„Dimedic“ platformos nuostatos ir sąlygos

2022 m. Rugpjūtis versija


1. Apie mus

Mūsų vizija – sukurti elektroninę sveikatos platformą, kurioje būtų pirmiausia ieškoma atsakymų ir kurioje būtų rūpinamasi jūsų visapusiška gerove, derinant žmogiškąją patirtį ir inovatyvias technologijas.

Esame holistinės sveikatos platforma, kurioje galima rasti informacijos ir (individualizuotų) patarimų, konsultacijų, (automatizuotą) duomenų apžvalgą sveikatai stebėti ir rizikoms aptikti bei mūsų, mūsų gydytojų arba partnerių (trečiųjų šalių) mūsų platformoje teikiamas nuotolines medicinos paslaugas.

Kad būtų užtikrinta aukščiausia medicininės priežiūros kokybė, mūsų gydytojai ir programinė įranga proaktyviai stebi mūsų vartotojų sveikatą. Taip pat galime imtis iniciatyvos informuoti jus apie mūsų pastebėtus individualius sveikatai kylančius pavojus. Visi su sveikata susiję duomenys bus saugomi jūsų sveikatos įraše. Kad galėtume teikti aukščiausios kokybės priežiūros paslaugą, aktualia sveikatos informacija bus dalijamasi su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie naudojasi mūsų platforma, tačiau tik tuo atveju, jei jūs sutiksite naudotis atitinkamų trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis (žr. 11 skirsnį). Visi naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis gauti su sveikata susiję duomenys taip pat bus saugomi jūsų sveikatos įraše. Mūsų metodas grindžiamas BDAR (6 straipsnio 1.b dalimi ir 9 straipsnio 1.h dalimi), konkrečiai – kad tvarkymas būtinas dėl prevencinės sveikatos priežiūros arba (...) medicininės diagnozės, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo arba (...) gydymo, arba sveikatos priežiūros sistemų ir paslaugų valdymo (...) tikslų.

Kitaip tariant, naudodami mūsų platformoje prieinamas trečiųjų šalių partnerių paslaugas, sutinkate ir pripažįstate, kad jūsų asmens duomenys ir su paslauga susiję sveikatos duomenys bus tvarkomi tų programų valdytojų neprašant papildomo atskiro jūsų sutikimo, o visi su naudojimusi susiję duomenys gali būti išsaugoti jūsų sveikatos įraše.

Tai taikoma tiek jau iki šiol „Dimedic“ platformoje pateiktiems vartotojo asmens duomenims (gautiems ir įvestiems į platformą vartotojo arba „Dimedic“ anksčiau suteiktų paslaugų pagrindu), tiek naujai (netiesiogiai arba tiesiogiai) vartotojo į minėtą programos sistemą įvestai informacijai.

Teikiame paslaugas aukščiausiu lygmeniu, o mūsų gydytojai yra registruoti atitinkamose institucijose savo veiklos šalyse arba (priklausomai kokioje šalyje konsultuojatės) Jungtinės Karalystės Bendrojoje medicinos taryboje (angl. General Medical Council). „Dimedic“ registracija Priežiūros kokybės komisijoje (sveikatos priežiūros paslaugų Anglijoje / Jungtinėje Karalystėje reguliavimo institucija, angl. Care Quality Commission) leidžia mums konsultuoti ir išrašyti receptus internetu. Registracijos numeris: 1-1894320254.

Mūsų gydytojai laikosi visų Bendrosios medicinos tarybos gairių dėl nuotolinio receptų išrašymo ir vadovaujasi Priežiūros kokybės komisijos parengtais Būtinaisiais kokybės ir saugumo standartais (bei savo veiklos šalies nustatytais reikalavimais). Gaires galima rasti paspaudus šią nuorodą:

http://www.cqc.org.uk/sites/default/files/documents/guidance_about_compliance_summary.pdf


2. Informacija apie įmonę ir kontaktiniai duomenys

„Dimedic“ yra „Dimedic Limited“, jūsų holistinė sveikatos platforma, registruota Anglijos ir Velso įmonių registre numeriu 9290911, adresu 104 Close, Quayside, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, NE1 3RF, Jungtinė Karalystė.

Kontaktai:

Jungtinė Karalystė ir Lenkija: [email protected] arba +44 191 4478 751

Lietuva: [email protected]

Įprastai susisieksime su jumis elektroniniais kanalais: el. paštu, per jūsų kliento paskyrą ir pan.
3. Privatumo politika ir slapukų politika

Mūsų privatumo ir slapukų politikas galite perskaityti nuėję į
https://dimedic.eu/lt/privatumo-politika and https://dimedic.eu/lt/slapuku-politika. Mūsų privatumo ir slapukų politikose detaliai pateikiamos išsamesnės nuostatos apie tai, kaip tvarkomi asmens duomenys, kuriuos renkame patys arba gauname iš jūsų, ir informacija apie mūsų platformoje naudojamus slapukus.
4. Registracija

Kad galėtumėte naudotis mūsų sveikatos platforma, turite užsiregistruoti platformoje „Dimedic.eu“, susikūrę saugią asmeninę sveikatos paskyrą ir sveikatos įrašą. Tam reikia pateikti savo el. pašto adresą, gimimo datą ir susikurti slaptažodį.

