Ovulastan Forte 15 mg

Informacje o leku Scroll to information about drug
Lek dostępny w: Polska Zmień kraj
Wybierz produkt:
Ovulastan Forte, 0,15 mg + 0,03 mg, tabletki, 21 szt.
Liczba opakowań:
3 - +
Rodzaj konsultacji:
Zastosowanie i działanie

Substancja czynna :

Desogestrelum, Ethinylestradiolum

Skład:

Lek Ovulastan Forte jest dostępny w postaci białych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek.

Każde tekturowe pudełko zawiera 1 lub 3 blistry (PVC/Aluminium) po 21 tabletek zapakowane

oddzielnie w saszetkach (Aluminium/PE).

Działanie:

Lek Ovulastan Forte jest złożonym doustnym lekiem antykoncepcyjnym, zwanym również pigułką antykoncepcyjną. Zawiera niewielkie ilości dwóch żeńskich hormonów: dezogestrelu (progestagen) i etynyloestradiolu (estrogen). Mają one na celu zapobieganie ciąży. Podobnie jak naturalne hormony zapobiegają ponownemu zapłodnieniu w czasie ciąży, poprzez:

- hamownie rozwoju i uwalniania komórki jajowej z jajnika (owulację) każdego miesiąca,

- zagęszczanie wydzieliny szyjki macicy, co utrudnia spermie przejście przez szyjkę macicy i

dotarcie do komórki jajowej,

- zmianę sposobu złuszczania się błony śluzowej macicy zmniejszając tym samym

prawdopodobieństwo zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki jajowej.

Informacje ogólne

Złożone doustne leki antykoncepcyjne są skutecznym sposobem kontroli urodzin. Jeżeli lek jest stosowany prawidłowo (bez pominięcia tabletki), prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest bardzo małe. Jednak, w ulotce opisano kilka sytuacji, w których skuteczność leku może być zmniejszona.

Dlatego należy bardzo uważnie przeczytać punkty: „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ovulastan Forte” i „Jak stosować lek Ovulastan Forte”. W takich sytuacjach należy zrezygnować ze współżycia lub zastosować dodatkowe niehormonalne metody antykoncepcji (takie jak prezerwatywy lub środki plemnikobójcze).

Nie należy stosować metody kalendarzykowej ani termicznej. Metody te mogą być nieskuteczne, ponieważ lek Ovulastan Forte zaburza zmiany temperatury ciała i śluzu pochwowego występujące podczas cyklu miesiączkowego.

Należy pamiętać, że złożone doustne leki antykoncepcyjne, jak lek Ovulastan Forte, nie zabezpieczają przed chorobami przenoszonymi drogą płciową (takimi jak AIDS). Tylko prezerwatywy mogą w tym pomóc.

Przeciwwskazania:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ovulastan Forte lekarz zada pacjentce kilka pytań dotyczących

zdrowia pacjentki i jej bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie tętnicze krwi i zależnie od

indywidualnego stanu zdrowia pacjentki, może zlecić wykonanie niektórych innych badań.

Kiedy nie stosować leku Ovulastan Forte

 • jeśli u pacjentki występuje alergia (nadwrażliwość) na etynyloestradiol lub dezogestrel lub na

którykolwiek z pozostałych składników leku Ovulastan Forte (patrz punkt 6 „Inne informacje”),

 • jeśli u pacjentki występuje lub występował w przeszłości:

- zakrzep (zakrzepica) w naczyniu krwionośnym nogi, płuca (zator) lub innych narządów,

- zawał serca lub udar,

- objawy, które mogą zwiastować zawał serca (np. dusznica bolesna, która jest przyczyną silnego

bólu w klatce piersiowej) lub udar (np. przemijające niedokrwienie mózgu lub przemijający

niewielki udar bez następstw),

- choroba, która może zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy w tętnicach lub żyłach, taka jak:

◦ cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,

◦ bardzo wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

◦ bardzo duże stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów),

- zaburzenia krzepnięcia krwi (np. niedobór białka C),

- migrena z tak zwanymi ogniskowymi objawami neurologicznymi (np. zaburzenia widzenia,

mowy lub osłabienie, drętwienie jakiejkolwiek części ciała),

- zapalenie trzustki (pancreatitis),

- choroba wątroby, a nie nastąpiła jeszcze normalizacja czynności wątroby,

- guz wątroby,

- rak piersi lub rak narządów płciowych,

- niewyjaśnione krwawienie z pochwy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ovulastan Forte

W niektórych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Ovulastan

Forte lub innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego i może być konieczna regularna

kontrola u lekarza.

W przypadku występowania, pojawienia się po raz pierwszy lub pogorszenia któregokolwiek z

poniższych objawów podczas stosowania leku Ovulastan Forte pacjentka musi poinformować o

tym lekarza:

 • jeśli u pacjentki lub bliskich krewnych występuje rak piersi,
 • choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego,
 • cukrzyca,
 • depresja,
 • choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (choroba zapalna jelita grubego),
 • zespół hemolityczno-mocznicowy (choroba krwi prowadząca do uszkodzenia nerek),
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (dziedziczna choroba czerwonych ciałek krwi),
 • padaczka (patrz „Stosowanie z innymi lekami”),
 • toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu odpornościowego),
 • choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania

hormonów płciowych, taka jak:

- utrata słuchu,

- porfiria (choroba krwi),

- opryszczka ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzykami występująca w czasie ciąży),

- pląsawica Sydenhama (choroba nerwów, w której występują nagłe ruchy ciała).

Pacjentki, u których występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy lub, u których występowały

niżej wymienione objawy obrzęku naczynioruchowego powinny natychmiast skontaktować się z

lekarzem:

 • obrzęk twarzy,
 • obrzęk języka,
 • obrzęk krtani,
 • trudności w przełykaniu,
 • pokrzywka łącznie z trudnościami w oddychaniu.

Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub światło ultrafioletowe, jeśli u

pacjentki występuje lub kiedykolwiek występowała ostuda (złotawe, brązowe plamy barwnikowe,

zwane „plamami ciążowymi”, głównie na twarzy).

Środki ostrożności:

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi, który przepisał lek Ovulastan Forte, o wszystkich przyjmowanych

aktualnie lub ostatnio lekach i produktach ziołowych, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy również poinformować lekarzy innych specjalności lub stomatologa, którzy przepisują inne

leki (lub wydającego lek farmaceutę), o stosowaniu leku Ovulastan Forte. Osoby te mogą udzielić

informacji, czy konieczne jest stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji (np. prezerwatywy), a

jeżeli tak, to jak długo.

Niektóre leki mogą spowodować, że lek Ovulastan Forte będzie mniej skuteczny w zapobieganiu

ciąży lub mogą spowodować nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy to leków:

 • primidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat (leki

stosowane w leczeniu padaczki),

 • ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),
 • rytonawir, newirapina (leki stosowane w leczeniu infekcji HIV),
 • gryzeofulwina, ampicylina, tetracykliny (leki stosowane w leczeniu infekcji),
 • ziele dziurawca zwyczajnego (produkty ziołowe). Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli w

czasie stosowania leku Ovulastan Forte pacjentka zamierza stosować produkty ziołowe

zawierające ziele dziurawca zwyczajnego.

Lek Ovulastan Forte może zmniejszać skuteczność innych leków, takich jak:

 • cyklosporyna (lek stosowany przy przeszczepach),
 • lamotrygina (lek przeciwpadaczkowy). Może nastąpić zwiększenie częstości napadów.

