Atywia Daily 03 mg

Information about the drug Scroll to information about drug
The drug is available at: Poland Change country
Choose a product:
Atywia Daily, 0,03 mg+2 mg, tabletki, 28 szt.
Number of packages:
3 - +
Type of consultation:
Application and operation

Active ingredient :

Ethinylestradiolum, Dienogestum

Content:

Co zawiera lek Atywia Daily
Blister leku Atywia Daily zawiera 21 białych tabletek powlekanych w pierwszym, drugim i trzecim
rzędzie oraz 7 zielonych tabletek powlekanych w czwartym rzędzie.
Białe tabletki powlekane zawierające substancje czynne:
- Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i dienogest. Jedna tabletka powlekana zawiera
0,03 mg etynyloestradiolu oraz 2 mg dienogestu.
- Substancje pomocnicze to:
- Rdzeń tabletki: Laktoza jednowodna, Skrobia kukurydziana, Powidon K-30, Magnezu stearynian
- Otoczka: Hypromeloza 2910, Makrogol 400, Tytanu dwutlenek (E171)
Tabletki nie zawierające substancji czynnej:
- Rdzeń tabletki: Laktoza jednowodna, Skrobia kukurydziana, Powidon K-30, Magnezu stearynian,
Krzemionka koloidalna bezwodna
- Otoczka: Hypromeloza 2910,Triacetyna, Polisorbat 80, Tytanu dwutlenek (E171), Indygotyna lak
(E132), Żelaza tlenek żółty (E172)

User information:

Atywia Daily jest hormonalnym złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym.
- Każda z 21 białych tabletek zawiera małą ilość dwóch różnych hormonów płciowych: pochodnych
progesteronu (dienogest) i estrogenu (etynyloestradiol);
- Każda z 7 zielonych tabletek nie zawiera substancji czynnych (tzw. tabletki placebo).
Atywia Daily jest skuteczna w łagodzeniu objawów trądziku, wynikającego z działania hormonów
androgenowych.
Atywia Daily jest stosowana w:
- w zapobieganiu ciąży
- w leczeniu średnio nasilonych postaci trądziku u kobiet, które chcą stosować doustne środki
antykoncepcyjne oraz stosowanie tych produktów leczniczych nie jest u nich przeciwwskazane i u
których odpowiednie leczenie miejscowe okazało się nieskuteczne

Safety precautions:

Uwagi ogólne
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Atywia Daily należy zapoznać się z informacjami
dotyczącymi zakrzepów krwi w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami
wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Kiedy nie stosować leku Atywia Daily:
Nie należy stosować leku Atywia Daily, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych
poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy
poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie
bardziej odpowiedni.

 • Jeśli pacjentka ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
 • Jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach
 • Jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych
 • Jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas;
 • Jeśli pacjentka przeszła zawał mięśnia sercowego lub udar
 • Jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału mięśnia sercowego) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru)
 • Jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:
  – ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych
  – bardzo wysokie ciśnienie krwi
  – bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów)
  – chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią
 • Jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany migreną z aurą
 • Jeśli pacjentka pali (patrz „Zakrzepy krwi”)
 • Jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) stan zapalny trzustki związany się z poważnymi problemami przemiany tłuszczów (zaburzenia metabolizmu lipidów)
 • Jeżeli w przeszłości występowała lub obecnie występuje ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości) (także w przypadku zespołu Dubin-Johnsona oraz zespół Rotora)
 • Jeżeli w przeszłości występowały lub obecnie występują łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby
 • Jeżeli stwierdzono obecnie lub w przeszłości nowotwór hormonozależny (nowotwór piersi lub narządów płciowych)
 • Jeżeli występują krwawienia z dróg rodnych, o nieznanej przyczynie
 • Jeśli u pacjentki nie występuje krwawienie miesiączkowe z nieznanych przyczyn

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Atywia Daily należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Jeżeli jakikolwiek z wymienionych objawów wystąpi po raz pierwszy w czasie przyjmowania leku Atywia Daily, lek Atywia Daily należy natychmiast odstawić i zwrócić się do lekarza. W tym czasie stosuje się niehormonalne metody zapobiegania ciąży.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.
Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Atywia Daily, również należy
powiedzieć o tym lekarzowi.