Įsipareigojate laikyti savo vartotojo vardą ir slaptažodį paslaptyje ir imtis tinkamų veiksmų jiems apsaugoti. Niekada neturėtumėte atskleisti prisijungimo prie savo sveikatos paskyros duomenų kitiems asmenims.

Jei žinote ar įtariate, kad kas nors žino jūsų vartotojo vardą arba slaptažodį, iš karto mus informuokite, parašę šiais kontaktais:

Jungtinė Karalystė ir Lenkija: [email protected] arba +44 191 4478 751

Lietuva: [email protected]
5. Amžiaus apribojimai

Mūsų platforma skirta pacientams nuo 18 metų. Turime teisę paprašyti, kad įrodytumėte savo amžių, prieš patvirtindami jūsų teisę naudotis mūsų platforma arba konkrečia mūsų ar trečiosios šalies teikiama paslauga. Taip pat, pilnametis asmuo turintis paskyrą Dimedic platformoje turi teisę atstovauti kitą pacientą, jeigu jo atstovavimo teisę patvirtina reikiami įgaliojimai (pvz Notaro arba įgaliojimas per e.sveikata platformą) bei kiti dokumentai (pvz vaiko gimimo liudijimas, jeigu konsultacija yra užsakoma vaikui). Atstovaujant kitą asmenį pagal tinkamai suteiktus įgaliojimus yra laikoma, kad duomenys surinkti apie asmenis jaunesnius nei 18 (aštuoniolika) metų yra surinkti teisėtai.
6. Mūsų įsipareigojimai jums

Jums teikiame nuolat tobulinamą sveikatos paskyrą ir sveikatos įrašą. Jame bus saugomi visi su jūsų sveikata susiję duomenys, kuriuos galėsite tvarkyti patys. Mūsų gydytojai ir inžinieriai nuolatos kuria naujas programinės įrangos funkcijas jūsų sveikatos būklei stebėti ir rodyti, dažnai pasitelkdami dirbtinį intelektą bei mašininį mokymąsi.


Kiekvieno iš mūsų gydytojų prisiimami įsipareigojimai

(a) Profesinė atsakomybė
Tai apima visą profesinę atsakomybę kiekvienam nuotolinėmis medicinos paslaugomis besinaudojančiam pacientui lygiai taip pat, kaip ir gydytojo įprastoje profesinėje aplinkoje gydomiems pacientams.

(b) Atitiktis
Teikti profesionalias ir skaidrias paslaugas laikantis visų Bendrosios medicinos tarybos gairių dėl nuotolinio receptų išrašymo ir remiantis Priežiūros kokybės komisijos parengtais Būtinaisiais kokybės ir saugumo standartais, gerąja Anglijos medicinos praktika ir PSO rekomendacijomis.

(c) Identifikavimas
Nurodyti savo vardą, pavardę ir Gydytojo licencijos numerį išrašant vaistus arba bendraujant su pacientais.

(d) Vaistų išrašymas geriausiai užtikrinant paciento interesus
Išrašyti vaistus tik tuo atveju, jei tai pacientui tinkamiausias sprendimas, ir atsisakyti išrašyti vaistus, jei, gydytojo nuomone, toks receptas nerekomenduojamas be kontaktinės konsultacijos.

(e) Privatumas
Imtis tinkamų priemonių apsaugoti asmens duomenis ar kitą paciento pateiktą informaciją, kaip nurodyta mūsų privatumo ir slapukų politikose.Mūsų partneriai

Rūpestingai renkamės trečiųjų šalių partnerius paslaugoms mūsų sveikatos platformoje teikti. Mūsų partneriai atsako už savo teikiamas paslaugas. Jie įsipareigoja laikytis atitinkamose savo kilmės šalyse galiojančių atitinkamų sveikatos priežiūros institucijų nustatytų standartų. Naudodamiesi trečiųjų šalių paslaugomis, sutinkate su jų nuostatomis ir sąlygomis.
7. Jūsų įsipareigojimai naudojantis mūsų paslaugomis ir atliekant užsakymus

Jūsų, kaip paciento, įsipareigojimai


(a) Tiksli informacija
Pateikti teisingus ir tikslius atsakymus į visus klausimus.

(b) Individuali registracija
Užsiregistruoti tik vieną kartą.

(c) Registracija kito asmens vardu
Niekada nesiregistruoti ir nepildyti formos kito asmens vardu.

