The drug is available at: Poland Change country
Choose a product:
Elin, 0,25 mcg + 0,035 mcg, tabletki, 21 szt.
Number of packages:
3 - +
Type of consultation:
Application and operation

Active ingredient :

Norgestymat, Etynyloestradiol

Content:

Co zawiera lek Elin
· Substancjami czynnymi leku są norgestymat i etynyloestradiol.
Każda tabletka zawiera 250 mikrogramów norgestymatu oraz 35 mikrogramów
etynyloestradiolu.
· Pozostałe składniki to:
laktoza bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-25, all-rac-α-tokoferol, celuloza
mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana (Starch 1500), magnezu
stearynian, indygotyna, lak (E 132).
Jak wygląda lek Elin i co zawiera opakowanie
Lek Elin ma postać niebieskich, okrągłych, niepowlekanych tabletek o ściętych brzegach i
średnicy 6,4 mm, z wytłoczonym numerem „146“ na jednej stronie i gładkich po drugiej.
Każde opakowanie zawiera 1, 3, 6 lub 13 blistrów po 21 tabletek.
Każde pudełko zawiera blistry pakowane oddzielnie w laminowaną torebkę aluminiową.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

User information:

Elin to tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe zawierające dwa rodzaje syntetycznych odpowiedników żeńskich hormonów płciowych: estrogen i progestagen.
Tabletki Elin przyjmuje się w cyklu: 21 dni codziennego przyjmowania hormonów + 7 dni przerwy na krwawienie wynikające z odstawienia hormonów.
Zawarte w leku syntetyczne hormony zapobiegają uwolnieniu się komórki jajowej z jajników, co uniemożliwia zajście w ciążę. Elin zagęszcza także śluz w szyjce macicy, co utrudnia nasieniu przedostanie się do niej.
Podobnie jak w przypadku innych tabletek antykoncepcyjnych, skuteczność działania Elin przy odpowiednim stosowaniu jest wysoka.
Pamiętaj, że zanim otrzymasz od lekarza receptę lub e-receptę, powinnaś wykonać zalecone badania (tj. cytologia, badanie piersi, ciśnienie krwi).
Tabletki antykoncepcyjne należą do najbardziej niezawodnych (i odwracalnych) metod antykoncepcji pod warunkiem prawidłowego (regularnego) stosowania.
Ten rodzaj tabletek antykoncepcyjnych wydawany jest w Polsce wyłącznie z przepisu lekarza (na receptę).

Lek to złożona, doustna tabletka antykoncepcyjna stosowana w celu zapobiegania ciąży. Elin
należy stosować wyłącznie w celu zapobiegania ciąży.
Ten środek antykoncepcyjny zawiera dwa rodzaje żeńskich hormonów płciowych: estrogen i
progestagen. Z uwagi na zawartość dwóch hormonów lek określa się mianem „złożonego,
hormonalnego środka antykoncepcyjnego“.
Zawarte w nim hormony zapobiegają uwolnieniu komórki jajowej z jajników, co
uniemożliwia zajście w ciążę. Ponadto lek zagęszcza śluz w szyjce macicy, co utrudnia
nasieniu przedostanie się do niej.
Lek stosuje się w cyklu 21-dniowym, co oznacza, że przez 21 dni należy codziennie
przyjmować jedną tabletkę, a po 21 dniach należy zrobić 7-dniową przerwę.