 • jeśli pacjentka ma chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit),
 • jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny),
 • jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek),
 • jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych krwinek),
 • jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższone stężenie tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki,
 • jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”),
 • jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Atywia Daily po porodzie,
 • jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych),
 • jeśli pacjentka ma żylaki.


ZAKRZEPY KRWI
Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Atywia Daily jest
związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i
spowodować ciężkie zaburzenia.
Zakrzepy krwi mogą powstać

 • w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”)
 •  w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowozatorowe”).


Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich
przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.
Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych
stosowaniem leku Atywia Daily jest niewielkie.

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?
Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko może być również większe w
przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tego
samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.
Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, chociaż zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy
nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli pacjentka przestanie
stosować lek Atywia Daily ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do normalnego poziomu w
ciągu kilku tygodni.
Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?
Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju
stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Całkowite ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi wywołanych stosowaniem leku Atywia Daily jest
niewielkie.
- W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.
- W okresie roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestymat powstaną zakrzepy
krwi.
- Dotychczas nie ustalono, jak odnosi się ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze
stosowaniem leku Atywia Daily do ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
- Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki

 

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach
Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Atywia Daily jest niewielkie,
jednak niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:

 • jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);
 • jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;
 • jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Atywia Daily na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości.


Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku Atywia Daily, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku;

 • wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);
 • jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni.


Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u
pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi,
szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.
Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki,
nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Atywia
Daily.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie
stosowania leku Atywia Daily, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez
znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

 

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach
Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału mięśnia sercowego lub udaru związane ze stosowaniem leku Atywia Daily jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:

 • z wiekiem (powyżej około 35 lat);
 • jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak Atywia Daily, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju antykoncepcji;
 • jeśli pacjentka ma nadwagę;
 • jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;
 • jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał mięśnia sercowego lub udar w młodszym wieku (poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru;
 • jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);
 • jeśli pacjentka cierpi ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;
 • jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem przedsionków);
 • jeśli pacjentka ma cukrzycę.


Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Atywia Daily, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Atywia Daily:

 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży;
 • jeśli pacjentka ma objawy zapalenia żył lub zakrzepy krwi (patrz „Zakrzepy krwi");
 • jeśli ciśnienie krwi utrzymuje się powyżej 140/90 mm Hg (lekarz może zalecić, ponowne przyjmowanie leku po powrocie wartości ciśnienia do normy dzięki pomocy leków na nadciśnienie);
 • jeśli jest planowana operacja (należy przerywać przyjmowanie leku na co najmniej 4 tygodnie przed operacją), lub w przypadku długotrwałego unieruchomienia (patrz „Zakrzepy krwi");
 • w przypadku wystąpienia migreny po raz pierwszy lub jej pogorszenia;
 • jeśli u pacjentki występują wyjątkowo częste, ciężkie, uporczywe bóle głowy, które rozpoczynają się nagle z objawami tzw. aury (zaburzenia czucia, widzenia, poruszania się);
 • jeśli u pacjentki występują silne bóle w górnej części brzucha (patrz również „Doustne środki antykoncepcyjne a nowotwór");
 • jeśli skóra i białka oczu pacjentki stają się żółte, mocz jest brązowy, stolce są bardzo blade (żółtaczka) lub jeśli pacjentka odczuwa swędzenie całego ciała;
 • jeśli pacjentka choruje na cukrzycę (diabetes mellitus), a stężenie cukru wzrasta niespodziewanie;
 • jeśli pacjentka choruje na zaburzenia powstawania barwnika krwi (porfiria), a nawrót choroby następuje podczas stosowania leku Atywia Daily.