(d) Nurodymų laikymasis
Rūpestingai perskaityti kiekvieną jūsų paciento paskyroje gautą žinutę prieš pradedant mūsų gydytojo rekomenduotą ir skirtą gydymą; laikytis nurodymų dėl vaistų vartojimo ir kitų iš „Dimedic“ gydytojo gautų nurodymų; perskaityti vaistų pakuotėje esantį informacinį lapelį ir niekada nevartoti jokių kitų vaistų prieš tai nepasikonsultavus su gydytoju arba vaistininku. Jei kyla kokių nors klausimų dėl išrašytų vaistų, susisiekite su mumis ir nevartokite vaistų, kol iš mūsų negausite tinkamos informacijos ir kol nesuprasite taikomų nurodymų.

(e) Sprendimai
Sutikti su klinikiniu „Dimedic“ gydytojų ir mūsų trečiųjų šalių medicinos partnerių gydytojų sprendimu, jei jie nusprendžia, kad vaistai jūsų atveju nerekomenduojami ir kad turėtumėte apsilankyti pas gydytoją. „Dimedic“ gydytojo sprendimas galutinis ir nebus atsakoma į jokius papildomus susirašinėjimus.

(f) Pranešimas jūsų šeimos gydytojui
Pranešti savo šeimos gydytojui apie jums „Dimedic“ gydytojo paskirtus vaistus yra jūsų atsakomybė ir turėtumėte saugoti informaciją apie savo gydymą. Turėkite omenyje, kad tam tikrais būtinais atvejais (pvz. Iškilus pavojui jūsų sveikatai dėl galimo šalutinio vaistų poveikio ir pan.) mums gali tekti susisiekti su jūsų šeimos gydytoju ar medicininėmis tarnybomis be jūsų sutikimo.

(g) Vaistų apsauga
Užtikrinti, kad tik jūs galėtumėte pasiekti receptus vaistams, kuriuos jums išrašė „Dimedic“ gydytojai.

(h) Galiojimo data
Užtikrinti, kad nevartosite išrašytų vaistų, jei pasibaigė jų galiojimo laikas.

(I) Pranešimas dėl šalutinio poveikio
Pranešti „Dimedic“ per paciento paskyrą, jei pajuntate bet kokį savo vartojamo „Dimedic“ gydytojo jums išrašyto vaisto šalutinį poveikį arba jei manote, kad „Dimedic“ gydytojo jums išrašytas vaistas neveiksmingas.
8. Informacija ir konsultacijos

„Dimedic“ gydytojų arba mūsų partnerių gydytojų per mūsų sveikatos platformą suteikta informacija ir patarimai paremti jūsų mums pateikta informacija. Jūs esate atsakingas (-a) už savo pateikiamos informacijos tikslumą ir išsamumą ir pripažįstate faktą, kad tikslios ir išsamios informacijos nepateikimas (tyčinis arba ne) gali turėti neigiamos įtakos jums suteikiamai informacijai ir patarimams bei jums išrašomiems receptams, o tai gali turėti pasekmių, už kurias mes nebūsime atsakingi.

Stengiamės atsakyti į visas užklausas dėl informacijos ir patarimų per dvi darbo dienas, t. y. nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybines šventes.
9. Sprendimas išrašyti vaistus

Mūsų gydytojai ir mūsų partnerių gydytojai gali priimti geriausiai jūsų interesus atitinkantį sprendimą dėl konkrečių vaistų vartojimo tik tuo atveju, jei jie turi visą prašomą informaciją. Kartais gali reikėti paprašyti papildomos informacijos medicininėje formoje pateiktiems atsakymams papildyti. Šiuo tikslu gydytojas gali susisiekti su jumis (mobiliuoju) telefonu, el. paštu ar per jūsų sveikatos paskyrą.
10. Kainos ir mokėjimai

Mokėjimo valiuta priklausys nuo šalies, iš kurios atliekama konsultacijos užklausa, ir tai bus vietinė valiuta.

Šalis Valiuta
Jungtinė Karalystė Svaras sterlingų
Lenkija Lenkijos zlotas
Euro zona Euras

Paslaugų kaina (su įskaičiuotais mokesčiais, nebent nurodyta kitaip) yra kaina, pateikta užsakymo formoje tuo metu, kai sutinkate su paslaugos ar produkto operacija.

Dedame visas pastangas, kad užtikrintume, jog mūsų platformoje nurodytos kainos būtų tikslios, tačiau kartais galimos klaidos. Jei pastebėsite klaidą ir bus nuskaičiuota per didelė suma, užtikrinsime, kad vartotojams, kurie sumokėjo per daug, bus grąžinstas skirtumas.11. Mūsų paslaugų ir partnerių paslaugų teikimas

„Dimedic“ yra duomenų valdytojas atsakingas už savo holistinės sveikatos platformą (įskaitant, mūsų gydytojų atliekamą jūsų sveikatos patikrinimą ir mūsų tiesiogiai teikiamą programinę įrangą bei paslaugas. Mūsų trečiųjų šalių partneriai, kurie jums siūlo sveikatos paslaugas mūsų platformoje, yra duomenų tvarkytojai atsakingi už atitinkamas savo teikiamas paslaugas. Jie teikia paslaugas pagal savo atitinkamas paslaugų teikimo nuostatas. Šios paslaugų teikimo nuostatos jums pateikiamos, kai pirmą kartą platformoje pradedate naudotis trečiosios šalies paslauga. Mūsų partneriai taip pat yra atskiri jūsų asmens duomenų valdytojai. „Dimedic“ deda visas pastangas, kad užtikrintų, jog mūsų sveikatos platformoje siūlomos partnerių paslaugos būtų teikiamos patikimų sveikatos institucijų ir įmonių. Kai pasirinksite partnerio paslaugą, iš karto būsite informuoti apie šį faktą ir apie paslaugos teikėją.