Safety precautions:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Elin należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?
Należy pilnie uzyskać pomoc lekarską
– jeśli pacjentka zauważy u siebie możliwe objawy zakrzepu krwi, które mogą
oznaczać utworzenie się zakrzepu krwi w kończynie dolnej (zakrzepica żył głębokich),
utworzenie się zakrzepu krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar
mózgu - patrz punkt zatytułowany „Zakrzepy krwi” poniżej.
Opis objawów tych poważnych działań niepożądanych - patrz „Jak rozpoznać zakrzep krwi”.
Jeśli u pacjentki występuje którykolwiek z poniższych stanów lub schorzeń, wówczas
powinna ona o tym powiedzieć lekarzowi.
Jeśli w okresie stosowania leku Elin dojdzie do pojawienia się któregokolwiek z poniższych
stanów bądź do jego zaostrzenia się, to również wówczas należy powiadomić o tym lekarza.
· starszy wiek;
· duża nadwaga (waga na poziomie 90 kg lub więcej);
· palenie papierosów;
· zakrzepica w wywiadzie chorobowym, w tym w wywiadzie wśród najbliższej rodziny;
· nadciśnienie tętnicze lub wzrost ciśnienia krwi;
· długotrwałe przebywanie w pozycji leżącej z powodu przebycia poważnej operacji
chirurgicznej, urazu lub choroby;
· nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków), choroba zastawkowa serca,
niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego lub udar w młodym wieku wśród
członków najbliższej rodziny;
· choroba krwi (porfiria);
· utrata słuchu;
· cukrzyca;
· kamica żółciowa;
· choroby wątroby, przebiegające z zażółceniem skóry i oczu (żółtaczka);
· choroba układu nerwowego polegająca na wykonywaniu mimowolnych ruchów ciała
(pląsawica Sydenhama);
· choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby
jelit);
· toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny);
· zespół hemolityczno-mocznicowy (rodzaj zaburzenia krzepnięcia krwi powodującego
niewydolność nerek);
· niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (dziedziczna choroba krwinek czerwonych);
· podwyższony poziom określonych substancji tłuszczowych we krwi
(hipertriglicerydemia) u pacjentki lub u kogokolwiek z jej rodziny.
Hipertriglicerydemia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na zapalenie
trzustki;
· konieczność wykonania zabiegu operacyjnego lub długotrwałe pozostawanie w unieruchomieniu - patrz punkt 2, „Zakrzepy krwi”;
· niedawne urodzenie dziecka - w tym przypadku pacjentka jest narażona na zwiększone
ryzyko powstawania zakrzepów krwi. Pacjentka powinna spytać się lekarza, jak szybko
po porodzie może rozpocząć stosowanie leku Elin.
· zapalenie żył położonych bezpośrednio pod skórą (zapalenie żył powierzchownych);
· żylaki kończyn dolnych;
· pęcherzykowata wysypka skórna w czasie ciąży (opryszczka ciężarnych);
· plamy skórne w czasie ciąży: żółtobrązowe plamy lub punkty, szczególnie w obrębie
twarzy (ostuda);
· depresja;
· aktualny lub przebyty rak piersi wśród osób z najbliższej rodziny;
· padaczka;
· dziedziczny obrzęk naczynioruchowy – leki zawierające estrogeny mogą powodować
lub nasilać objawy choroby. Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, gdy pojawią
się objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka lub
gardła albo trudności w połykaniu czy pokrzywka wraz z trudnościami w
oddychaniu.
· migrena;
· podejrzenie ciąży.
W przypadku wątpliwości związanych z powyższymi dolegliwościami przed zastosowaniem
leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
ZAKRZEPY KRWI
Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak Elin, zwiększa
ryzyko utworzenia się zakrzepu krwi w porównaniu z niestosowaniem tych środków. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynia krwionośne, powodując
poważne problemy zdrowotne.
Do rozwoju zakrzepów krwi może dochodzić:
· w żyłach (wówczas mówimy o zakrzepicy żylnej lub żylnej chorobie zakrzepowozatorowej,
czyli ŻChZZ);
· w tętnicach (wówczas mówimy o zakrzepicy tętniczej lub tętniczej chorobie
zakrzepowo-zatorowej).
Powrót do zdrowia po zakrzepach krwi nie zawsze jest całkowity. W rzadkich przypadkach
konsekwencje mogą być długotrwałe, a w bardzo rzadkich zaburzenie to może zakończyć się
śmiercią.
Należy jednak pamiętać, że ogólne ryzyko rozwoju szkodliwego zakrzepu krwi z powodu stosowania leku Elin jest niewielkie.

Co się może zdarzyć, jeśli w żyle utworzy się zakrzep krwi?
· Ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się
zwiększone ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Do tych
działań niepożądanych dochodzi jednak rzadko. Najczęściej dochodzi do nich w
pierwszym roku stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
· Jeśli do utworzenia się zakrzepu krwi dojdzie w kończynie dolnej lub stopie, może to
doprowadzić do zakrzepicy żył głębokich.
· Jeśli zakrzep ten zacznie się przemieszczać i utknie w płucu, może to doprowadzić do
zatorowości płucnej.
· W bardzo rzadkich przypadkach do utworzenia się zakrzepu krwi może dojść w żyle
innego narządu, np. oka (zakrzepica naczyń żylnych siatkówki).
Kiedy ryzyko powstania zakrzepu krwi w żyle jest największe?