Sytuacje wymagające specjalnej uwagi medycznej:

 • jeśli u pacjentki występują choroby serca lub nerek;
 • jeśli u pacjentki występują stany zapalne w żyłach (zapalenie żył) lub żylaki;
 • jeśli u pacjentki występują zaburzenia krążenia rąk i (lub) nóg;
 • jeśli poziom ciśnienia krwi pacjentki jest powyżej 140/90 mm Hg;
 • jeśli u pacjentki występowały zaburzenia przemiany tłuszczów (zaburzenia metabolizmu lipidów);
 • jeśli pacjentka ma stwierdzoną niedokrwistość sierpowatokrwinkową (chorobę dziedziczną dotycząca czerwonych krwinek);
 • jeśli u pacjentki występowały choroby wątroby;
 • jeśli u pacjentki występowały choroby pęcherzyka żółciowego;
 • jeśli pacjentka ma migreny;
 • jeśli pacjentka ma depresję;
 • jeśli pacjentka choruje na cukrzycę (diabetes mellitus), lub jeśli ma ograniczoną zdolność do metabolizowania glukozy (zmniejszona tolerancja glukozy). Może zaistnieć konieczność zmiany dawki insuliny oraz leków przeciwcukrzycowych, podczas jednoczesnego
  przyjmowania leku Atywia Daily;
 • jeśli pacjentka pali (patrz „Zakrzepy krwi");
 • jeśli pacjentka choruje na padaczkę. Jeżeli częstość ataków padaczkowych wzrasta podczas stosowania leku Atywia Daily, należy rozważyć stosowanie innych metod antykoncepcji;
 • jeśli u pacjentki występują zaburzenia ruchu znane również jako "taniec świętego Wita" (pląsawica Sydenhama);
 • jeśli pacjentka choruje na przewlekłą chorobę zapalną jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego);
 • jeśli u pacjentki występuje zaburzenie krwi, które powoduje uszkodzenie nerek (zespół hemolityczno-mocznicowy);
 • jeśli u pacjentki stwierdzono łagodnego guza w warstwie mięśniowej macicy (mięśniaka macicy);
 • jeśli pacjentka ma otosklerozę;
 • w przypadku długotrwałego unieruchomienia (patrz „Zakrzepy krwi");
 • jeśli pacjentka ma nadwagę;
 • jeśli u pacjentki występuje typ choroby układu odpornościowego (toczeń rumieniowaty układowy);
 • jeśli pacjentka ma 40 lat lub więcej.


Doustne środki antykoncepcyjne a nowotwór
U kobiet, które przyjmują doustne środki antykoncepcyjne, występowanie raka piersi jest nieco
częstsze niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. Ryzyko wystąpienia raka zmniejsza
się po przerwaniu leczenia lekiem i po 10 latach od przerwania leczenia jest takie samo jak u kobiet,
które nigdy nie przyjmowały tabletek.
Ponieważrak piersi rzadko występuje u kobiet, które nie ukończyły 40 lat, zwiększona liczba
rozpoznań tego nowotworu u kobiet aktualnie lub niedawno stosujących złożony doustny produkt
antykoncepcyjny jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi.
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych
doustnych produktów antykoncepcyjnych przez kobiety zakażone wirusem brodawczaka ludzkiego
(Human Papilloma Virus, HPV) może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy. Tym
niemniej trwają spory dotyczące znaczenia czynników dodatkowych (np. różnice w liczbie partnerów
seksualnych oraz w stosowaniu mechanicznych metod antykoncepcji).
W bardzo rzadkich przypadkach może rozwinąć się niezłośliwy guz wątroby. Guz taki może
powodować zagrażające życiu krwawienia do jamy brzusznej. Należy skontaktować się z lekarzem
w przypadku silnego bólu brzucha. Wyniki niektórych badań wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów wątroby u kobiet przyjmujących doustną antykoncepcję, jednakże
nowotwory te są bardzo rzadkie.