Dabartiniai mūsų partneriai:

 • Sveikatos konsultacijos su Lenkijos e. receptu: „Dimedic Polska Sp. z o.o.“, registruota buveinė Lodzėje (Lenkija)
 • Vaistų rezervacijos ir atsiėmimo paslauga Lenkijos vaistinėse: „epruf SA“, registruota buveinė Lodzėje (Lenkija)
 • Sveikatos konsultacijos su Lietuvos e. receptu: UAB „Dimedic Baltic“, registruota buveinė Vilniuje (Lietuva). Domenas www.dimedic.eu/lt Lietuvoje yra valdomas laikantis Lietuvoje galiojančių įstatymų įmonės Dimedic Baltic, UAB, įmonės kodas 305721982, adresas korespondencijai: Gynėjų g. 4-333, LT-01109 Vilnius.
 • Vaistininkų konsultacijos ir atsiėmimo paslauga Lietuvos vaistinėse: UAB „Gintarinė Vaistinė“, registruota buveinė Kaune (Lietuva). Adresas korespondencijai: Erdvės g. 51, LT-52100, Ramučiai, įm.kodas 125877727.


12. „Dimedic“ nuotolinių medicinos paslaugų ir partnerių paslaugų teikimo procedūra

Savo konsultacijas (nuotolines medicinos paslaugas) teikiame naudodamiesi programine įranga. Programinė įranga mums padeda atlikti pradinį jūsų pateiktų su medicinine diagnoze susijusių duomenų patikrinimą iš karto, vos tik mums pateikiate prašomus duomenis. Tai reiškia, kad mūsų gydytojai gali priimti sprendimus, paremtus automatizuotu asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu ir tam tikrų su jūsų sveikata arba elgesiu susijusių veiksnių įvertinimu (profiliavimas). Mūsų partneriai savo teikiamoms paslaugoms taip pat gali naudoti programinę įrangą tokiu pačiu ar panašiu būdu.

Įvertinsime, ar informacija medicininėje formoje arba duomenys iš kitų duomenų šaltinių (pvz., panašių kitų pacientų atvejų, naujausių mokslinių publikacijų ir kt.) ir (arba) jūsų ankstesnės konsultacijos pas mus arba naudojantis trečiųjų šalių partnerių paslaugomis mūsų platformoje yra aiški priežastis neteikti konkrečios medicininės konsultacijos ir (arba) neišrašyti vaisto, kuriam teikiate prioritetą jūs, kaip vartotojas. Todėl mes ir mūsų partneriai galime įvertinti jūsų atvejį kaip didelės rizikos medicininę konsultaciją ir atsisakyti suteikti konsultaciją ar išrašyti vaistus. Taip nutinka, jei, pavyzdžiui, jūsų pateikta informacija visiškai užkerta kelią skirti konkretų gydymą ar vaistą, arba jei yra priežasčių manyti, kad medicininė informacija gali būti nepatikima. Mes ir mūsų partneriai taip elgiamės norėdami pasirūpinti jūsų sveikata geriausiu įmanomu būdu. Mūsų procedūros ir programinė įranga nuolatos vertinami ir tobulinami remiantis aktualiomis sveikatos priežiūros taisyklėmis ir moksliniais atradimais.

Nepaisydami tokio įvertinimo, gavę automatinį atsisakymą suteikti medicininę konsultaciją turite teisę nesutikti su sprendimu ir pareikšti savo poziciją šiuo klausimu susisiekę su mumis arba mūsų partneriais. Tuomet bus atliekamas pakartotinis jūsų atvejo įvertinimas.

Kad užtikrintume aukštą mūsų nuotolinių medicinos paslaugų kokybę ir garantuotume jums patogumą bei jūsų duomenų saugumą, jums leisime naudotis toliau nurodytomis funkcijomis ir paslaugomis.

 1. Sveikatos paskyra.
  Sveikatos paskyra leidžia tiesiogiai ir konfidencialiai kontaktuoti su jumis ir bus naudojama informacijai apie jūsų sveikatą, jūsų medicinines konsultacijas, išrašytus vaistus ir medicinines rekomendacijas saugoti. Duomenys renkami taip, kad būtų užtikrinamas jų konfidencialumas. Juos naudos „Dimedic“ ir partneriai, kurių paslaugomis pasirinksite naudotis mūsų platformoje.

