The drug is available at: Poland Change country
Choose a product:
NuvaRing, (0,120 mg +0,015 mg)/24 h, system terapeutyczny dopochwowy, 1 system
Number of packages:
3 - +
Type of consultation:
Application and operation

Active ingredient :

Etonogestrelum, Ethinylestradiolum

Content:

System w kształcie pierścienia, zawierający 11,7 mg etonogestrelu oraz 2,7 mg etynyloestradiolu. System uwalnia średnio 120 µg etonogestrelu i 15 µg etynyloestradiolu na dobę przez okres 3 tygodni.

User information:

System terapeutyczny dopochwowy o działaniu antykoncepcyjnym. W systemie zastosowano etonogestrel - syntetyczny progestagen o wysokim powinowactwie do receptorów progesteronowych w narządach docelowych oraz etynyloestradiol - syntetycznym estrogen, wykazujący właściwości naturalnego estrogenu. Podstawowym mechanizmem działania antykoncepcyjnego preparatu jest zahamowanie owulacji. Uwalniany z systemu etonogestrel jest szybko i całkowicie wchłaniany przez błonę śluzową pochwy (dostępność biologiczna wynosi prawie 100%). Maksymalne stężenie we krwi (1700 pg/ml) występuje po tygodniu od założenia systemu, po 3 tyg. stężenie zmniejsza się do około 1400 pg/ml. Wiąże się albuminami i globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Stężenia etonogestrelu we krwi zmniejszają się w dwóch fazach; w końcowej fazie eliminacji T0,5 wynosi około 29 h. Etonogestrel i jego metabolity są wydalane z moczem i żółcią. Uwalniany z systemu etynyloestradiol szybko wchłania się przez błonę śluzową pochwy (dostępność biologiczna wynosi 56%). Maksymalne stężenie we krwi (35 pg/ml) występuje po 3 dniach od założenia systemu i zmniejsza się po 3 tyg. do około 18 pg/ml. Wiąże się w znacznym stopniu, lecz niespecyficznie z albuminami osocza. Stężenia etynyloestradiolu we krwi zmniejszają się w dwóch fazach; w końcowej fazie eliminacji T0,5 wynosi średnio 34 h. Jest wydalany z moczem i żółcią, w postaci metabolitów.

Indications:

Zapobieganie ciąży. System terapeutyczny dopochwowy przeznaczony jest dla kobiet w wieku rozrodczym. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu oceniono w grupie kobiet w wieku od 18 do 40 lat. Decyzja o przepisaniu systemu terapeutycznego dopochwowego powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, również w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Contraindications:

Nadwrażliwość na składniki systemu. Zakrzepica żylna występująca obecnie lub w przeszłości (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna). Zakrzepica tętnicza występująca obecnie lub w przeszłości (udar naczyniowy mózgu, zawał mięśnia sercowego) lub objawy zapowiadające zakrzepicę (np. dławica piersiowa, przemijający napad niedokrwienny). Dziedziczne lub nabyte predyspozycje do występowania zakrzepicy żył lub tętnic: oporność na aktywne białko C (APC), niedobór antytrombiny-III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia, obecność przeciwciał przeciwfosfolipidowych (przeciwkardiolipidowe, antykoagulant toczniowy). Poważne lub złożone czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył lub tętnic. Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem. Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie. Cukrzyca ze zmianami naczyniowymi. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Ciężka dyslipoproteinemia. Zapalenie trzustki występujące obecnie lub w przeszłości, jeżeli współwystępuje z ciężką hipertrójglicerydemią. Ciężka choroba wątroby występująca obecnie lub w przeszłości (do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy). Nowotwór wątroby (łagodny lub złośliwy) stwierdzony obecnie lub w wywiadzie. Obecność lub podejrzenie złośliwych nowotworów narządów rodnych lub piersi, zależnych od hormonów płciowych. Niewyjaśnione krwawienia z pochwy.

Safety precautions:

W przypadku występowania wymienionych poniżej czynników ryzyka lub stanów, należy rozważyć stosunek pomiędzy korzyściami ze stosowania preparatu a ewentualnym ryzykiem dla danej kobiety: czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych i innych zaburzeń naczyniowych (m.in. okres połogu, wiek, dodatni wywiad rodzinny, długotrwałe unieruchomienie, operacja, zabiegi chirurgiczne kończyn dolnych lub ciężkie urazy - zaleca się odstawienie preparatu przynajmniej 4 tyg. przed planowaną operacją i ponowne zastosowanie dopiero po upływie 2 tyg. od powrotu do pełnej sprawności ruchowej, otyłość - wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2, zapalenie żył powierzchownych i żylaki, palenie papierosów, dyslipoproteinemia, nadciśnienie tętnicze, migrenowe bóle głowy, wady zastawek serca, migotanie przedsionków), hipertrójglicerydemia obecnie lub w wywiadzie rodzinnym, żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą, choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostuda występująca podczas ciąży, cukrzyca (możliwy jest niewielki wpływ preparatu na obwodową insulinooporność i tolerancję glukozy).