Produkty lecznicze zawierające niżej wymienione substancje czynne mogą wywołać następujące

działania niepożądane:

 • flunaryzyna: może być przyczyną spontanicznego wydzielania mleka kobiecego nie związanego

z okresem narodzin dziecka lub okresem karmienia piersią,

 • troleandomycyna: może zwiększać ryzyko zaburzeń wątroby powodujących zaburzenia funkcji

woreczka żółciowego (wewnątrzwątrobowy zastój żółci).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobietom w ciąży nie wolno przyjmować leku Ovulastan Forte. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę lub

podejrzewa ciążę podczas stosowania leku Ovulastan Forte, powinna przerwać jego stosowanie i

natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Leku Ovulastan Forte nie należy stosować podczas karmienia piersią. Jeśli pacjentka zamierza

stosować lek Ovulastan Forte podczas karmienia piersią, należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny w czasie stosowania leku Ovulastan Forte.

Badania krwi

Należy poinformować lekarza lub personel laboratoryjny o przyjmowaniu złożonego doustnego leku

antykoncepcyjnego, ponieważ leki te mogą wpłynąć na wyniki niektórych testów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ovulastan Forte

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję

niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Ovulastan Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem złożonych doustnych leków

antykoncepcyjnych, jak również związane z nimi objawy zostały szczegółowo opisane w

następujących częściach ulotki: „Tabletki antykoncepcyjne a zakrzepica” i „Tabletki antykoncepcyjne

a rak”. Należy przeczytać te fragmenty w celu uzyskania dodatkowych informacji i w przypadku

pytań zwrócić się do lekarza.

Należy przerwać stosowanie leku Ovulastan Forte i natychmiast skontaktować się z lekarzem,

jeśli zostały zaobserwowane następujące objawy mogące świadczyć o zakrzepicy:

 • silny ból i (lub) obrzęk jednej z nóg,
 • nagły, silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia,
 • nagła duszność,
 • nagły kaszel bez wyraźnej przyczyny,
 • inny niezwykły, silny lub przedłużający się ból głowy lub pogorszenie migreny,
 • częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie,
 • trudności w mówieniu lub utrata mowy,
 • zawroty głowy lub utrata przytomności,
 • osłabienie, dziwne samopoczucie lub zdrętwienie obejmujące jakąkolwiek część ciała.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli:

 • u pacjentki występuje niezwykły ciężki ból brzucha,
 • u pacjentki występuje zażółcenie skóry,

• pacjentka wyczuje obecność jakiegokolwiek guzka.

 

Niżej podano ciężkie działania niepożądane zgłaszane przez pacjentki stosujące tabletki

antykoncepcyjne:

 • choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe choroby zapalne jelit),
 • toczeń rumieniowaty układowy (choroba tkanki łącznej),
 • padaczka,
 • wysypka zwana opryszczką ciężarnych,
 • pląsawica (choroba objawiająca się zaburzeniami ruchu),
 • zaburzenia krwi zwane zespołem hemolityczno-mocznicowym (choroba, w której skrzepy krwi

powodują uszkodzenie nerek),

 • wystąpienie brązowych plam na twarzy i ciele (ostuda),
 • zaburzenia ginekologiczne (endometrioza, mięśniak macicy).

Inne możliwe działania niepożądane

W przypadku kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne odnotowano następujące działania

niepożądane, które mogą występować w pierwszych kilku miesiącach stosowania leku Ovulastan

Forte i zwykle ustępują, kiedy organizm przystosuje się do tabletek antykoncepcyjnych.

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 kobiet):

 • nieregularne krwawienie,
 • wzrost masy ciała.

Częste i niezbyt częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 1 000, ale rzadziej niż 1 na 10

kobiet):

 • brak lub zmniejszenie krwawienia,
 • bolesność piersi,
 • powiększenie piersi,
 • ból piersi,
 • zmniejszenie popędu płciowego,
 • depresja,
 • ból głowy,
 • nerwowość,
 • migrena,
 • zawroty głowy,
 • nudności,
 • wymioty,
 • trądzik,
 • wysypka,
 • pokrzywka,
 • zatrzymywanie płynów,
 • podwyższone ciśnienie krwi.

Rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 kobiet):

 • kandydoza pochwy (infekcja grzybicza),
 • pogorszenie słuchu (otoskleroza),
 • choroba zakrzepowo-zatorowa,
 • nadwrażliwość (która może objawiać się swędzeniem, wysypką lub obrzękiem),
 • zwiększenie popędu płciowego,
 • nietolerancja soczewek kontaktowych,
 • utrata włosów (łysienie),
 • świąd,
 • zaburzenie skórne (rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy),
 • upławy,
 • wydzielina z piersi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Dawkowanie:

Lek Ovulastan Forte należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości

należy skontaktować się z lekarzem. W każdym opakowaniu leku Ovulastan Forte znajduje się 1

blister lub 3 blistry zawierające po 21 tabletek z nadrukowanym kalendarzem. Blister z kalendarzem

został zaprojektowany w taki sposób, aby pomóc pamiętać o przyjęciu tabletki.

Na blistrze wydrukowany jest dzień tygodnia, w którym każda tabletka powinna zostać

przyjęta.

Należy przyjmować po jednej tabletce każdego dnia, zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką

wydrukowaną na blistrze, przez kolejnych 21 dni, aż do opróżnienia blistra.

Potem następuje 7-dniowa przerwa, podczas której nie należy przyjmować tabletek. W czasie

przerwy w stosowaniu tabletek, w dniu 2. lub 3. wystąpi krwawienie podobne do

miesiączkowego, zwane krwawieniem z odstawienia.

W ósmym dniu (następującym po 7-dniowej przerwie w stosowaniu tabletek) należy rozpocząć

przyjmowanie tabletek z następnego blistra nawet, jeśli krwawienie jeszcze się nie zakończyło.

Tak długo, jak lek Ovulastan Forte jest stosowany prawidłowo, nowy blister rozpoczyna się

zawsze tego samego dnia tygodnia, a krwawienie z odstawienia pojawia się tego samego dnia

tygodnia w każdym miesiącu (co 28 dni).

Tabletkę należy przyjmować każdego dnia o tej samej porze. Aby stosowanie leku uczynić

łatwiejszym, przyjęcie tabletki może być ostatnią czynnością wykonywaną wieczorem lub pierwszą

czynnością poranną.

Każdą tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania

Jeśli w ciągu poprzedniego miesiąca nie stosowano doustnych środków antykoncepcyjnych

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć pierwszego dnia cyklu miesiączkowego kobiety tj.

pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego. Należy przyjąć tabletkę oznaczoną dniem tygodnia, w

którym rozpoczęto stosowanie leku Ovulastan Forte (np., jeżeli stosowanie leku rozpoczyna się we

wtorek, należy przyjąć tabletkę oznaczoną na blistrze symbolem WT). Następne tabletki należy

przyjmować raz dziennie w kolejności oznaczonej na blistrze strzałką, do momentu opróżnienia

blistra.

Jeśli stosowanie leku rozpocznie się pomiędzy 2. a 5. dniem cyklu, należy jednocześnie stosować inne

metody antykoncepcji (np. prezerwatywa) przez pierwsze siedem dni stosowania tabletek, ale tylko w

przypadku pierwszego opakowania.

Zmiana z innego złożonego doustnego hormonalnego leku antykoncepcyjnego na lek Ovulastan

Forte

Stosowanie leku Ovulastan Forte można rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki

poprzedniego złożonego doustnego leku antykoncepcyjnego (oznacza to brak przerwy w

przyjmowaniu tabletek) lub po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję aktywną.

Przyjmowanie leku Ovulastan Forte należy rozpocząć nie później niż w pierwszym dniu po przerwie

w przyjmowaniu tabletek poprzedniego produktu.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Zmiana z wcześniej stosowanej złożonej antykoncepcyjnej wkładki dopochwowej lub systemu

transdermalnego (plastra) na lek Ovulastan Forte

Przyjmowanie leku Ovulastan Forte należy rozpocząć w dniu usunięcia wkładki dopochwowej lub

plastra, ale nie później niż w dniu następnego ich zastosowania.