 2. Jūsų gydymo istorijos ir medicininių dokumentų saugojimas ir atskleidimas.
  Renkame informaciją iš visų jūsų medicininių konsultacijų, įskaitant jūsų pateiktas medicinines formas, susirašinėjimą su jumis, informaciją apie jūsų sveikatą, jūsų medicininius dokumentus ir bet kokius gydytojo jums siųstus komentarus bei rekomendacijas. Bendradarbiaujame su trečiųjų šalių partneriais, kurių paslaugos siūlomos mūsų platformoje. Kad galėtume teikti geriausias įmanomas sveikatos paslaugas, suteikiame partnerių klinikoms ir paslaugų teikėjams – tik JEIGU jūs pasirenkate naudotis jų paslauga – su jų medicinine paslauga susijusią informaciją. Taip pat saugome konsultacijų ir mūsų platformoje teikiamų partnerių paslaugų eigą ir rezultatą jūsų sveikatos įraše. Bet kuriuo metu galite tvarkyti savo duomenis savo asmeninėje paskyroje ir sveikatos įraše.

 3. Išrašytų receptų pristatymo paslauga
  Jei jums išrašomas receptas, galite užsisakyti, kad jis būtų jums pristatytas. Tokiu atveju turėsite sumokėti ne tik už medicininės konsultacijos paslaugą, bet ir už recepto pristatymo paslaugą.13. Jūsų teisė atšaukti paslaugą bei pareikšti pretenziją

13.1. Pagal 13.1 ir 13.2 papunkčių nuostatas, platformos naudotojas, sudaręs su mumis nuotolinę sutartį, gali jos atsisakyti per 14 kalendorinių dienų, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas jokių papildomų išlaidų. Norint laikytis aukščiau nurodyto termino, pakanka išsiųsti pareiškimą jam nepasibaigus. Sutarties atsisakymo pageidavimą galima pateikti mūsų interneto svetainėje:

Pacientams iš Lenkijos bei Jungtinės Karalystės: susisiekite adresu [email protected] arba raštu siųsdami pranešimą į: Dimedic Polska Sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź

Pacientams iš Lietuvos: kreiptis [email protected] arba raštu: UAB Dimedic Baltic, Gynėjų g. 4-333, LT-01109 Vilnius.


13.2. Jei mūsų svetainėje pateikėte telemedicinos paslaugų užsakymą, galite jas atšaukti ir atsisakyti sutarties, pateikę atitinkamą pareiškimą ne vėliau kaip:

 1. medicininės konsultacijos pagal medicininį klausimyną atveju – iki recepto išrašymo;
 2. medicininės konsultacijos su tarpvalstybiniu (popieriniu) receptu atveju – iki recepto išsiuntimo tradiciniu paštu;
 3. medicininės konsultacijos telefonu atveju – iki tol kol susisieks gydytojas (atsiliepus į skambutį).

Pareiškimą apie sutarties atsisakymą galite pateikti 13.1 punkte nurodytu būdu.


13.3. Užsisakius medicininę telefoninę konsultaciją, gydytojas bandys su Jumis susisiekti skambindamas nurodytu numeriu bent 3 (tris) kartus ne rečiau nei 5 (penkių) minučių intervalu. Jums neatsiliepus, bus laikoma, kad telefoninė konsultacija yra baigta.


13.4. Jūs neturi teisės atsisakyti per mūsų interneto svetainę sudarytos sutarties kitais atvejais, dėl paslaugų teikimo sutarčių, kurios jau buvo visiškai įvykdytos gavus jūsų aiškų sutikimą iki sutarties įvykdymo pabaigos, išskyrus atvejus nurodytus taisyklių 13.2 punkte. Informuojame, kad po atitinkamo paslaugos įvykdymo jūs netenkate teisės atsisakyti sutarties.


13.5. Nutraukus paslaugos teikimą ir tinkamai įvykdžius sutarties atsisakymą 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytais atvejais, per 3 darbo dienas nuo jūsų pareiškimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos grąžinsime jums visus atliktus mokėjimus. Mokėjimai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios pavedimai ir buvo atlikti.


13.6. Naudojimasis per mūsų svetainę teikiamomis paslaugomis, tokiomis kaip Pacientų paskyra ir prieiga prie platformoje patalpinto informacinio turinio (pvz., straipsnių apie sveikatą), yra visiškai savanoriškas, trunka neribotą laiką ir bet kuriuo metu galite atsisakyti bet kurios iš šių paslaugų, nebent dėl ​​konkrečių Taisyklių nuostatų kyla kita prievolė. Prieigos prie platformoje esančios informacijos paslaugos atšaukimas įvyksta nutraukus naudojimąsi platforma.


13.7. Apie visus skundus dėl mūsų paslaugų reikia pranešti:

Pacientams iš Lenkijos bei Jungtinės Karalystės: susisiekite adresu [email protected] arba raštu siųsdami pranešimą į: Dimedic Polska Sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź

Pacientams iš Lietuvos: kreiptis [email protected] arba raštu: UAB Dimedic Baltic, Gynėjų g. 4-333, LT-01109 Vilnius.

