  - kryształy w moczu prowadzące do ostrego uszkodzenia nerek.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

  Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

  Biobójczych,

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

  tel.: + 48 22 49 21 301

  faks: + 48 22 49 21 309,

  strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku.

  5. Jak przechowywać lek

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

  Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zamieszczony na opakowaniu skrót ‘Lot’ oznacza numer serii.

  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

  Okres ważności leku po pierwszym otwarciu torebek z Aluminium: 30 dni.

  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

  Nie stosować, jeżeli tabletki są pokruszone lub uszkodzone w inny sposób.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  6. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Augmentin

  - Substancjami czynnymi leku są amoksycylina i kwas klawulanowy. Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg lub 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.

  - Pozostałe składniki to:

  rdzeń tabletki – magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna; otoczka tabletki – tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza, makrogol (4000, 6000) oraz dimetykon (olej silikonowy).

  Jak wygląda lek Augmentin i co zawiera opakowanie

  Tabletki powlekane Augmentin, 250 mg + 125 mg, są barwy białej lub białawej, owalnego kształtu z wytłoczeniem “Augmentin” po jednej stronie.

  Pakowane są w blistry w torebkach w tekturowym pudełku. Torebka zawiera saszetkę ze środkiem pochłaniającym wilgoć. Środek pochłaniający wilgoć należy pozostawić w torebce. Nie połykać go.

  Każde opakowanie zawiera 21 tabletek.

  Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

  Podmiot odpowiedzialny Wytwórca

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

  12 Riverwalk

  Citywest Business Campus

  Dublin 24

  Irlandia

  Glaxo Wellcome Production,

  Zone Industrielle de la Peyenniere,

  53100 Mayenne,

  Francja

   

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

  GSK Services Sp. z o.o.

  Rzymowskiego 53

  02-697 Warszawa

  tel. (22) 576-90-00

  Download leaflet

  Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.