Zmiana z wcześniej stosowanego produktu zawierającego tylko progestagen (tabletki zawierające

tylko progestagen, zastrzyk, implant lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen

(IUD)) na lek Ovulastan Forte

Zmiany z zastrzyku można dokonać w dniu planowanego następnego zastrzyku. W przypadku

implantu lub IUD zmiany należy dokonać w dniu usunięcia. We wszystkich przypadkach, jeśli podjęto

współżycie płciowe, należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji (np. prezerwatywa) przez

pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Po poronieniu

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Po porodzie, jeśli kobieta nie karmi piersią

Lekarz zaleci, aby przed rozpoczęciem stosowania leku Ovulastan Forte poczekać na wystąpienie

pierwszego krwawienia miesiączkowego. Czasami jest to możliwe wcześniej. Należy postępować

zgodnie z zaleceniami lekarza.

Po porodzie, jeśli kobieta karmi piersią

Patrz punkt „Karmienie piersią”.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ovulastan Forte

Nie ma doniesień o ciężkich szkodliwych skutkach przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek leku Ovulastan

Forte. W przypadku przyjęcia kilku tabletek na raz mogą wystąpić nudności, wymioty lub krwawienie

z pochwy. W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek leku Ovulastan Forte, lub stwierdzenia, że

kilka tabletek połknęło dziecko należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ovulastan Forte

 • Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki jest mniejsze niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna nie

ulega zmniejszeniu. Pominiętą tabletkę należy przyjąć jak tylko sobie o tym pacjentka przypomni,

a następnie przyjmować kolejne tabletki o zwykłej porze.

 • Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki jest większe niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna

może ulec zmniejszeniu. Im większa liczba tabletek została pominięta, tym większe ryzyko

zmniejszenia ochrony przed ciążą.

Ryzyko niepełnej ochrony przed ciążą jest największe, jeżeli pominięcie tabletki nastąpiło na początku

lub na końcu blistra. W takiej sytuacji należy postępować według poniżej przedstawionych zasad

(patrz poniższy schemat).

Pominięto więcej niż jedną tabletkę z blistra

Należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięto jedną tabletkę w 1. tygodniu

Pominiętą tabletkę należy przyjąć jak tylko sobie o tym pacjentka przypomni, nawet, jeśli oznacza to

przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze i

stosować dodatkowe metody antykoncepcji przez kolejnych 7 dni (np. prezerwatywa). Jeżeli odbyło

się stosunek w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki lub zapomniało się zacząć kolejny blister

po przerwie, trzeba zdawać sobie sprawę, że istnieje ryzyko ciąży. W takim przypadku, należy

skontaktować się z lekarzem.

Pominięto jedną tabletkę w 2. tygodniu

Pominiętą tabletkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe, nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch

tabletek jednocześnie. Od tego momentu pozostałe tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.

Skuteczność antykoncepcyjna nie została zmniejszona i nie ma konieczności stosowania dodatkowych

metod antykoncepcyjnych.

Pominięto jedną tabletkę w 3. tygodniu

Należy zastosować jedno z niżej opisanych zaleceń. Jeśli wybierze się jedno z nich nie ma potrzeby

stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

 1. Pominiętą tabletkę należy przyjąć jak tylko sobie o tym pacjentka przypomni, nawet, jeśli oznacza

to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.

Po przyjęciu ostatniej tabletki z bieżącego blistra należy rozpocząć natychmiast kolejny blister nie

zachowując okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. Najprawdopodobniej krwawienie z

odstawienia wystąpi pod koniec stosowania tabletek z drugiego blistra, ale może wystąpić

również plamienie lub krwawienie śródcykliczne podczas przyjmowania tabletek z drugiego

blistra.