Kiekvieną skundą išnagrinėjame per 24 valandas nuo jo jo gavimo. Jeigu skundas dėl jūsų jau apmokėtų paslaugų bus priimtas, sumokėtą sumą grąžinsime per 3 darbo dienas nuo skundo išnagrinėjimo dienos. Mokėjimai grąžinami į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios mokėjimai buvo atlikti.


13.8. Jei medicininė konsultacija dėl kokių nors priežasčių iš mūsų pusės negalėjo įvykti, paciento sumokėtą įmoką grąžinsime per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią turėjo įvykti konsultacija.14. Mūsų teisė atsisakyti sutarties

Mes galime atsisakyti sutarties, jei jūs pažeidžiate šiose paslaugų teikimo sąlygose nurodytas taisykles. Mes galime atsisakyti sutarties pranešę jums apie tai raštu, jei:

- jūs turite neįvykdytų mokėjimų;

- per pagrįstą laikotarpį nepateikėte prašomos informacijos, kad galėtume suteikti paslaugas.

Jei mes atsisakysime sutarties, per 14 dienų grąžinsime jūsų sumokėtus pinigus už nesuteiktas paslaugas, tačiau galime išskaičiuoti pagrįstą sumą dėl jūsų kaltės atsiradusioms ir su sutarties atsisakymu susijusioms išlaidoms padengti.15. Išrašytų receptų pristatymas

Išrašytų receptų galutinė pristatymo kaina bus tokia, kokia nurodyta mūsų platformoje. Receptai gali būti (tarptautiniai) popieriniai receptai ir elektroniniai receptai (priklauso nuo šalies). Elektroniniai receptai arba pranešimas apie išrašytą receptą pristatomi elektroniniu paštu arba kitais elektroniniais būdais, kaip nurodyta mūsų platformoje. Užsakymo proceso metu jums bus pranešta apie išrašytų vaistų pristatymo arba išrašymo datą. Užsakymas bus išsiųstas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo datos, kai jums bus pranešta apie medicininės konsultacijos rezultatą.

Po užsakymo pateikimo nebegalėsime pakeisti pristatymo būdo.

Recepto galiojimas priklauso nuo nacionalinių taisyklių kiekvienoje šalyje, kurioje juo galima pasinaudoti. Toliau nurodytas Jungtinėje Karalystėje ir Lenkijoje taikomas galiojimo laikas (iki 2020 m. liepos).


Šalis Standartinis recepto galiojimo laikas nuo išrašymo datos
Jungtinė Karalystė 1 mėnuo
Lenkija 7 dienos antibiotikams
30 dienų kitiems receptams
Lietuva 7 dienos antibiotikams
30 dienų kitiems receptams

Tik vartotojai, kurie naudojosi konsultacija / nuotolinėmis medicinos paslaugomis mūsų platformoje, gali gauti savo receptus asmeniškai (el. paštu, paštu ar kitais būdais). Paštu siunčiami receptai:

jei pristatymo metu nebūsite nurodytu adresu, pristatanti įmonė gali palikti informaciją apie vietą, kurioje galima atsiimti siuntinį, arba susitarti su jumis dėl pakartotinio pristatymo laiko;

jei siuntinys bus atidarytas po to, kai bus pristatytas pervežimo įmonės, mes neprisiimsime jokios atsakomybės dėl prarasto arba pažeisto siuntinio turinio arba dėl bet kokios informacijos apie jus, kuri dėl šios priežasties galėjo būti atskleista trečiosioms šalims;

jei jūs neatsiimsite siuntinio arba jei po nepavykusio pristatymo neatsiimsite siuntinio nurodytoje vietoje, arba nesusisieksite su įmone, kad susitartumėte dėl pakartotinio pristatymo, ir siuntinys bus grąžintas mums, mes susisieksime su jumis, kad gautume tolimesnius nurodymus, ir galime jūsų paprašyti apmokėti pakartotinio siuntimo išlaidas; jei nepaisant mūsų pastangų nepavyks su jumis susisiekti arba susitarti dėl kito siuntinio pristatymo ar atsiėmimo, galime atsisakyti sutarties su jumis.16. Klaidingas receptas

Turite patikrinti siuntinio turinį iš karto, vos tik jį atsiimsite. Jei manote, kad siuntinys jums išsiųstas per klaidą, susisiekite su mumis iš karto per paciento paskyrą arba parašę mums el. pašto adresu:
[email protected]: pacientams iš Jungtinės Karalystės bei Lenkijos;
[email protected]: pacientams iš Lietuvos.17. Mūsų atsakomybė jums

Jei mes nesilaikysime šių paslaugų teikimo sąlygų, būsime atsakingi už bet kokius praradimus ir žalą, kuriuos jūs galimai būsite patyrę ir kurie yra numatoma mūsų sutarties su jumis pažeidimo arba mūsų netinkamos priežiūros ar įgūdžių pasekmė. Mes nesame atsakingi už jokius praradimus ar žalą, kuriuos galite patirti, jei jie nėra numatomi. Praradimai ir žala yra numatomi, jei akivaizdu, kad jie nutiks, arba jei tiek „Dimedic“, tiek mūsų vartotojas žinojo apie jų nutikimo galimybę, pvz., jei jūs aptarėte juos su mumis paslaugos teikimo metu.