Inne choroby
Nadciśnienie
Zgłaszano przypadki nadciśnienia u kobiet starszych oraz dłużej przyjmujących hormonalne środki
antykoncepcyjne. Wzrost częstości przypadków nadciśnienia związana jest działaniem progestagenu.
Pacjentki, u których występują choroby związane z podwyższonym ciśnieniem krwi oraz niektóre
choroby nerek powinny stosować inne metody antykoncepcji ( należy poradzić się lekarza, patrz
również „Kiedy nie stosować leku Atywia Daily”, Należy natychmiast przerwać stosowanie leku
Atywia Daily”, „Sytuacje wymagające specjalnej uwagi medycznej”).
Ostuda (żółto-brązowe przebarwienia)
Niekiedy mogą wystąpić żółto-brązowe plamy (ostuda) na skórze, zwłaszcza u kobiet, u których w
przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny
unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe w okresie stosowania złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych.
Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy
U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym, leki zawierające estrogeny mogą wywołać lub
nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego. Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, w
przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub)
wysypka i (lub) trudności z przełykaniem lub wysypka skórna, oraz problemy z oddychaniem.
Nieprawidłowości cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania doustnych produktów antykoncepcyjnych może wystąpić nieregularne
krwawienie (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach
przyjmowania tabletek. Należy zwrócić się do lekarza kiedy występowanie nieregularnych krwawień
trwa dłużej niż trzy cykle lub jeśli pojawi się ponownie krwawienie po zakończonym regularnym
cyklu.
U niektórych kobiet nie występują krwawienia z odstawienia podczas przyjmowania tabletek placebo.
Jeżeli lek Atywia Daily był przyjmowany prawidłowo, ciąża jest mało prawdopodobna. Jednakże jeśli
lek Atywia Daily nie był przyjmowany prawidłowo i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia lub dwa
kolejne krwawienia z odstawienia z rzędu, pacjentka może być w ciąży. Ciążę należy wykluczyć przed
dalszym przyjmowaniem leku Atywia Daily.
Po odstawieniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych, powrót do regularnego naturalnego cyklu,
może nie nastąpić od razu.
Zmniejszenie skuteczności działania
Skuteczność działania leku Atywia Daily może być zmniejszona, w przypadku pominięcia tabletek,
wystąpienia wymiotów, ciężkiej biegunki oraz jednoczesnego stosowania niektórych leków.
Jeśli lek Atywia Daily jest jednocześnie stosowany z produktami ziołowymi zawierającymi ziele
dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji
(np. prezerwatywy), (patrz „Lek Atywia Daily a inne leki” ).
Badania lekarskie
Przed przyjęciem leku Atywia Daily po raz pierwszy lub po przerwie w jego stosowaniu, należy
przeprowadzić dokładny wywiad lekarski i rodzinny. Konieczne jest także badanie kontrolne, wraz z
badaniem piersi. Należy wykluczyć ciążę. Pacjentki przyjmujące doustne hormonalne środki
antykoncepcyjne powinny być regularnie badane. Pacjentka powinna poinformować lekarza czy pali
papierosy oraz o innych przyjmowanych lekach.
Atywia Daily nie chroni przed infekcją wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą
płciową.

Pregnancy and lactation:

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ciąża
Nie należy przyjmować leku Atywia Daily w ciąży lub w razie podejrzenia ciąży. W przypadku
podejrzenia ciąży należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.
Karmienie piersią
Stosowanie leku Atywia Daily podczas karmienia piersią może prowadzić do zmniejszenia ilości
produkowanego mleka i niewielkie ilości substancji czynnych mogą przenikać do mleka matki.
Należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji podczas karmienia piersią.

