The drug is available at: Poland Change country
Choose a product:
Evra, 6 mg + 0,6 mg, plastry transdermalne, 3 szt
Number of packages:
3 - +
Type of consultation:
Application and operation

Active ingredient :

Ethinylestradiolum, Norelgestrominum

Content:

1 system transdermalny (plaster) zawiera 6 mg norelgestrominu i 600 µg etynyloestradiolu (1 system uwalnia 203 µg norelgestrominu i 33,9 µg etynyloestradiolu w ciągu 24 h).

User information:

Preparat działa poprzez hamowanie wydzielania gonadotropin w następstwie działania estrogenowego i progestagenowego etynyloestradiolu i norelgestrominu. Podstawowym mechanizmem działania jest zahamowanie jajeczkowania, ale do działania antykoncepcyjnego mogą przyczyniać się także zmiana właściwości śluzu szyjkowego oraz zmiany w endometrium. Po przyklejeniu systemu transdermalnego stężenia norelgestrominu i etynyloestradiolu we krwi osiągają plateau po około 48 h. Norelgestromin oraz jego metabolit - norgestrel są w bardzo dużym stopniu (> 97%) związane z białkami surowicy krwi. Norelgestromin jest związany z albuminami, nie wiąże się z globulinami wiążącymi hormony płciowe (SHBG), natomiast norgestrel jest związany głównie z SHBG, co ogranicza jego aktywność biologiczną. Etynyloestradiol jest ekstensywnie związany z albuminami surowicy krwi. Norelgestromin oraz etynyloestradiol są metabolizowane w wątrobie. Po usunięciu plastra średnie okresy półtrwania norelgestrominu i etynyloestradiolu wynoszą odpowiednio 28 h oraz 17 h. Metabolity norelgestrominu i etynyloestradiolu są wydalane z moczem i z kałem.

Indications:

Antykoncepcja u kobiet. Preparat jest przeznaczony do stosowania u kobiet w wieku rozrodczym. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność określono w grupie kobiet w wieku 18-45 lat.

Contraindications:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek ze składników pomocniczych preparatu. Zakrzepica żylna występująca obecnie lub w wywiadzie, z zatorowością płucną lub bez niej. Zakrzepica tętnicza występująca obecnie lub w wywiadzie (np. zaburzenia krążenia mózgowego, zawał mięśnia sercowego, zakrzepica tętnicy siatkówki) lub objawy zapowiadające zakrzepicę (np. dławica piersiowa, przejściowy napad niedokrwienny). Obecność poważnych lub licznych czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy tętniczej. Ciężkie nadciśnienie tętnicze (trwałe wartości ciśnienia tętniczego skurczowego ≥160 mmHg lub rozkurczowego ≥100 mmHg). Cukrzyca ze zmianami naczyniowymi. Dziedziczna dyslipoproteinemia. Dziedziczne predyspozycje do rozwoju zakrzepicy żylnej lub tętniczej, jak: oporność na aktywne białko C, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia, występowanie przeciwciał przeciwfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy). Migrena z aurą ogniskową. Rozpoznany rak piersi lub podejrzenie raka piersi. Rak endometrium lub inny nowotwór o którym wiadomo, że jest estrogenozależny lub podejrzewa się, że jest estrogenozależny. Zaburzenia czynności wątroby zależne od ostrych lub przewlekłych chorób komórek wątrobowych. Gruczolak lub rak wątroby. Nierozpoznane nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych.