Prisiimame visą medicininę atsakomybę už visus mūsų vartotojus ir neišskiriame arba neapribojame savo atsakomybės pacientams, kai tai daryti būtų neteisėta. Tai reiškia, kad esame atsakingi, jei vartotojas miršta arba patiria ilgalaikių sveikatos sutrikimų dėl mūsų aplaidumo, mūsų darbuotojų aplaidumo arba mūsų atstovų aplaidumo, ir esame atsakingi už sukčiavimą ir sąmoningą klaidinimą.

Pirmiau minėta atsakomybė neliečia trečiųjų šalių partnerių teikiamų paslaugų. Kiek tai leidžia įstatymai, nesame atsakingi už jokius praradimus ar žalą, kylančius dėl sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą), privalomų įsipareigojimų pažeidimo ar kitų priežasčių (net jei jos numatomos), atsirandančių dėl arba susijusių su mūsų platformos naudojimusi (ar negalėjimu naudotis) arba naudojimusi ar pasikliovimu mūsų platformoje pateiktu bendro pobūdžio turiniu.

Nesame atsakingi už jokius praradimus ar žalą, sukeltus virusų, paskirstytojo paslaugos trikdymo atakų ar kitų technologiškai žalingų programų, kurios gali užkrėsti jūsų kompiuterį, programinę įrangą, duomenis ar kitą saugomą informaciją dėl jūsų naudojimosi mūsų platforma arba jums atsisiuntus bet kokį turinį iš mūsų platformos arba iš bet kokios kitos interneto svetainės, susietos su mūsų platforma. Neprisiimame jokios atsakomybės už su mūsų platforma susietų interneto svetainių turinį. Tai, kad pridedame nuorodas, nereiškia, kad esame patikrinę tas interneto svetaines. Nebūsime atsakingi už jokius praradimus ar žalą, kuriuos gali sukelti lankymasis tokiose svetainėse.

Jokios šių paslaugų teikimo sąlygų dalys nekenkia jūsų įstatymais įtvirtintoms teisėms.18. Priėjimas prie mūsų platformos

Negalime garantuoti, kad mūsų platforma arba bet koks jos turinys bus nuolat pasiekiami. Mūsų platforma pasiekiama tam tikrą laiką. Galime sustabdyti, išimti, nutraukti ar pakeisti visą arba dalį savo platformos be išankstinio įspėjimo. Nesame atsakingi, jei, dėl bet kokios priežasties, mūsų platforma bet kuriuo metu ir bet kokį laiko tarpą tampa nepasiekiama.

Jūs esate atsakingas (-a) už pasirūpinimą bet kokiomis techninėmis priemonėmis, reikalingomis naudotis mūsų platforma.

Esate įpareigotas (-a) užtikrinti, kad kiekvienas mūsų platforma per jūsų interneto prieigą besinaudojantis asmuo žinotų ir laikytųsi šiose paslaugų teikimo sąlygose nurodytų taisyklių.

Turime teisę bet kuriuo metu apriboti platformos arba bet kurios platformoje aprašytos paslaugos prieinamumą bet kuriam asmeniui ar geografiniam regionui.19. Mūsų platformoje pateikiama informacija

Dedame visas pastangas, kad užtikrintume, jog mūsų platformoje pateikiama informacija apie mūsų veiklą, paslaugas ir bet kokius mūsų platformoje aprašomus produktus būtų tiksli ir teisinga. Tačiau mūsų platformoje pateikiama informacija gali būti pasenusi dėl nuolatinės mūsų plėtros.

Nesuteikiame jokios faktinės ar numatomos garantijos, kad mūsų platformoje esantis turinys visada bus tikslus, išsamus ir atnaujintas.

Mūsų platformoje prieinama bendro pobūdžio medicininė informacija, kitaip nei personalizuota informacija jūsų paciento paskyroje, nėra medicininių konsultacijų pakaitalas ir neturėtų būti skaitoma ir suprantama kaip tokia. Tokios informacijos negalima laikyti medicinine konsultacija. Prieš imdamiesi arba nesiimdami kokio nors veiksmo, pagrįsto mūsų platformoje pateikiama bendro pobūdžio medicinine informacija, gaukite profesionalią medicininę konsultaciją.20. Nuorodos iš mūsų platformos į kitas interneto svetaines

Mūsų platformoje gali būti nuorodų į kitas platformas, priklausančių trečiosioms šalims ar jų valdomų. Tokios nuorodos pateikiamos jūsų patogumui, „Dimedic“ niekaip nekontroliuoja jų turinio ir jokiu būdu nėra atsakinga už tokias interneto svetaines.21. Intelektinės nuosavybės teisės

Mes esame savo platformos ir bet kokios joje esančios medžiagos intelektinės nuosavybės teisių savininkas arba licencijos savininkas. Tokia medžiaga saugoma autorių teisių ir kitų įstatymų visame pasaulyje. Visos tokios teisės saugomos.