Side effects:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub
zmiany w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Atywia Daily, należy
skonsultować się z lekarzem.
U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne leki antykoncepcyjne istnieje zwiększone
ryzyko zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w
tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych leków
antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku
Atywia Daily”.
Szczegółowe informacje na temat ciężkich działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku
są opisane w punkcie 2 Ulotki dla Pacjenta w części „Informacje ważne przed zastosowaniem leku
Atywia Daily”. Należy przeczytać te fragmenty w celu uzyskania dodatkowych informacji i w razie
potrzeby natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane, które mogą być związane ze stosowaniem leku Atywia Daily:
Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- ból głowy,
- ból piersi w tym dyskomfort i tkliwość piersi.
Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób):
- zapalenie pochwy i (lub) zapalenie sromu i pochwy (stany zapalne narządów płciowych),
kandydoza pochwy (grzybica) lub inne zakażenia grzybicze pochwy,
- zwiększenie apetytu,
- obniżenie nastroju,
- zawroty głowy,
- migrena,
- wysokie lub niskie ciśnienie krwi, w rzadkich przypadkach wzrost wartości ciśnienia
rozkurczowego (najniższy poziom, do którego ciśnienie krwi spada pomiędzy uderzeniami
serca),
- ból brzucha, w tym w górnej i w dolnej części bóle brzucha, dyskomfort i (lub) wzdęcia,
- nudności, wymioty lub biegunka,
- trądzik,
- łysienie (utrata owłosienia),
- wysypka (w tym wysypka plamista),
- świąd (czasem całego ciała),
- zmiany krwawień w postaci miesiączek krwotocznych, skąpych, rzadko występujących oraz
całkowitego ich braku,
- krwawienia śródcykliczne z pochwy, krwotok maciczny (nieregularne krwawienia pomiędzy
okresami),
- bolesne miesiączkowanie (bolesne okresy), bóle w dolnej części brzucha
- powiększenie piersi, w tym przekrwienie i obrzmienie piersi
- upławy z pochwy,
- torbiele jajników,
- Zmęczenie, w tym astenia (osłabienie) i złe samopoczucie,
- zmiany masy ciała (w tym zwiększenie, zmniejszenie i wahania masy ciała)


Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zapalenie jajników i jajowodów,
 • zapalenie szyjki macicy (stan zapalny szyjki macicy),
 • zakażenia dróg moczowych, zapalenie pęcherza (zapalenie pęcherza moczowego),
 • zapalenie sutka (zapalenie piersi),
 • zakażenia grzybicze (kandydoza), infekcja wirusowa, opryszczka jamy ustnej,
 • grypa, zapalenie oskrzeli, zakażenia górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok,
 • astma,
 • hiperwentylacja,
 • mięśniak gładki macicy
 • tłuszczak piersi,
 • niedokrwistość,
 • nadwrażliwość (reakcja alergiczna),
 • cechy męskie u kobiety (rozwój męskich drugorzędowych cech płciowych),
 • jadłowstręt (ciężka utrata apetytu),
 • depresja, wahania nastroju, drażliwość, agresja
 • bezsenność, zaburzenia snu,
 • zaburzenia krążenia mózgowego (zaburzenia układu przepływu krwi do części mózgu lub do serca), udar mózgu (zmniejszenie lub przerwanie dopływu krwi do części mózgu), zaburzenia układu sercowo-naczyniowego (zaburzenia dopływu krwi do serca), dystonia (utrzymujące się skurcze mięśni powodując np. skręcania lub nieprawidłowe ułożenie),
 • suche lub podrażnione oczy,
 • zaburzenia widzenia,
 • nagła utrata słuchu, zaburzenia słuchu
 • szumy uszne,
 • zaburzenia równowagi
 • tachykardia (szybka praca serca),
 • zakrzepica (skrzepy krwi w naczyniach krwionośnych), zatorowość płucna (skrzep krwi przemieszczający się do płuc)
 • zakrzepowe zapalenie żył (zapalenie żyły w tym skrzepy krwi)
 • żylaki, zaburzenia czynności żył lub ból żył
 • hipotonia ortostatyczna (zawroty głowy lub omdlenia podczas podnoszenia z pozycji siedzącej lub leżącej),
 • uderzenia gorąca,
 • zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie jelit,
 • niestrawność,
 • reakcje skórne, w tym alergiczne zapalenie skóry, neurodermit i (lub) atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca,
 • nadmierne pocenie się
 • ostuda (żółto-brązowe plamy na skórze, najczęściej na twarzy), zaburzenia pigmentacji i (lub) przebarwienia
 • łojotok,
 • łupież,
 • nadmierne owłosienie (hirsutyzm)
 • zaburzenia skóry, objaw „skórki pomarańczowej” na skórze
 • naczyniak gwiaździsty,
 • ból pleców, ból w klatce piersiowej,
 • dolegliwości kości i mięśni, bóle mięśni, bóle rąk i nóg
 • dysplazja szyjki macicy (nieprawidłowy rozrost komórek na powierzchni szyjki macicy),
 • ból lub torbiele przydatków macicy (jajniki i jajowody),
 • torbiele w piersi, torbiele włókniste piersi, obrzmienie piersi
 • bolesny stosunek płciowy,
 • wydzielanie mleka, wydzielina z piersi,
 • zaburzenia miesiączkowania
 • obrzęki nóg i rąk (zatrzymanie płynów)
 • choroby grypopodobne, zapalenie, gorączka
 • wzrost poziomu triglicerydów i cholesterolu we krwi (hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia)
 • zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:
  - w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich)
  - w płucach (np. zatorowość płucna)
  - zawał mięśnia sercowego
  - udar
  - miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny
  - zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku i (lub) jelicie, nerkach lub oku

