Migrena - leki na receptę, bez recepty, przeciwbólowe

Dodano: 21-03-2019 | Aktualizacja: 19-06-2024
capsule Konsultacja z e-receptą internal Lek. rodzinny specialist Specjalista

Dokucza ci silny, pulsujący i jednostronny ból głowy, któremu towarzyszą nudności lub wymioty? Diagnoza może być tylko jedna - migrena. Leki przeciwmigrenowe są jedynym ratunkiem na tę bolesną i uniemożliwiającą codzienne funkcjonowanie chorobę. Leki na migrenę przyjmuje się przede wszystkim doraźnie, by złagodzić ból głowy i inne symptomy. Natomiast w przypadku bardzo silnych i długich napadów migreny, przyjmuje się leki profilaktycznie, pomiędzy atakami, by zmniejszyć częstotliwość występowania napadów migrenowych.

Migrena - leki

Migrena to choroba o nieznanej etiologii, dlatego do tej pory nie opracowano leku, który dawałby szansę na jej całkowite wyleczenie. Migrena jest chorobą przewlekłą, która objawia się okresowo w postaci napadów. Napady migreny występują z różną częstotliwością. Różnią się także stopniem natężenia objawów.

Migrenę zwykle leczy się doraźnie. W chwili wystąpienia napadu przyjmuje się leki, które łagodzą przykre dolegliwości. W przypadku silnych i długotrwałych napadów, lekarze wprowadzają leczenie profilaktyczne. Wówczas przyjmuje się leki pomiędzy napadami, co ma na celu wydłużenie okresów tzw. wyciszenia choroby.

Leki przyjmowane doraźnie można podzielić na ogólnodostępne oraz wydawane tylko z przepisu lekarza. Do leków przeciwmigrenowych bez recepty zalicza się leki przeciwbólowe nieopioidowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz leki zawierające kofeinę. Natomiast wydawane na receptę są tryptany oraz pochodne alkaloidów sporyszu. Ponadto wyróżnia się leki przyjmowane profilaktycznie, które de facto nie są lekami przeciwmigrenowymi, ale lekami stosowanymi w leczeniu innych chorób - nadciśnienia tętniczego, padaczki, depresji.

Czytaj także: Lek na ból głowy - w ciąży, skuteczny, dobry, naturalny

Migrena - leki na receptę

Pochodne alkaloidów sporyszu to leki starszej generacji, obecnie rzadziej stosowane ze względu na szereg skutków ubocznych. Do tej grupy leków zalicza się m.in. ergotaminę i dihydroergotaminę. Ich działanie polega na blokowaniu naczyniowych receptorów α-andrenergicznych, co powoduje skurcz naczyń krwionośnych w obrębie głowy. W ten sposób redukowany jest ból głowy. Pochodne alkaloidów sporyszu są dostępne w postaci tabletek, czopków oraz sprayu do nosa. Wśród działań niepożądanych tych leków wymienia się nudności, wymioty, zawroty głowy, skoki ciśnienia tętniczego, zaburzenia czucia i kurcze mięśniowe.

Tryptany to grupa leków nowej generacji, które stopniowo wypierają pochodne alkaloidów sporyszu. Uchodzą za najsilniejsze i najskuteczniejsze leki na migrenę. Tryptany są selektywnymi antagonistami receptorów 5-HT1B/D. Ich działanie polega na pobudzeniu receptorów 5-HT1B/D znajdujących się w naczyniach krwionośnych, co wywołuje skurcz naczyń i tym samym likwiduje ból migrenowy. Ponadto blokują one proces okołonaczyniowego zapalenia, co nie tylko zmniejsza dolegliwości bólowe, ale także łagodzi inne objawy migreny. Do tryptanów zaliczają się takie leki jak sumatryptan, zolmitryptan,  eletryptan, naratryptan, frowatryptan. Tryptany występują w formie tabletek dojelitowych, tabletek pod język, czopków i sprayu do nosa, a także mogą być podawane przez wstrzyknięcie podskórne.

Zobacz artykuł:

Co to jest migrena i czym się objawia - migrena z aurą

Migrena - leki bez recepty

Leki na migrenę na receptę przyjmuje się w przypadku napadów migreny o silnym natężeniu. Umiarkowane napady migreny można skutecznie złagodzić lekami bez recepty. Do takich leków należą leki przeciwbólowe nieopioidowe, do których z kolei zalicza się niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Za skuteczny w zwalczaniu napadów migrenowych uchodzi paracetamol należący do leków nieopioidowych. Natomiast popularne niesteroidowe leki przeciwzapalne to kwas acetylosalicylowy oraz ibuprofen.

Kwas acetylosalicylowy i ibuprofen przynoszą szybką ulgę w dolegliwościach bólowych. Efekt przeciwbólowy jest zauważalny po około 30 minutach od zażycia leku i utrzymuje się do 6 godzin.

Paracetamol natomiast uchodzi za lek mniej skuteczny, ale bezpieczniejszy od niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Paracetamol mogą zażywać kobiety w ciąży, które cierpią na migrenowe bóle głowy. Ponadto jest polecany dla osób cierpiących na dolegliwości gastryczne, gdyż jest łagodniejszy dla żołądka od NLPZ. Efekt działania paracetamolu jest zauważalny po około godzinie i utrzymuje się przez 5-6 godzin.

Zobacz: Domowe sposoby na migrenę - w ciąży, leczenie, bóle głowy

Migrena - leki przeciwbólowe o silnym działaniu

Najsilniejsze działanie przeciwbólowe wykazują opioidy. Przeciwbólowe leki opioidowe są wydawane tylko na receptę. Opioidy można podzielić na słabsze, do których należy kodeina i tramadol oraz mocne, w skład których wchodzi morfina, fentanyl i heroina.

rzeciwbólowe leki opioidowe są bardzo skuteczne w zwalczaniu bólu, ale ich stosowanie niesie ze sobą ryzyko uzależnienia, dlatego nie powinno się tych leków przyjmować długotrwale. Co więcej, nadużywanie opioidów może zwiększyć wrażliwość na ból, co sprawi, że bóle migrenowe będą nie tylko silniej odczuwane, ale dodatkowo trudniej będzie je złagodzić.Treści z działu "Wiedza o zdrowiu" z serwisu dimedic.eu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym specjalistą. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie porad i informacji zawartych w serwisie bez konsultacji ze specjalistą.