Safety precautions:

Nie stosować w ciąży. Szczególnie ostrożnie (po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka) stosować u pacjentek z czynnikami ryzyka żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, takimi jak: postępujący wiek, czas połogu, palenie papierosów, dodatni wywiad rodzinny w kierunku zakrzepicy, otyłość (BMI >30 kg/m2), dyslipoproteinemia, nadciśnienie tętnicze, wady zastawek serca, migotanie przedsionków, długotrwałe unieruchomienie, operacja, zabiegi chirurgiczne kończyn dolnych lub ciężkie urazy (zaleca się odstawienie preparatu przynajmniej 4 tyg. przed planowanym zabiegiem i ponowne zastosowanie dopiero po upływie 2 tyg. od powrotu do pełnej sprawności ruchowej). Brak jest jednoznacznej opinii co do roli żylaków i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych w rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Należy także zachować ostrożność w przypadku występowania innych chorób prowadzących do zaburzeń krążenia, jak: cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe choroby zapalne jelit. Z uwagi na ryzyko wystąpienia zapalenie trzustki, ostrożnie stosować u pacjentek z hipertrójglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertrójglicerydemii. Ostrożnie stosować u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek. Ostrożnie stosować u pacjentek z: żółtaczką i (lub) świądem związanym z zastojem żółci, kamicą żółciowa, porfirią, toczniem rumieniowatym układowym, zespołem hemolityczno-mocznicowym, pląsawicą Sydenhama, opryszczką ciężarnych, utratą słuchu związaną z otosklerozą, padaczką, depresją, chorobą Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, gdyż powyższe choroby mogą nasilić się podczas stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Pacjentki z cukrzycą należy dokładnie obserwować, z uwagi na ryzyko wpływu leku na obwodową insulinooporność i tolerancję glukozy. Kobiety z tendencją do ostudy powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie UV podczas stosowania preparatu. W trakcie stosowania preparatu nie należy przyjmować preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum). U kobiet o mc. ≥90 kg skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona. Należy rozważyć przerwanie stosowania preparatu w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakrzepicy, zwiększenia częstości występowania lub nasilenia bólów migrenowych, wystąpienia ostrych lub przewlekłych zaburzeń czynności wątroby (do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy), nawracającej żółtaczki cholestatycznej. W przypadku wystąpienia klinicznie istotnego nadciśnienia w trakcie stosowania preparatu, można kontynuować leczenie preparatem tylko wtedy, jeżeli prawidłowe wartości ciśnienia krwi można utrzymać za pomocą leku hipotensyjnego. W przypadku wystąpienia silnego bólu w obrębie nadbrzusza, powiększenia wątroby lub objawów krwawienia do jamy brzusznej, w różnicowaniu należy uwzględnić możliwość wystąpienia nowotworu wątroby.

Pregnancy and lactation:

Preparat jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży. Nie zaleca się stosowania preparatu, dopóki kobieta całkowicie nie zakończy karmienia piersią.

Side effects:

Bardzo często: ból głowy, nudności, tkliwość piersi. Często: grzybica pochwy, kandydoza pochwy, zakażenia grzybicze sromu i pochwy, depresja, zaburzenia nastroju, wahania nastroju, zawroty głowy, migrena, wzdęcie, ból żołądka, ból podbrzusza, ból nadbrzusza, wymioty, biegunka, trądzik, świąd, podrażnienie skóry, skurcze mięśni, czucie dyskomfortu w piersiach, powiększenie piersi, ból piersi, zaburzenia miesiączkowania, krwawienie miesiączkowe, krwotok maciczny, skurcz macicy, wysięk z pochwy, reakcja w miejscu podania (rumień, podrażnienie, świąd, wysypka), zmęczenie, złe samopoczucie, zwiększenie masy ciała. Niezbyt często: retencja płynów, hipercholesterolemia, labilność afektu, lęk, bezsenność, zmniejszenie libido, kontaktowe zapalenie skóry, rumień, zaburzenia ze strony piersi, przekrwienie gruczołu sutkowego, obrzęk piersi, torbiel włóknikowa piersi, mlekotok, zespół napięcia przedmiesiączkowego, krwawienie z pochwy, suchość sromu i pochwy, reakcja w miejscu podania (zapalenie skóry, zmiana zabarwienia skóry, nadwrażliwość, ból, grudki, pęcherzyki), obrzęk uogólniony, zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie stężenia trójglicerydów we krwi. Rzadko: płacz, zwiększenie libido, płaczliwość, zatorowość płucna, zapalenie pęcherzyka żółciowego, ostuda, upławy, zaburzenia miesiączkowania, nieregularne miesiączkowanie, pokrzywka w miejscu podania, obrzęk, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi. Bardzo rzadko: agresja, częste miesiączki, obrzęk w miejscu podania. Ponadto, po wprowadzeniu do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane: krosty w miejscu podania, wysypka krostowa, rak piersi, rak piersi stadium IV, rak szyjki macicy, włókniakogruczolak piersi, gruczolak wątroby, nowotwór wątroby, mięśniak macicy, reakcje nadwrażliwości, hiperglikemia, oporność na insulinę, złość, zaburzenia emocjonalne, frustracja, zakrzepica tętnicy podstawnej, zawał pnia mózgu, niedrożność tętnicy szyjnej, zator tętnicy mózgowej, niedrożność tętnicy mózgowej, zator tętnicy mózgowej, wylew mózgowy, zawał mózgu, zakrzepica mózgu, zakrzepica żył mózgu, incydent mózgowo-naczyniowy, zaburzenia smaku, udar zatorowy, wylew śródczaszkowy, udar krwotoczny, zakrzepica wewnątrzczaszkowych zatok żylnych, udar niedokrwienny mózgu, udar niedokrwienny, zawał zatokowy, migrena z aurą, wylew podpajęczynówkowy, zakrzepica zatoki strzałkowej górnej, udar zakrzepowo-zatorowy, udar zakrzepowy, przemijający atak niedokrwienny, zakrzepica zatoki poprzecznej, nietolerancja szkieł kontaktowych, ostry zawał mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, zakrzepica tętnic, zakrzepica tętnic kończyn, zakrzepica żyły pachowej, zespół Budda-Chiariego, zakrzepica tętnic wieńcowych, zakrzepica żył głębokich, zatorowość, zakrzepica żył wątrobowych, nadciśnienie tętnicze, przełom nadciśnieniowy, zakrzepica tętnicy biodrowej, zakrzep wewnątrzsercowy, zakrzepica żyły szyjnej, zakrzepica żyły krezkowej, zakrzepica żył miednicy, zator obwodowy, zakrzepica żyły wrotnej, zator nerki, zakrzepica żyły nerkowej, niedrożność tętnicy siatkówki, zakrzepica naczyń siatkówki, zatkanie żyły siatkówki, zakrzepica żył śledziony, zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, zakrzepowe zapalenie żył, zakrzep, zakrzepica żyły głównej, zakrzep żylny, zakrzep żylny kończyny, zakrzepica tętnicy płucnej, zakrzepica płucna, zapalenie okrężnicy, kamica żółciowa, zatrzymanie żółci, uszkodzenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, łysienie, obrzęk naczyniowy, uczuleniowe zapalenie skóry, wyprysk, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, wysypka ze złuszczaniem się skóry, reakcja nadwrażliwości na światło, uogólniony świąd, wysypka, wysypka rumieniowa, wysypka świądowa, łojotokowe zapalenie skóry, reakcja skórna, pokrzywka, brak miesiączki, guz piersi, dysplazja szyjki macicy, skąpa miesiączka, obfite nieregularne miesiączkowanie, skąpe miesiączkowanie, zahamowanie laktacji, reakcja w miejscu podania (ropień, zaburzenia czucia, atrofia, krwawienie, zasinienie, pieczenie, wysięk, dyskomfort, suchość, wyprysk, nadżerka, starcie naskórka, złuszczanie się skóry, stwardnienie, infekcja, zapalenie, guz, guzek, przykry zapach, paraestezje, reakcja nadwrażliwości na światło, strup, blizna, obrzęk, wrzód, uczucie gorąca), obrzęk twarzy, drażliwość, miejscowy obrzęk, obrzęk obwodowy, obrzęk ciastowaty, stężenie cholesterolu poza granicami normy, stężenie glukozy we krwi poza granicami normy, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie stężenia LDL, komplikacje ze szkłami kontaktowymi.