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują
jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych
informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów
wystąpienia zakrzepów krwi).
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszenie lub zwiększenie libido (popędu płciowego),
 • nietolerancja soczewek kontaktowych,
 • pokrzywka
 • rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy


U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub
nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego, patrz punkt 2 „ Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21
309, e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

Interaction with other drugs:

Lek Atywia Daily a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Niektóre leki mogą osłabiać antykoncepcyjne działanie leku Atywia Daily i (lub) spowodować
krwawienie śródcykliczne.
Leki, które mogą zmniejszać skuteczność leku Atywia Daily:
• Leki, które zwiększają perystaltykę jelit (na przykład metoklopramid).
• Leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak fenytoina, barbiturany, prymidon,
karbamazepina, okskarbazepina, topiramat i felbamat.
• Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan).
• Niektóre antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy (np.ryfampicyna) lub grzybiczych (np.
gryzeofulwina).
• Leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory
proteazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy takie jak rytonawir, newirapina,
efawirenz).
• Leki stosowane w leczeniu narkolepsji, zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego (modafinil).
• Ziołowe leki zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Kobiety leczone którymkolwiek z wymienionych leków powinny tymczasowo stosować oprócz leku
Atywia Daily mechaniczną metodę antykoncepcji (prezerwatywy) lub wybrać inną metodę
zapobiegania ciąży. W przypadku stosowania leku wraz lekami wymienionymi powyżej należy
stosować dodatkowe metody antykoncepcji od 7 do 28 dni po po zakończeniu leczenia, w zależności
od leku. Pacjentka powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty, w razie wątpliwości. Jeżeli okres
stosowania mechanicznej metody antykoncepcji wykracza poza okres stosowania jednego opakowania
leku Atywia Daily, następne opakowanie należy zacząć natychmiast, pomijając przyjmowanie tabletek
placebo. Jeśli wymagane jest długotrwałe stosowanie leków zawierających wyżej wymienione
substancje czynne, należy rozważyć stosowanie niehormonalnych metod antykoncepcji.
Stosowanie następujących leków w tym samym czasie, co lek Atywia Daily może zwiększyć
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych:
- Paracetamol (stosowany w bólu i gorączce),
- Kwas askorbinowy (witamina C),
- Atorwastatyna (stosowane w celu obniżenia poziomu lipidów we krwi),
- Troleandomycyna (antybiotyk),
- Leki przeciwgrzybicze, będące pochodnymi imidazolu (stosowane w zakażeniach grzybiczych),
takie jak flukonazol,
- Indynawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).
Lek Atywia Daily może wpływać na działanie innych leków:
- Cyklosporyna (stosowane w celu osłabienia układu odpornościowego),
- Teofilina (stosowana w leczeniu astmy),
- Glikokortykosteroidy (np. kortyzon),
- Niektóre benzodiazepiny (leki uspokajające), takie jak diazepam, lorazepam,
- Klofibrat (stosowane w celu zmniejszenia poziomu tłuszczów we krwi),
- Paracetamol (stosowany w bólu i gorączce),
- Morfina (bardzo silny środek przeciwbólowy),
- Lamotrygina (stosowana w leczeniu padaczki).
Należy zapoznać się z ulotkami informacyjnymi wszystkich stosowanych leków.