Ryzyko utworzenia się zakrzepu krwi w żyle jest największe w pierwszym roku stosowania
złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego po raz pierwszy. Ryzyko może być
większe również wówczas, gdy pacjentka wznowi przyjmowanie złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego (tego samego lub innego) po przerwie trwającej 4 tygodnie lub
dłużej.
Po pierwszym roku stosowania ryzyko jest mniejsze, jednak zawsze jest ono nieznacznie
większe niż w przypadku niestosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych.
Po odstawieniu leku Elin ryzyko powstania zakrzepu krwi ulega normalizacji w ciągu kilku
tygodni.
Jakie jest ryzyko powstania zakrzepu krwi?
Ryzyko to uzależnione jest od naturalnego ryzyka ŻChZZ u danej pacjentki oraz rodzaju
stosowanego przez nią złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Ogólne ryzyko powstania zakrzepu krwi w kończynie dolnej (zakrzepica żył głębokich) lub
płucu (zatorowość płucna) w przypadku stosowania leku Elin jest niewielkie.
· Wśród 10 000 kobiet niestosujących żadnego złożonego hormonalnego środka
antykoncepcyjnego i niebędących w ciąży zakrzepy krwi mogą pojawić się u około 2
kobiet w ciągu jednego roku.
· Wśród 10 000 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel albo noretysteron, albo norgestymat, np. Elin, zakrzepy
krwi mogą pojawić się u około 5-7 kobiet w ciągu jednego roku.
· Ryzyko powstania zakrzepu krwi będzie zależało od przeszłości medycznej danej
pacjentki (patrz niżej „Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepu krwi”).

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepu krwi w żyle
Ryzyko powstania zakrzepu krwi w przypadku stosowania leku Elin jest niewielkie, choć
pewne okoliczności będą powodowały zwiększenie tego ryzyka. Ryzyko jest większe:
· jeśli pacjentka ma nadwagę (wskaźnik masy ciała (czyli BMI) przekracza u niej 30 kg/
m2);
· jeśli u kogokolwiek z najbliższych krewnych pacjentki kiedykolwiek w przeszłości
wystąpił w młodym wieku (np. poniżej wieku 50 lat) zakrzep w naczyniu krwionośnym
kończyny dolnej, płuc lub innego narządu. Może to oznaczać, że pacjentka cierpi na
wrodzone zaburzenie krzepnięcia krwi;
7
· jeśli u pacjentki istnieje konieczność wykonania zabiegu operacyjnego lub jeśli
pacjentka pozostaje długotrwale pozostaje unieruchomiona z powodu urazu lub
choroby, bądź jeśli pacjentka ma kończynę dolną w gipsie. Może zaistnieć konieczność
przerwania stosowania leku Elin na kilka tygodni przed planowanym zabiegiem
operacyjnym oraz na czas zmniejszonej mobilności. Jeśli pacjentka będzie musiała
przerwać stosowanie leku Elin, powinna się wówczas spytać lekarza, kiedy będzie
mogła wznowić jego stosowanie.
· wraz z wiekiem (szczególnie w wieku powyżej 35 lat);
· jeśli kobieta urodziła dziecko w ostatnich kilku tygodniach.
Ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi jest tym wyższe, im więcej u danej pacjentki stwierdza się
schorzeń.
Podróż samolotem (trwająca ponad 4 godziny) może tymczasowo zwiększyć ryzyko
powstania zakrzepu krwi, szczególnie jeśli u pacjentki występują którekolwiek z
wymienionych czynników ryzyka.
Jeśli u pacjentki występuje którakolwiek z opisanych sytuacji, wówczas powinna ona
powiedzieć o tym lekarzowi, nawet jeśli nie ma całkowitej pewności. Lekarz może uznać, iż
konieczne jest przerwanie stosowania leku Elin.
Jeśli w trakcie stosowania przez pacjentkę leku Elin zajdą zmiany w zakresie wymienionych
wyżej okoliczności, np. jeśli u kogoś z bliskiej rodziny pacjentki dojdzie do rozwoju
zakrzepicy z niewiadomego powodu lub jeśli pacjentka znacznie przybierze na wadze.

 

Side effects:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią. Jeśli u pacjentki wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane, szczególnie zaś jeśli
działanie to będzie nasilone lub uporczywe, bądź jeśli u pacjentki zajdzie jakakolwiek zmiana
w stanie zdrowia, która jej zdaniem mogła zostać spowodowana przez stosowanie leku Elin,
wówczas pacjentka powinna porozmawiać z lekarzem.