 1. Można również przerwać przyjmowanie tabletek z obecnego blistra i przejść bezpośrednio do 7-

dniowego okresu bez tabletek (należy odnotować dzień, w którym pominięto tabletkę, odpowiada

on pierwszemu dniu okresu przerwy w stosowaniu tabletek). Jeżeli pacjentka chce rozpocząć

nowy blister w swoim ustalonym dniu rozpoczynającym, okres bez tabletek powinien być krótszy niż 7 dni.

- przyjąć pominiętą tabletkę

- dokończyć przyjmowanie

tabletek z blistra

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć którąkolwiek z tabletek z blistra i nie wystąpiło krwawienie

podczas pierwszego okresu bez tabletek, może to oznaczać, że jest w ciąży. W takim wypadku należy

poradzić się lekarza, przed rozpoczęciem kolejnego opakowania.

Co należy zrobić, jeśli wystąpią wymioty lub ciężka biegunka

Jeśli w ciągu 3-4 godzin od przyjęcia tabletki wystąpią wymioty lub ciężka biegunka, istnieje ryzyko,

że substancje czynne z tabletki nie zostały całkowicie wchłonięte. Taka sytuacja jest podobna do

przypadku pominięcia tabletki. Po wystąpieniu wymiotów lub biegunki należy możliwie szybko

przyjąć tabletkę z zapasowego blistra. Jeżeli jest to możliwe, należy przyjąć tabletkę w ciągu 12

godzin licząc od zwykłej pory przyjmowania tabletek. Jeżeli nie jest to możliwe lub 12 godzin już

upłynęło, należy postępować według wskazówek zamieszczonych w punkcie „Pominięcie

zastosowania leku Ovulastan Forte”.

Postępowanie w przypadku zamiaru opóźnienia terminu miesiączki

Pomimo, że nie zaleca się, możliwe jest opóźnienie wystąpienia miesiączki (krwawienia z

odstawienia) aż do czasu zakończenia następnego blistra. W tym celu należy pominąć okres przerwy

bez tabletek i przejść bezpośrednio do nowego blistra leku Ovulastan Forte. Podczas stosowania

tabletek z drugiego blistra może wystąpić plamienie (krople lub plamki krwi) lub krwawienie

śródcykliczne. Regularne przyjmowanie leku należy rozpocząć ponownie po zachowaniu

prawidłowego 7-dniowego okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Przed podjęciem decyzji o opóźnieniu terminu wystąpienia krwawienia, należy poradzić się lekarza.

Postępowanie w przypadku zamiaru zmiany pierwszego dnia miesiączki

Jeśli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z instrukcją, miesiączka (krwawienie z odstawienia)

rozpocznie się w tygodniu przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jeżeli pacjentka chce zmienić ten dzień,

może to zrobić poprzez skrócenie (ale nigdy wydłużenie) okresu bez stosowania tabletek. Na

przykład, jeżeli okres bez tabletek rozpoczyna się w piątek, a pacjentka chce zmienić ten dzień na

wtorek (3 dni wcześniej) musi rozpocząć stosowanie tabletek z nowego blistra 3 dni wcześniej niż

zwykle. Jeśli okres przerwy w przyjmowaniu tabletek będzie bardzo krótki (na przykład, 3 dni lub

mniej) krwawienie może nie wystąpić.

Może wystąpić plamienie (krople lub plamki krwi) lub krwawienie śródcykliczne.

Jeżeli pacjentka nie jest pewna, jak postępować, powinna zwrócić się do lekarza o poradę.

Przerwanie stosowania leku Ovulastan Forte

Stosowanie leku Ovulastan Forte można przerwać w każdej chwili. Jeśli pacjentka nie chce zajść w

ciążę, należy zasięgnąć opinii lekarza na temat innych metod kontroli urodzeń.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Download leaflet

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.