Pregnancy and lactation:

Systemu nie należy stosować w ciąży. W przypadku, gdy pacjentka zajdzie w ciążę mimo stosowania systemu, należy go usunąć. Nie zaleca się stosowania systemu w okresie karmienia piersią.

Side effects:

Często: zapalenie pochwy, depresja, zmniejszenie libido, ból głowy, migrena, ból brzucha, nudności, trądzik, ból podbrzusza, tkliwość piersi, uczucie ciała obcego w pochwie, dyskomfort w pochwie, bolesne miesiączkowanie, upławy, zwiększenie masy ciała, wypadnięcie systemu. Niezbyt często: zapalenie szyjki macicy, zakażenia układu moczowego, zwiększenie apetytu, chwiejność nastroju, zawroty głowy, niedoczulica, zaburzenia widzenia, uderzenia gorąca, biegunka, wymioty, wzdęcia, zaparcia, łysienie, egzema, świąd, wysypka, bóle krzyża, skurcze mięśni, ból w kończynie, zaburzenia oddawania moczu, parcie na pęcherz, częstomocz, brak miesiączki, bolesność piersi, powiększenie piersi, guzek w piersi, polip szyjki macicy, krwawienie w trakcie stosunku, dyspareunia, wywinięcie szyjki macicy, dysplazja włóknisto-torbielowata piersi, krwotoczne miesiączki, krwotok maciczny, dyskomfort w obrębie miednicy, zespół napięcia przedmiesiączkowego, skurcz macicy, uczucie palenia w pochwie, nieprzyjemny zapach z pochwy, ból w pochwie, dyskomfort sromu i pochwy, suchość sromu i pochwy, uczucie zmęczenia, drażliwość, złe samopoczucie, obrzęk, uczucie obecności ciała obcego, zwiększenie ciśnienia krwi, uszkodzenie systemu terapeutycznego dopochwowego. Rzadko: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, mlekotok. Ponadto: nadwrażliwość, ostuda, pokrzywka, dolegliwości prącia. Istnieją doniesienia na temat nowotworów zależnych od hormonów płciowych (np. nowotwory wątroby, piersi) u pacjentek przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Interaction with other drugs:

Leki indukujące metabolizm wątrobowy (np. fenytoina, fenobarbital, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina oraz preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego - Hypericum preforaum) mogą zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną systemu - zaleca się stosowanie dodatkowej mechanicznej metody antykoncepcyjnej w trakcie stosowania ww. leków i przez 28 dni po ich odstawieniu; jeśli leki indukujące metabolizm wątrobowy są przyjmowane dłużej niż 3 tyg., kolejny system należy założyć bezpośrednio po usunięciu poprzedniego, bez stosowania przerwy. Osłabioną skuteczność antykoncepcyjną preparatu obserwowano w przypadku jednoczesnego stosowania penicylin oraz tetracyklin (z wyjątkiem amoksycyliny i doksycykliny)- zaleca się stosowanie dodatkowej mechanicznej metody antykoncepcyjnej w trakcie oraz przez 7 dni od zakończenia przyjmowania antybiotyku; jeśli antybiotyki są przyjmowane dłużej niż 3 tyg. kolejny system należy założyć bezpośrednio po usunięciu poprzedniego, bez stosowania przerwy. Leki przeciwgrzybicze oraz środki plemnikobójcze stosowane dopochwowo nie wpływają na skuteczność preparatu, jednak w trakcie jednoczesnego stosowania globulek przeciwgrzybiczych ryzyko uszkodzenia systemu może być nieznacznie zwiększone. Preparat może zwiększać stężenie cyklosporyny lub zmniejszać stężenie lamotryginy we krwi oraz w tkankach. Może w niewielkim stopniu wpływać na wyniki badań laboratoryjnych np.: czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy, nerek, stężenia białek nośnikowych w osoczu, frakcji lipidów i lipoprotein, parametrów metabolizmu węglowodanów, wskaźników układu krzepnięcia i fibrynolizy. Mimo tych odchyleń parametry te na ogół pozostają w granicach normy laboratoryjnej.

Dosage:

System umieszcza pacjentka w pochwie samodzielnie. System pozostaje w pochwie przez 3 tyg. (należy regularnie sprawdzać obecność pierścienia w pochwie). Pierścień należy usunąć po 3 tyg. stosowania, w tym samym dniu tygodnia i o tej samej porze dnia, o której był założony. Przerwa w stosowaniu systemu wynosi 7 dni, w tym czasie, zazwyczaj po upływie 2-3 dni od usunięcia systemu powinno wystąpić krwawienie z odstawienia. Po 7 dniach należy założyć kolejny pierścień.