Wszystkie kobiety stosujące złożone hormonalne środki antykoncepcyjne narażone są na
zwiększone ryzyko zakrzepów krwi w żyłach [żylna choroba zatorowo-zakrzepowa (ŻChZZ)]
oraz zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa). Więcej
szczegółowych informacji na temat różnych zagrożeń związanych ze stosowaniem złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych - patrz punkt 2 „Informacje ważne przed
zastosowaniem leku Elin”.
• szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, np.:
o w kończynie dolnej lub stopie (tzn. zakrzepica żył głębokich),
o w płucu (tzn. zatorowość płucna),
o zawał serca,
o udar mózgu,
o miniudar mózgu, czyli przemijające objawy przypominające udar mózgu określane
mianem przemijającego napadu niedokrwienia mózgu (TIA, ang. transient ischaemic
attack),
o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/jelitach, nerkach lub oku.
Prawdopodobieństwo utworzenia się zakrzepu krwi może być większe, jeśli u pacjentki
występują jakiekolwiek inne schorzenia zwiększające ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat schorzeń, które zwiększają ryzyko utworzenia się
zakrzepu krwi oraz na temat objawów zakrzepu krwi).
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, które według pacjentki mają związek z lekiem, należy
zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Bardzo często – mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentek:
• bóle głowy (w przypadku silnych, nietypowych lub długotrwałych bólów głowy
należy natychmiast zwrócić się do lekarza);
• rozstrój żołądka;
• nudności;
• wymioty;
• biegunka;
• bolesne miesiączkowanie;
• krwawienia maciczne niezwiązane z cyklem miesiączkowym.
Często – mogą występować u 1 na 10 pacjentek:
• zakażenia dróg moczowych (ból w trakcie oddawania moczu);
• zakażenia pochwy takie, jak zakażenia grzybicze;
• reakcje alergiczne (nadwrażliwość);
• zatrzymanie płynów w organizmie;
• depresja;
• zmiany nastroju;
• uczucie nerwowości;
• zawroty głowy;
• trudności w zasypianiu (bezsenność);
• migrena (jeżeli wystąpi pierwsza migrena lub będzie przebiegać silniej niż
zazwyczaj, należy natychmiast zwrócić się do lekarza);
• ból żołądka i jelit;
• wzdęcia;
• obrzęki;
• stany osłabienia;

• zaparcie;
• wiatry;
• trądzik;
• wysypka;
• skurcze mięśni;
• ból kończyn dolnych i górnych;
• ból pleców;
• upławy;
• brak miesiączki;
• bolesność piersi;
• ból w klatce piersiowej;
• obrzęk dłoni, kostek lub stóp;
• zwiększenie masy ciała.
Niezbyt często – mogą występować u 1 na 100 pacjentek:
• nieprawidłowe komórki w szyjce macicy (wykryte w badaniu cytologicznym);
• zaburzenia łaknienia;
• wahania masy ciała;
• uczucie mrowienia albo drętwienia;
• zaburzenia widzenia;
• suchość oczu;
• kołatanie serca;
• powstawanie zakrzepów (zakrzepica);
• wysokie ciśnienie krwi;
• uderzenia gorąca;
• wypadanie włosów (łysienie);
• nadmierny owłosienie (hirsutyzm);
• pokrzywka;
• świąd skóry;
• zaczerwienienie skóry;
• zmiana koloru skóry;
• bóle mięśniowe;
• zaburzenia związane z piersiami takie, jak:
o pełniejsze piersi,
o wydzielanie płynu z brodawek sutkowych.
• torbiele jajników (mogą powodować ból i powiększenie brzucha oraz zaburzenia
miesiączkowania);
• suchość pochwy;
• zaburzenia libido;
• omdlenie;
• duszność;
• .
Rzadko – mogą występować u 1 na 1000 pacjentek:
• zmiany łaknienia;
• zmniejszenie popędu płciowego;
• zawroty głowy, uczucie wirowania;
• przyspieszone bicie serca;
• zapalenie trzustki, które powoduje silny ból w jamie brzusznej i plecach;
• zapalenie wątroby;
Objawy ciężkiej niewydolności wątroby to:
o silny ból w górnej części jamy brzusznej;
o żółta skóra lub oczy (żółtaczka).
• wrażliwość na światło;
• upławy;