Galite atsispausdinti vieną kopiją arba nusikopijuoti bet kuriuos mūsų platformos fragmentus savo asmeniniam naudojimui ir taip pat galite informuoti kitus asmenis apie mūsų platformos turinį.

Negalite niekaip pakeisti popierinių arba elektroninių kopijų, kurias atsispausdinote ar nusikopijavote, ir negalite naudoti jokių iliustracijų, nuotraukų, vaizdo medžiagos, garso sekų ar grafikų atskirai be šalia jų einančio teksto.

Mes (ir bet kurie kiti nurodyti autoriai) visada turime būti nurodyti kaip platformos turinio autoriai.

Jums neleidžiama naudoti jokių mūsų platformos turinio fragmentų komerciniais tikslais prieš tai negavus licencijos iš mūsų arba mūsų licenciarų.

Jei jūs atsispausdinsite, nukopijuosite ar atsisiųsite bet kokius mūsų platformos fragmentus pažeisdami šias paslaugų teikimo sąlygas, jūsų teisė naudotis mūsų platforma nustos galioti iš karto ir mums paprašius turėsite sunaikinti visas savo pasidarytas kopijas.22. Virusai

Dedame dideles pastangas, kad mūsų platformoje nebūtų jokių virusų ir panašių programų. Tačiau negalime garantuoti, kad mūsų platforma saugi ir be klaidų bei kompiuterinių virusų.

Jūs atsakingas (-a) už savo įrenginio, naršyklės ar platformos konfigūravimą taip, kad galėtumėte prieiti prie mūsų platformos. Turite naudoti savo antivirusinę programinę įrangą.

Jums neleidžiama naudotis mūsų platforma netinkamai arba sąmoningai įkelti virusus, ar kitas kenkėjiškas arba technologiškai žalingas programas. Jums neleidžiama bandyti be leidimo pasiekti mūsų platformą, mūsų platformos naudojamus serverius, prie mūsų platformos prijungtus įrenginius arba duomenų bazes. Jums neleidžiama atakuoti mūsų platformos naudojant paslaugos sutrikdymą arba paskirstytąjį paslaugos trikdymą. Pažeisdami šias nuostatas atliekate nusikaltimą pagal 1990 m. Netinkamo kompiuterių naudojimo įstatymą. Pranešime apie bet kokį tokio pobūdžio pažeidimą atitinkamoms teisėsaugos tarnyboms ir bendradarbiausime su jomis atskleisdami jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju jūsų teisė naudotis mūsų platforma nustos galioti iš karto.23. Teisių perleidimas

Pagal šias paslaugų teikimo sąlygas galime perleisti savo teises ir įsipareigojimus kitam asmeniui. Tokiu atveju jums visuomet pranešime raštu (į rašytinę formą įeina pranešimas el. paštu arba per paciento paskyrą) ir užtikrinsime, kad perleidimas nepaveiktų su sutartimi susijusių jūsų teisių.

Jūs negalite perleisti savo teisių ir įsipareigojimų kitam asmeniui.24. Trečiųjų šalių teisės

Jokia iš šių paslaugų teikimo sąlygų nuostatų nėra skirta arba neturi būti suprasta kaip skirta teikti naudą trečiajai šaliai ir joks asmuo, kuris nėra viena iš sutarties šalių, negali tokiomis teisėmis pasinaudoti.25. Atsisakymas

Joks atidėjimas arba sprendimas nepasinaudoti šiose paslaugų teikimo sąlygose nurodytomis teisėmis nereikš teisės pasinaudoti jomis ateityje atsisakymo ir nepaveiks teisių, susijusių su vėlesniu pažeidimu.26. Atskiriamumas

Jei teisme nustatoma, kad tam tikros šių paslaugų teikimo sąlygų nuostatos yra neteisėtos, likusios šių paslaugų teikimo sąlygų nuostatos ir toliau galios visa apimtimi. Kiekviena šių paslaugų teikimo sąlygų dalis turi būti vertinama atskirai. Jei teisme ar kompetentingoje institucijoje nustatoma, kad bet kuri iš nuostatų neteisėta, kitos nuostatos ir toliau galios visa apimtimi.27. Taikomi įstatymai

Šioms paslaugų teikimo sąlygoms taikomi tos šalies įstatymai, kurioje buvo suteikta paslauga. Anglijos ir Velso įstatymai gali būti taikomi atitinkamais atvejais ir kiekvienas iš mūsų paklūsta neišimtinei Anglijos ir Velso teismų jurisdikcijai.

„Dimedic“ registruota Anglijoje. Kas susiję su mūsų vartotojų asmens duomenų tvarkymu, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimų.TURIME TEISĘ PAKEISTI ŠIAS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGAS BET KURIUO METU, O APIE TOKĮ PAKEITIMĄ BŪSITE INFORMUOTI PAKANKAMAI IŠ ANKSTO.