Interaction with other drugs:

Leki indukujące metabolizm wątrobowy (fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, bosentan i preparaty przeciwko HIV - np. rytonawir, newirapina oraz prawdopodobnie oksykarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina, preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny - Hypericum perforatum) zwiększają klirens hormonów płciowych i osłabiają skuteczność preparatu. Także antybiotyki z grupy penicylin i tetracyklin mogą osłabiać skuteczność preparatu. Podczas krótkoterminowego stosowania ww. leków (z wyjątkiem ryfampicyny), należy stosować dodatkową barierową metodę antykoncepcji w trakcie leczenia skojarzonego oraz przez 7 dni po jego zakończeniu; w przypadku ryfampicyny dodatkowa mechaniczna metoda antykoncepcji musi być stosowana przez cały okres przyjmowania ryfampicyny oraz przez 28 dni po zakończeniu jej stosowania. Jeżeli okres jednoczesnego przyjmowania innych leków nakłada się na koniec cyklu, następny system transdermalny (plaster) należy przykleić natychmiast po zakończeniu poprzedniego cyklu, bez zachowania zwykłej przerwy w stosowaniu plastra. U kobiet długotrwale przyjmujących preparaty osłabiające skuteczność antykoncepcyjną preparatu, należy rozważyć zastosowanie innej niehormonalnej metody antykoncepcji. Preparat może zwiększać stężenie cyklosporyny lub zmniejszać stężenie lamotryginy we krwi oraz w tkankach.

Dosage:

Zewnętrznie. Każdy system transdermalny (plaster) należy zdejmować i natychmiast zastępować nowym w tym samym dniu tygodnia ("Dzień Zmiany Plastra") - w 8. dniu oraz w 15. dniu cyklu miesiączkowego. W czwartym tygodniu cyklu (począwszy od 22. dnia cyklu) nie nakleja się plastra. W pierwszym dniu po zakończeniu tego tygodnia należy założyć kolejny plaster, nawet jeśli nie wystąpiło krwawienie lub, gdy krwawienie jeszcze się nie zakończyło. W żadnym wypadku przerwa pomiędzy cyklami stosowania plastrów nie może przekraczać 7 dni. Rozpoczęcie stosowania preparatu. Jeżeli przez ostatni miesiąc pacjentka nie stosowała żadnej hormonalnej metody antykoncepcyjnej, stosowanie preparatu należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Należy nakleić jeden plaster i nosić przez 7 dni. Dzień, w którym po raz pierwszy naklejono plaster ("Dzień 1 - Dzień Początkowy") wyznacza "Dni Zmiany Plastrów". Jeżeli pierwszy cykl stosowania preparatu rozpoczyna się po 1. dniu cyklu miesiączkowego, należy zastosować równocześnie dodatkową niehormonalną metodę antykoncepcji przez pierwszych 7 dni stosowania plastra. Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała inny złożony doustny preparat antykoncepcyjny, stosowanie plastra należy rozpocząć w 1.dniu krwawienia z odstawienia. Jeśli w ciągu 5 dni od przyjęcia ostatniej aktywnej (zawierającej hormon) tabletki doustnego preparatu antykoncepcyjnego nie wystąpiło krwawienie z odstawienia, przed rozpoczęciem stosowania plastra konieczne jest wykluczenie ciąży. Gdy stosowanie plastra rozpoczyna się po 1. dniu krwawienia z odstawienia, w ciągu pierwszych 7 dni należy równocześnie stosować niehormonalną metodę antykoncepcji. Jeśli upłynie więcej niż 7 dni od przyjęcia ostatniej aktywnej tabletki doustnego preparatu antykoncepcyjnego, może wystąpić jajeczkowanie. Gdyby doszło do stosunku płciowego w czasie przedłużonej powyżej 7 dni przerwy w stosowaniu doustnej tabletki antykoncepcyjnej, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Jeżeli wcześniej pacjentka stosowała środek antykoncepcyjny zawierający wyłącznie progestagen (minitabletka, implant lub iniekcja), stosowanie plastra zamiast minipigułki można rozpocząć w dowolnym dniu cyklu; w przypadku implantu - w dniu usunięcia implantu; w przypadku iniekcji - w dniu, w którym miała być wykonana następna iniekcja - we wszystkich tych przypadkach należy zastosować dodatkowo barierową metodę antykoncepcyjną przez pierwszych 7 dni stosowania plastra. Po poronieniu: w przypadku gdy poronienie nastąpiło przed 20. tyg. ciąży, stosowanie preparatu można rozpocząć natychmiast - nie jest wówczas konieczne równoczesne stosowanie innej metody antykoncepcji; w przypadku gdy poronienie nastąpiło w 20 tyg. ciąży lub później, stosowanie preparatu można rozpocząć w 21. dniu od dnia poronienia lub w 1 dniu pierwszego samoistnego krwawienia miesiączkowego, w zależności od tego, co wystąpi wcześniej. Po porodzie: kobiety, które postanowią, że nie będą karmić piersią powinny rozpocząć stosowanie preparatu nie wcześniej niż 4 tyg. po porodzie; w przypadku gdyby kobieta zaczęła stosować preparat w późniejszym okresie, należy przez pierwsze 7 dni stosować dodatkową barierową metodę antykoncepcji; gdyby jednak przed rozpoczęciem stosowania preparatu doszło do stosunku płciowego, należy wykluczyć ciążę lub poczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego. Postępowanie w razie całkowitego lub częściowego odklejenia się plastra. W przypadku nawet częściowego odklejenia się plastra przez okres krótszy niż jedna doba (do 24 h) - należy natychmiast ponownie nakleić go w tym samym miejscu albo zastosować nowy, nie ma konieczności stosowania dodatkowej metody antykoncepcji; następny plaster należy nakleić jak zwykle w "Dniu Zmiany Plastra". W przypadku odklejenia się plastra przez okres dłuższy niż jedna doba (24 h lub dłużej) lub, gdy kobieta nie zauważyła, kiedy plaster się odkleił - może dojść do osłabienia skuteczności antykoncepcyjnej preparatu, należy przerwać aktualny cykl stosowania i rozpocząć natychmiast nowy cykl stosowania, naklejając nowy plaster, wyznaczając w ten sposób nowy "Dzień 1" oraz nowy "Dzień Zmiany Plastra"; konieczne jest równoczesne stosowanie niehormonalnej metody antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni nowego cyklu. Postępowanie w razie spóźnienia ze zmianą plastraPoczątkowa część cyklu stosowania plastra ("Tydzień Pierwszy”/ "Dzień 1.”): pierwszy plaster w nowym cyklu stosowania należy nakleić natychmiast po przypomnieniu sobie o tym, wyznaczając tym samym nowy "Dzień 1." i "Dzień Zmiany Plastra". Przez pierwsze 7 dni nowego cyklu należy stosować niehormonalną metodę antykoncepcji. Gdyby doszło do stosunku płciowego w okresie przedłużonej >7 dni przerwy w stosowaniu plastra należy rozważyć możliwość zapłodnienia. Środkowa część cyklu stosowania plastra ("Tydzień Drugi”/ "Dzień 8. lub "Tydzień Trzeci”/ "Dzień 15.”): opóźnienie o 1 lub 2 dni (do 48 h) - należy natychmiast nakleić nowy plaster. Następny należy nakleić w zwykłym "Dniu Zmiany Plastra". Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pierwszy dzień spóźnienia się z naklejeniem plastra, był on prawidłowo noszony, nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji. Opóźnienie o >2 dni (48 h lub dłużej) - należy przerwać aktualny cykl antykoncepcyjny i rozpocząć natychmiast nowy 4-tygodniowy cykl, naklejając nowy plaster, wyznaczając tym samym nowy "Dzień 1.” i "Dzień Zmiany Plastra". Przez pierwsze 7 dni nowego cyklu należy jednocześnie stosować niehormonalną metodę antykoncepcji. Końcowa części cyklu (,,Tydzień Czwarty"/ "Dzień 22."): jeżeli nie zdjęto plastra na początku "Czwartego Tygodnia" cyklu ("Dzień 22.”), należy go zdjąć jak najszybciej. Następny cykl powinien rozpocząć się w zwykłym "Dniu Zmiany Plastra", który jest następnym dniem po dniu 28. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji. Dostosowanie "Dnia Zmiany Plastra" . W celu przesunięcia krwawienia miesiączkowego o jeden cykl należy nakleić następny plaster na początku "Czwartego Tygodnia" (w "Dniu 22."). Wówczas nie będzie przerwy w stosowaniu preparatu, może wystąpić krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Po kolejnych 6 tyg. noszenia plastra należy zrobić 7-dniową przerwę. Po tym czasie wznawia się regularne stosowanie preparatu. Aby przesunąć "Dzień Zmiany Plastra" należy zakończyć aktualny cykl, zdejmując trzeci plaster we właściwym dniu. W tygodniu, kiedy nie stosuje się plastra można wybrać nowy "Dzień Zmiany Plastra", naklejając pierwszy plaster następnego cyklu w wybranym dniu. Im krótsza jest przerwa tym większe jest ryzyko, że nie wystąpi krwawienie z odstawienia, a w następnym cyklu stosowania plastrów może pojawić się krwawienie międzymiesiączkowe i plamienie.