• torbiel piersi;
• żylne zdarzenia zakrzepowe;
• tętnicze zdarzenia zakrzepowe;
• wzmożona potliwość.
Nieznana – częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych:
• guzy piersi.
Objawy raka piersi to między innymi:
o zagłębienia w skó
rze;
o zmiany w obrębie brodawek sutkowych;
o wszelkie widoczne lub wyczuwalne zgrubienia.
• drgawki;
• uczucie dyskomfortu podczas noszenia soczewek kontaktowych;
• zakrzepy w naczyniach krwionośnych zaopatrujących gałkę oczną (zakrzepica
naczyń siatkówki);
• czerwone, bolesne, guzowate obrzmienia na kończynach dolnych (zakrzepica żył
głębokich);
• zakrzepy w płucach powodujące ból w klatce piersiowej i napady duszności
(zatorowość płucna);
• ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy i gardła (obrzęk
naczynioruchowy);
• czerwone guzki lub zgrubienia zazwyczaj widoczne na obu podudziach (rumień
guzowaty);
• poty nocne;
• zmniejszenie ilości produkowanego pokarmu w okresie karmienia piersią;
• gruczolaki wątroby;
• ogniskowy rozrost guzkowy;
• gruczolakowłókniak piersi;
• dyslipidemia;
• zdarzenie mózgowonaczyniowe;
• zawał mięśnia sercowego.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Dosage:

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek należy przyjmować codziennie przez 21 dni
Lek dostarczany jest w blistrze zawierającym 21 tabletek, z których każdą oznaczono nazwą
dnia tygodnia.
Tabletkę należy przyjmować codziennie o tej samej porze.
Przyjmowanie należy rozpocząć od tabletki na przypadający dzień tygodnia.

Kolejne tabletki należy przyjmować zgodnie z kierunkiem strzałek na blistrze. Każdego dnia
należy przyjmować jedną tabletkę.
Tabletkę połykać w całości, w razie potrzeby popijając wodą. Tabletki nie należy żuć.
Siedmiodniowy (7) okres przerwy w przyjmowaniu tabletek
Po przyjęciu wszystkich 21 tabletek z blistra przez 7 dni nie należy stosować tabletek. Jeśli
pacjentka przyjmie ostatnią tabletkę z opakowania w piątek, kolejną tabletkę z nowego
opakowania przyjmie w sobotę przyszłego tygodnia.
W ciągu kilku dni od przyjęcia ostatniej tabletki z blistra można się spodziewać krwawienia z
odstawienia przypominającego miesiączkę. Krwawienie może utrzymywać się do momentu
rozpoczęcia przyjmowania tabletek z kolejnego blistra.
W okresie siedmiodniowej (7) przerwy w przyjmowaniu tabletek nie ma konieczności
stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że tabletki były
przyjmowane prawidłowo i że przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra rozpocznie się o
czasie.
Rozpoczęcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania
Po 7 dniach przerwy w przyjmowaniu tabletek leku należy wznowić ich przyjmowanie z
kolejnego opakowania, nawet gdy krwawienie nadal się utrzymuje. Tabletki z nowego
opakowania należy zacząć przyjmować o czasie.
O ile lek jest przyjmowany prawidłowo, rozpoczęcie przyjmowania tabletek z nowego
opakowania będzie zawsze przypadać na ten sam dzień tygodnia.
Gdy w poprzednim miesiącu nie stosowano antykoncepcji hormonalnej
Przyjmowanie leku należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (pierwszy dzień miesiączki).
Jeżeli lek zostanie przyjęty w pierwszym dniu miesiączki, ochrona przed zajściem w ciążę
będzie natychmiastowa. Przyjmowanie leku można także rozpocząć w 2.-5. dniu cyklu,
jednak wówczas przez pierwszych 7 dni należy stosować dodatkowe zabezpieczenie, np.
w postaci prezerwatywy.
Zmiana ze złożonego, hormonalnego środka antykoncepcyjnego albo złożonego,
antykoncepcyjnego krążka dopochwowego albo plastra antykoncepcyjnego
Przyjmowanie leku najlepiej rozpocząć w dniu po przyjęciu ostatniej tabletki aktywnej
(zawierającej substancje czynne) uprzednio stosowanego leku, ale najpóźniej w dniu po
zakończeniu przerwy w przyjmowaniu uprzedniego leku (albo dzień po ostatnim przyjęciu
tabletki zawierającej placebo). W przypadku przejścia z antykoncepcyjnego krążka
dopochwowego albo plastra antykoncepcyjnego należy postępować według zaleceń lekarza.
Zmiana z metody zawierającej wyłącznie progestagen (minipigułka, wstrzyknięcie,
implant lub wewnątrzmaciczny system antykoncepcyjny wydzielający progestagen)
Pacjentka można każdego dnia przejść z minipigułki na lek (z implantu lub systemu
wewnątrzmacicznego w dniu ich usunięcia, z leku podawanego w postaci iniekcji – w dniu
przypadającym na kolejne podanie), jednak we wszystkich przypadkach przez pierwszych 7
dni przyjmowania tabletek należy stosować dodatkowe zabezpieczenie, np. w postaci prezerwatywy


