Recepta transgraniczna – jak wygląda, czy jest legalna w Polsce i gdzie można ją zrealizować?

Dodano: 14-04-2020 | Aktualizacja: 14-04-2020
Autor: Paulina Szczerkowska
Potrzebujesz lekarza? Konsultacje z lekarzem rodzinnym Click to go to consultation

Na podstawie prawa obowiązującego w Unii Europejskiej lekarz może wypisać receptę transgraniczną, jeśli pacjent zamierza zrealizować ją w kraju innym niż ten, w którym recepta jest wystawiana. 

Na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują jednolite zasady dotyczące wyglądu i zasad realizacji recept transgranicznych.

Oznacza to, że recepta wystawiona przez lekarza zarejestrowanego w jednym z krajów członkowskich UE może być zrealizowana w dowolnym kraju Wspólnoty. 

Spis treści: 

Po co recepta transgraniczna
Różnice między receptą transgraniczną a krajową
Jak wygląda recepta transgraniczna?
Jak zrealizować receptę transgraniczną?
E-recepty transgraniczne - od kiedy będą dostępne?

Po co recepta transgraniczna i jaka jest jej rola w polskim systemie opieki zdrowotnej?

Recepty transgraniczne wprowadzono po to, aby zapewnić pacjentowi prawo otrzymania leku na terenie całej Unii Europejskiej na podstawie recepty, która została wystawiona w innym państwie członkowskim, niż państwo w którym chcemy ją zrealizować.

Brzmi to skomplikowanie, ale oznacza po prostu, że transgraniczną receptę wystawioną w Wielkiej Brytanii czy Niemczech bez problemu zrealizujesz w Polsce czy np. podczas wakacji we Włoszech.

Sama recepta ma określony prawem unijnym wygląd i formę. Różni się przy tym od recept wystawianych w konkretnych krajach. 

Jeśli posiadasz receptę transgraniczną, to możesz mieć pewność, że zostanie ona bez problemu zrealizowana w innym kraju wspólnoty. Zasady dotyczące ich wystawiania są identyczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Różnice między receptą transgraniczną a krajową

Pewności, że leki zostaną Ci wydane nie masz, kiedy spróbujesz zrealizować w innym kraju receptę np. polską. 

Brak danych wymaganych w konkretnym kraju i różnice w wyglądzie recepty mogą skutkować odmową realizacji w aptece. 

Takiego zagrożenia nie ma jednak w przypadku recepty  transgranicznej.

Ten rodzaj recepty jest więc dobrym rozwiązaniem dla osób, które dużo podróżują po Europie lub mieszkają i pracują w dwóch różnych krajach wspólnoty. 

Recepty transgraniczne są też często wystawiane przez przychodnie telemedyczne. 

Wiele takich przychodzi online świadczy usługi pacjentom z terenów całej Unii Europejskiej. W takim przypadku recepty transgraniczne są sporym ułatwieniem.

Jak wygląda recepta transgraniczna?

Unia Europejska wprowadziła jednolity system umożliwiający rozpoznanie recepty transgranicznej na terenie wszystkich państw wspólnoty. 

Przepisy unijne określają minimalne wymagania formalne.

Recepta transgraniczna musi zawierać następujące dane:

 1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;

 2. datę urodzenia pacjenta;

 3. imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;

 4. kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy);

 5. dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym);

 6. dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia;

 7. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego;

 8. nazwę własną, jeżeli: a) przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub b) osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej;

 9. postać;

 10. moc;

 11. ilość;

 12. sposób dawkowania;

 13. datę wystawienia recepty;

 14. podpis własnoręczny osoby wystawiającej.

Recepta transgraniczna, w odróżnieniu od polskiej, nie musi zawierać numeru REGON, pieczątki lekarza (jeśli dane lekarza są nadrukowane na recepcie) czy 3 kodów kreskowych (w Polsce oznaczają one numer świadczeniodawcy, numer lekarza i numer recepty).  

Jak zrealizować receptę transgraniczną?

Receptę transgraniczną możesz zrealizować w każdym aptece na terenie kraju Unii Europejskiej, w tym także w kraju, w którym recepta została wystawiona.

Jeśli pacjent prosi lekarza o wystawienie recept transgranicznej, powinien z góry wskazać jednak, czy chce ją zrealizować w Polsce, czy w innym kraju członkowskim.

Na recepcie transgranicznej nie mogą zostać przepisane preparaty kategorii dostępności Rpw., czyli zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Recepta transgraniczna może być zrealizowana wyłącznie za pełną odpłatnością – niezależnie od uprawnień przysługujących pacjentowi w Polsce.

Jeśli pacjent nie zrealizował recepty transgranicznej w innym państwie, to może to zrobić w Polsce – również za pełną odpłatnością. 

Recepta ważna jest przez 30 dni od daty wystawienia i w tym czasie należy zrealizować ją w aptece. Nie wymaga podania żadnych innych danych pacjenta niż jego imię, nazwisko i adres. Nie ma zatem potrzeby legitymowania pacjenta podczas jej realizacji w aptece. 

Recepty transgraniczne, po odpowiednim zaznaczeniu w programie aptecznym Kamsoft, nie są wysyłane do SIM i ZSMOLP (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi).

Od kiedy będą dostępne e-recepty transgraniczne?

Pacjenci na razie mogą korzystać tylko z klasycznej, papierowej wersji recepty transgranicznej. 

Mówi się, że transgraniczne e-recepty będą dostępne na początku 2021 roku.

Od 1 stycznia 2021 roku każda apteka w Polsce będzie miała obowiązek podłączyć się do Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej. 

System umożliwi realizację e-recept transgranicznych, które zostały wystawione w całej Unii Europejskiej. 

Pierwsze recepty transgraniczne zostały już wdrożone m.in. w Finlandii czy Estonii. Polska znajduje się w trzeciej turze państw wprowadzających takie rozwiązania.

Przypominamy, że w naszym kraju od stycznia 2020 r. powszechnie wystawiane są tradycyjne e-recepty. Na e-recepty transgraniczne trzeba więc poczekać rok dłużej.

Czytaj także: Treści z działu "Wiedza o zdrowiu" z serwisu dimedic.eu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym specjalistą. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie porad i informacji zawartych w serwisie bez konsultacji ze specjalistą.
 

Bibliografia do artykułu

 • http://www.kpk.nfz.gov.pl/images/downloads/ROZPORZADZENIE_MINISTRA_ZDROWIA_z_dnia_13_kwietnia_2018_r__w_sprawie_recept.pdf
 • https://www.gov.pl/web/zdrowie/recepta-transgraniczna
 • https://www.gov.pl/web/zdrowie/recepta-transgraniczna-i-odplatnosc-lekow
Zobacz więcej