Dosage:

Jak stosować lek Atywia Daily
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować 1 tabletkę dziennie.
Sposób stosowania leku Atywia Daily
Tabletkę należy połknąć w całości, popijając w razie potrzeby płynem.
Tabletki należy przyjmować codziennie o stałej porze dnia, a następnie rozpocząć przyjmowanie
tabletek każdego dnia zgodnie z kierunkiem strzałek na blistrze aż do końca opakowania. Nie należy
mylić tabletek:
należy przyjmować białe tabletki raz dziennie przez pierwsze 21 dni, a następnie zielone tabletki przez
ostatnie 7 dni. Nowy blister należy rozpocząć od razu (21 białych tabletek i 7 zielonych tabletek) bez
stosowania przerwy między dwoma blistrami.
Podczas 7 dni stosowania białych tabletek placebo (czas stosowania placebo), powinno wystąpić
krwawienie (tzw. krwawienie z odstawienia). Krwawienie to zazwyczaj rozpoczyna się 2. lub 3. dnia
od przyjęcia ostatniej białej tabletki zawierającej substancje czynne leku. Po zażyciu ostatniej zielonej
tabletki należy rozpocząć kolejny blister bez względu na to czy krwawienie jeszcze trwa. Oznacza to,
że nowe opakowania będą rozpoczynane w tym samym dniu tygodnia, jak również, że krwawienie
będzie występowało mniej więcej w tych samych dniach każdego miesiąca.
Jeżeli stosuje się lek Atywia Daily w powyższy sposób zapobiega się ciąży, także w ciągu 7 dni, w
których stosuje się tabletki placebo.
Kiedy można zacząć pierwszy blister leku Atywia Daily
Jeżeli nie stosowano leku antykoncepcyjnego zawierającego hormony w poprzednim miesiącu.
Przyjmowanie leku Atywia Daily należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego (to
znaczy w pierwszym dniu miesiączki). Jeżeli pacjentka zacznie stosować lek w pierwszym dniu
miesiączki natychmiast zapobiega ciąży. Można też rozpocząć przyjmowanie leku Atywia Daily w
12
dniach 2.-5. cyklu miesiączkowego, ale wtedy trzeba stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne
(na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni.
Zmiana ze złożonego hormonalnego leku antykoncepcyjnego lub złożonego antykoncepcyjnego
systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego.
- Jeśli pacjentka przyjmowała doustny środek anytykoncepcyjny (w przypadku którego schemat
przyjmowania obejmuje 21 tabletek czynnych i 7-dniową przerwę) przyjmowanie leku Atywia
Daily, można rozpocząć następnego dnia po przerwie wynikającej ze schematu stosowania
dotychczasowego produktu antykoncepcyjnego.
- Jeśli pacjentka przyjmowała doustny środek anytykoncepcyjny, który zawierał 28 tabletek,
zarówno z substancjami czynnymi jak i tabletki placebo, stosowanie leku Atywia Daily można
rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej nieaktywnej tabletki (bez zawartości
hormonów) z opakowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego.W przypadku
wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
- W przypadku, kiedy pacjentka stosowała plaster transdermalny lub system terapeutyczny
dopochwowy, przyjmowanie produktu Atywia Daily należy rozpocząć dzień po przerwie
wynikającej ze schematu stosowania systemu dopochwowego lub plastrów transdermalnych.
Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (minitabletka zawierająca wyłącznie progestagen)
Można przerwać przyjmowanie minitabletki w dowolnym dniu. Stosowanie leku
Atywia Daily można rozpocząć następnego dnia. Należy stosować dodatkowe metody
antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni.
Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (implant lub system terapeutyczny domaciczny
uwalniający progestagen)
Stosowanie leku Atywia Daily można rozpocząć w dniu, w którym miała być wykonana następna
iniekcja lub w dniu usunięcia implantu. Należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne (na
przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni.
Po urodzeniu dziecka, kiedy kobieta nie karmi piersią
Po urodzeniu dziecka, można zacząć stosowanie leku od 21. do 28. dnia po porodzie. Należy stosować
dodatkowe metody antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni. Jeżeli po
urodzeniu dziecka odbył się stosunek przed rozpoczęciem przyjmowania leku Atywia Daily należy
najpierw upewnić się, że nie jest się w ciąży lub poczekać do wystąpienia krwawienia.
Jeżeli pacjentka karmi piersią
Jeżeli pacjentka karmi piersią i chce rozpocząć przyjmowanie leku Atywia Daily, powinna
poradzić się lekarza (zobacz „ Ciąża i karmienie piersią”).
Stosowanie po poronieniu lub po porodzie
Należy omówić z lekarzem stosowanie leku Atywia Daily.
Czas stosowania
Atywia Daily może być stosowana tak długo, jak hormonalna ochrona antykoncepcyjna jest
pożądana, jeśli nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pacjentki (Patrz „Kiedy nie stosować leku Atywia
Daily”, „Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Atywia Daily”). Zaleca się regularne badania
lekarskie .
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atywia Daily
W przypadku zastosowania większej niż zalecana ilości tabletek należy skontaktować się z lekarzem
lub farmaceutą.
Możliwe objawy przedawkowania obejmują: nudności, wymioty (zwykle po 12 do 24 godzin, czasem
trwające do kilku dni), tkliwość piersi, zawroty głowy, bóle brzucha, senność, uczucie zmęczenia; u
kobiet i młodych dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy. Należy skontaktować się z
lekarzem w przypadku spożycia większej ilości tabletek.