Po poronieniu
Należy stosować się do zaleceń lekarza.


Po urodzeniu dziecka
Przyjmowanie leku można rozpocząć pomiędzy 21. a 28. dniem po porodzie. Jeśli
przyjmowanie leku rozpocznie się po 28. dniu, przez pierwsze 7 dni stosowania leku należy
stosować tzw. metodę barierową, np. prezerwatywę.
Jeżeli po porodzie doszło do stosunku przed wznowieniem przyjmowania leku, pacjentka
powinna sprawdzić, czy nie jest w ciąży lub poczekać do następnej miesiączki.
Pacjentki karmiące piersią, któ
re chcą wznowić przyjmowanie leku po urodzeniu
dziecka
Patrz punkt Karmienie piersią na stronie 2.
W przypadku wątpliwości co do terminu rozpoczęcia przyjmowania leku należy zwrócić się
do lekarza.
Pominięcie przyjęcia leku Elin
Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki nie przekroczy 12 godzin, stopień ochrony przed ciążą
pozostanie niezmienny. Tabletkę należy wtedy przyjąć możliwie jak najszybciej, a kolejne
dawki należy przyjąć o zwykłej porze.
Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki przekroczy 12 godzin, stopień ochrony przed ciążą
może się zmniejszyć. Im większa liczba pominiętych tabletek, tym większe ryzyko zajścia w
ciążę.
Ryzyko niepełnej ochrony przed zajściem w ciążę jest największe, jeśli pacjentka zapomni o
przyjęciu tabletki znajdującej się na początku lub na końcu blistra. Z tego względu należy
przestrzegać przedstawionych zasad (patrz wykres na stronie 8).
Opóźnione przyjęcie więcej niż jednej tabletki z opakowania
Należy zwrócić się do lekarza.
Opóźnione przyjęcie jednej tabletki w tygodniu 1.
Pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, nawet jeśli oznacza to przyjęcie
dwóch tabletek jednocześnie. Kontynuować przyjmowanie tabletek o stałych porach i przez
kolejnych 7 dni stosować dodatkowe środki ostrożności, np. prezerwatywę. Jeżeli w tygodniu
poprzedzającym opóźnione przyjęcie tabletki doszło do stosunku płciowego, pacjentka może
być w ciąży. W takim wypadku należy zwrócić się do lekarza.
Opóźnione przyjęcie jednej tabletki w tygodniu 2.
Pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, nawet jeśli oznacza to przyjęcie
dwóch tabletek jednocześnie. Kontynuować przyjmowanie tabletek o stałych porach. Ochrona
przed zajściem w ciążę jest niezmienna i nie ma konieczności stosowania dodatkowych
środków ostrożności.
Opóźnione przyjęcie jednej tabletki w tygodniu 3.
Istnieją dwie możliwości:
1. Pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, nawet jeśli oznacza to
przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kontynuować przyjmowanie tabletek o stałych
porach. Zamiast przerwy w przyjmowaniu tabletek rozpocząć kolejne opakowanie.
Najprawdopodobniej pod koniec przyjmowania tabletek z drugiego opakowania
wystąpi miesiączka, jednakże nawet w trakcie przyjmowania tabletek z drugiego
opakowania może pojawić się lekkie krwawienie lub krwawienie przypominające
miesiączkę.
2. Można także przestać przyjmować tabletki z opakowania i bezpośrednio prejść do
7-dniowego okresu przerwy (należy zapisać dzień pominięcia tabletki). Jeżeli
pacjentka chce rozpocząć nowe opakowanie w stałym dniu, przerwa w przyjmowaniu
tabletek powinna być krótsza niż 7 dni.
Zastosowanie się do jednego z dwóch powyższych zaleceń pozwoli zapobiec zajściu w ciążę.
W przypadku pominięcia jakiejkolwiek tabletki z opakowania i braku krwawienia w ciągu
pierwszych dni przerwy w przyjmowaniu tabletek zachodzi możliwość zajścia w ciążę.
W takiej sytuacji przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania należy
zwrócić się do lekarza.