Plaster należy naklejać na czystą, suchą, nieowłosioną, nieuszkodzoną zdrową skórę okolicy pośladków, brzucha, zewnętrznej części ramienia lub górnej części tułowia w miejscu, w którym ciasna odzież nie będzie ocierała plastra. Plastra nie wolno umieszczać na piersiach. Każdy kolejny plaster powinien być przyklejony w innym miejscu na skórze. Na obszarach skóry, na których nakleja się lub będzie naklejało się w najbliższym czasie plaster nie można nakładać środków kosmetycznych lub leków działających miejscowo. Zaleca się codzienną kontrolę, czy plaster prawidłowo przylega. Nie wolno używać dodatkowych substancji przylepnych ani bandaży do utrzymania plastra. W danym czasie można mieć naklejony tylko jeden plaster.

Remarks:

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu (lub przed powtórnym jego zastosowaniem po przerwie) należy wykluczyć ciążę, przeprowadzić pełne badanie ogólne (w tym pomiar ciśnienia krwi) i ginekologiczne oraz zebrać pełny wywiad lekarski, w tym rodzinny. Badania kontrolne należy regularnie powtarzać w trakcie stosowania preparatu. Jeśli w trakcie stosowanie preparatu utrzymują się nieregularne krwawienia lub występują nieregularne krwawienia po uprzednich regularnych cyklach, należy rozważyć przyczyny niezwiązane z działaniem hormonów i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia choroby organicznej lub ciąży. Stosowanie preparatu może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, np.: biochemiczne parametry wątroby, tarczycy, nadnerczy i czynności nerek, stężenia białek nośnikowych we krwi (np. SHBH, lipoproteiny), parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia i fibrynolizy; zmiany na ogół mieszczą się w granicach norm laboratoryjnych.

Download leaflet

Before use, read the patient information leaflet which contains instructions, contraindications, information on adverse drug reactions and dosage as well as directions for use of the medicinal product, or consult a doctor or a pharmacist, as every drug may be hazardous to your health and life if used improperly.