W pierwszym cyklu stosowania systemu należy założyć pierścień w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Można także rozpocząć stosowanie systemu między 2. a 5. dniem cyklu, jednak wtedy przez pierwsze 7 dni stosowania systemu należy stosować dodatkową barierową metodę antykoncepcji. W przypadku przejścia z innego złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego stosowanie systemu należy rozpocząć następnego dnia po 7-dniowej przerwie wynikającej ze schematu stosowania dotychczasowego preparatu lub następnego dnia po przyjęciu ostatniej nieaktywnej tabletki. Przy przechodzeniu ze stosowania preparatu antykoncepcyjnego zawierającego wyłącznie gestagen (minitabletka, implant, iniekcje, system antykoncepcyjny uwalniający progestagen) - stosowanie NuvaRing zamiast minitabletki można rozpocząć w dowolnym dniu, w przypadku implantu i systemu - w dniu usunięcia implantu lub systemu, w przypadku iniekcji - w dniu, w którym miała być wykonana następna iniekcja. We wszystkich tych przypadkach należy zastosować dodatkowe metody antykoncepcyjne przez 7 dni. W przypadku poronienia w I trymestrze ciąży można natychmiast rozpocząć stosowanie systemu; nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych. W przypadku poronienia w II trymestrze ciąży lub po porodzie stosowanie systemu należy rozpocząć w 4. tyg. po poronieniu lub porodzie. Jeżeli pacjentka rozpocznie stosowanie preparatu później, to przez pierwszych 7 dni należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. U pacjentek, które po porodzie lub poronieniu odbyły stosunek przed zastosowaniem systemu należy wykluczyć ciążę lub poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego. Nie wolno dopuścić, aby przerwa pomiędzy okresami stosowania systemu wynosiła więcej niż 7 dni. W przypadku, gdy przerwa ta wynosi ponad 7 dni, działanie antykoncepcyjne może być nieskuteczne - należy jak najszybciej założyć system, konieczne jest również zastosowanie dodatkowej niehormonalnej metody antykoncepcji przez 7 dni. Jeśli w czasie przerwy w stosowaniu systemu pacjentka odbyła stosunek należy wykluczyć ciążę. W przypadku wypadnięcia systemu, należy go umyć w zimnej lub letniej wodzie i jak najszybciej założyć ponownie. Jeśli pierścień znajdował się poza pochwą przez czas krótszy niż 3 h, skuteczność antykoncepcyjna została zachowana. Jeśli minęło więcej niż 3 h skuteczność działania może być zmniejszona. W przypadku wypadnięcia pierścienia w 1. lub 2. tyg. stosowania należy jak najszybciej założyć system ponownie, dodatkowo przez następne 7 dni należy stosować niehormonalne metody antykoncepcyjne. W przypadku wypadnięcia pierścienia w 3. tyg. pierścień należy wyrzucić. Należy natychmiast założyć nowy pierścień, rozpoczynając tym samym nowy trzytygodniowy okres stosowania lub, jeśli system był stosowany w sposób nieprzerwany przez ostatnie 7 dni, należy odczekać do wystąpienia krwawienia z odstawienia i założyć nowy pierścień, nie przekraczając 7-dniowej przerwy w stosowaniu systemu. Im dłużej pierścień znajdował się poza pochwą i im było to bliżej planowanej przerwy w jego stosowaniu, tym ryzyko ciąży jest większe. Jeżeli pierścień pozostawał w pochwie dłużej niż 3 tyg. działanie antykoncepcyjne preparatu może być zmniejszone. Jeżeli pierścień był stosowany nie dłużej niż 4 tyg. skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana, należy zrobić 7-dniową przerwę w jego stosowaniu i założyć kolejny pierścień. Jeżeli pierścień stosowano dłużej niż 4 tyg. skuteczność antykoncepcyjna jest zmniejszona, a przed założeniem kolejnego pierścienia należy wykluczyć ciążę. Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, można założyć nowy pierścień opuszczając 7-dniową przerwę i stosować przez kolejne 3 tyg.; aby przesunąć w czasie wystąpienie krwawienia na inny dzień tygodnia, można skrócić przerwę w stosowaniu systemu o dowolną liczbę dni. Im przerwa w stosowaniu jest krótsza, tym większe prawdopodobieństwo braku krwawienia z odstawienia i wystąpienia plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowego w czasie stosowania następnego pierścienia. Jeżeli przez 2 kolejne cykle nie wystąpi krwawienie z odstawienia przed założeniem kolejnego pierścienia należy wykluczyć ciążę.

Remarks:

Przed rozpoczęciem stosowania systemu należy przeprowadzić pełny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny), badania ginekologiczne i internistyczne oraz wykluczyć ciążę. Stosowanie tamponów nie wpływa na skuteczność antykoncepcyjną systemu; w niektórych przypadkach, podczas usuwania tamponu pierścień może wypaść.

Download leaflet

Before use, read the patient information leaflet which contains instructions, contraindications, information on adverse drug reactions and dosage as well as directions for use of the medicinal product, or consult a doctor or a pharmacist, as every drug may be hazardous to your health and life if used improperly.