Jeżeli przyjmowanie tabletek z nowego opakowania opóźni się lub przerwa w przyjmowaniu
tabletek przekroczy 8 dni, pacjentka nie będzie chroniona przed zajściem w ciążę. Jeśli w
ciągu ostatnich siedmiu dni doszło do stosunku płciowego, należy zasięgnąć porady lekarza,
pielęgniarki lub farmaceuty. Prawdopodobnie należy rozważyć zastosowanie środka
antykoncepcyjnego po stosunku. Należy także przez siedem dni stosować dodatkowe środki
antykoncepcyjne.
Utrata tabletki
W przypadku utraty tabletki należy przyjąć tabletkę z zapasowego opakowania. Następnie
należy kontynuować przyjmowanie tabletek z obecnego opakowania. Zapasowe opakowanie
można zatrzymać na wypadek utraty kolejnych tabletek.
Postępowanie w przypadku wymiotów lub ciężkiej biegunki
Jeżeli wymioty lub ciężka biegunka wystąpią w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki,
substancje czynne zawarte w pigułce mogą nie zostać w całości wchłonięte przez organizm.

Sposób postępowania jest podobny, jak w przypadku pominięcia tabletki. Po wymiotach lub
biegunce należy jak najszybciej przyjąć kolejną tabletkę z opakowania zapasowego. Gdy to
możliwe, tabletkę należy przyjąć w ciągu 12 godzin od zwykłej pory ich przyjmowania. W
przypadkach, gdy jest to niemożliwe lub upłynęło ponad 12 godzin, należy postępować
według zaleceń przedstawionych w części Pominięcie przyjęcia leku.
Brak krwawienia
Od czasu do czasu krwawienie z odstawienia może nie wystąpić. Może to oznaczać ciążę,
która jednak jest mało prawdopodobna, jeśli tabletki są przyjmowane prawidłowo. Kolejne
opakowanie należy rozpocząć o zwykłym czasie. Jeżeli istnieje podejrzenie ciąży (np. w
wyniku pominięcia tabletek lub przyjmowania innych leków) lub jeśli nie pojawi się drugie
krwawienie, należy wykonać test ciążowy.
W przypadku ciąży należy przerwać przyjmowanie leku i zwrócić się do lekarza.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Elin
Choć ryzyko uszczerbku na zdrowiu spowodowane przyjęciem więcej niż jednej tabletki jest
mało prawdopodobne, to pacjentka może odczuwać nudności, wymiotować lub krwawić z
dróg rodnych. W przypadku któ
regoś z powyższych objawów należy zwrócić się do lekarza.
Jeśli pacjentka chce opóźnić miesiączkę
Jeżeli pacjentka chce opóźnić miesiączkę, powinna skończyć przyjmowanie tabletek z
obecnego opakowania. Kolejne opakowanie powinna zaś rozpocząć następnego dnia, bez
robienia przerwy. Kontynuować przyjmowanie tabletek jak zwykle.
W dni przyjmowania tabletek z drugiego opakowania może wystąpić nieoczekiwane
krwawienie albo plamienie, jednak nie jest ono powodem do niepokoju. Przyjmowanie
tabletek z kolejnego opakowanie należy rozpocząć po zwyczajowej, 7-dniowej przerwie,
nawet jeśli krwawienie lub plamienie utrzymuje się nadal.
Decyzja o zajściu w ciążę
W przypadku planowania ciąży po odstawieniu leku najlepiej stosować inną metodę
antykoncepcji do momentu wystąpienia naturalnej miesiączki, gdyż na jej podstawie lekarz
ustala termin porodu. Jednakże nie istnieje ryzyko dla pacjentki, ani jej dziecka, jeśli do
zapłodnienia dojdzie od razu.
Przerwanie przyjmowania leku Elin
Po odstawieniu leku może wystąpić nieregularne albo niewielkie krwawienie lub jego brak.
Dzieje się tak zazwyczaj podczas pierwszych 3 miesięcy, a w szczególności, jeśli pacjentka
przed rozpoczęciem stosowania leku miesiączkowała nieregularnie.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku nie należy stosować u dziewcząt w okresie dojrzewania, które jeszcze nie miesiączkują.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Remarks:

Nie należy stosować leku Elin, jeśli u pacjentki występuje którykolwiek ze stanów
wymienionych poniżej. Jeśli u pacjentki występuje którykolwiek ze stanów wymienionych
poniżej, powinna o tym powiadomić swojego lekarza. Lekarz poinformuje wówczas
pacjentkę, jakie inne metody antykoncepcji byłyby w jej przypadku bardziej odpowiednie.
· jeśli pacjentka ma uczulenie na norgestymat, etynyloestradiol lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
· jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości wystąpił) zakrzep w
naczyniu krwionośnym kończyny dolnej (zakrzepica żył głębokich), płuc (zatorowość
płucna) lub innego narządu;
· jeśli pacjentka wie, że choruje na schorzenie wpływające na krzepnięcie krwi, np.
niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V
Leiden lub obecność przeciwciał antyfosfolipidowych;
· jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości wystąpił) zawał serca lub
udar mózgu;
· jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła) dusznica
bolesna (schorzenie, w przebiegu którego występuje silny ból w klatce piersiowej,
który może być pierwszym objawem zawału serca) bądź przemijający napad
niedokrwienia mózgu (TIA - przemijające objawy udaru mózgu);
· jeśli pacjentka karmi piersią, a dziecko ma mniej niż 6 tygodni;
· jeśli u pacjentki rozpoznano raka piersi, raka macicy, szyjki macicy lub pochwy;
· jeśli u pacjentki występuje krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie;
· jeśli u pacjentki istnieje konieczność wykonania zabiegu operacyjnego lub jeśli
pacjentka pozostaje długotrwale pozostaje unieruchomiona - patrz punkt zatytułowany
„Zakrzepy krwi”;
· jeśli pacjentka cierpi na którekolwiek z wymienionych niżej schorzeń mogących
zwiększać ryzyko tworzenia się zakrzepów w tętnicach:
- ciężką cukrzycę z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,
- bardzo wysokie ciśnienie tętnicze,
- bardzo wysoki poziom związków tłuszczowych we krwi (cholesterolu lub
triglicerydów);
- schorzenie określane mianem hiperhomocysteinemii;
· jeśli pacjentka pali 15 lub więcej papierosów w ciągu doby i ma przynajmniej 35 lat;
· jeśli pacjentka ma lub niedawno przebyła ciężką chorobę wątroby;
· jeśli pacjentka choruje na raka piersi albo wątroby;
· jeśli pacjentka ma lub przebyła zapalenie trzustki;
2
· jeśli pacjentka nie zaczęła miesiączkować (dziewczęta w wieku dojrzewania
płciowego);
· jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości występowała) pewna
odmiana migreny zwana migreną z aurą.

Badania lekarskie
Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjentka musi przejść badanie lekarskie. Lekarz
przeprowadzi wywiad chorobowy z wywiadem rodzinnym, a także zmierzy ciśnienie krwi.
Inne badania, jak badanie piersi, przeprowadzone zostaną jednie u pacjentek, których to
dotyczy lub które zgłoszą szczególne uwagi.
· Regularne badania z udziałem lekarza lub pielęgniarki zajmującej się kwestiami
planowania rodziny będą się zazwyczaj odbywać przy okazji wypisywania kolejnej
recepty na lek.
· Pacjentka powinna regularnie wykonywać badanie cytologiczne (wymaz z szyjki
macicy).
· Dodatkowo, każdego miesiąca powinna badać piersi i brodawki sutkowe, a gdy
zauważy lub wyczuje coś nietypowego, np. guzki lub zagłębienie w skórze, powinna
powiadomić o tym lekarza.
· Przed wykonaniem badania krwi należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku,
ponieważ może on wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych.
· W przypadku zaplanowanej operacji pacjentka powinna poinformować o niej lekarza,
gdyż przyjmowanie leku należy zakończyć na około 4-6 tygodni przed operacją. Ma to
na celu zmniejszenie ryzyka powstania zakrzepu. Lekarz poinformuje pacjentkę, kiedy
będzie można wznowić przyjmowanie leku.

Download leaflet

Before use, read the patient information leaflet which contains instructions, contraindications, information on adverse drug reactions and dosage as well as directions for use of the medicinal product, or consult a doctor or a pharmacist, as every drug may be hazardous to your health and life if used improperly.