Pominięcie zastosowania leku Atywia Daily
Ostatnie zielone tabletki w 4 rzędzie blistra są tabletkami placebo. Jeżeli zapomniano o przyjęciu
jednej z nich skuteczność antykoncepcyjna leku Atywia Daily jest zachowana. Należy wyrzucić
pominiętą tabletkę placebo.
Jeśli pominięto białą tabletkę zawierającą substancje czynne (tabletki w pierwszym, drugim i trzecim
rzędzie) należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:
• Jeżeli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, skuteczność antykoncepcyjna leku
Atywia
Daily nie jest zmniejszona. Tabletkę należy przyjąć, tak szybko jak to możliwe, a następnie stosować
kolejne tabletki, o zwykłej porze.
• Jeżeli minęło więcej niż 12 godziny od pominięcia tabletki, skuteczność antykoncepcyjna może być
zmniejszona. Jeżeli nie wystąpi krwawienie z odstawienia podczas przyjmowania zielonych tabletek
placebo, pacjentka może być w ciąży. Należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem kolejnego opakowania.

Zalecenia w przypadku pominięcia tabletki:
Pominięcie jednej tabletki w pierwszym tygodniu:
Należy przyjąć pominiętą tabletkę, tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że
trzeba przyjąć dwie tabletki jednocześnie. Kolejne tabletki należy stosować o zwykłej porze i
stosować dodatkowe zabezpieczenia, na przykład prezerwatywy, przez następne 7 dni. Jeżeli
pacjentka odbyła stosunek w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki powinna zdawać
sobie sprawę, że może być w ciąży. Ryzyko niepełnej skuteczności antykoncepcyjnej jest
największe, jeżeli na początku lub pod koniec stosowania opakowania pacjentka zapomni
jednej z tabletek.
Pominięcie jednej tabletki w drugim tygodniu:
Należy przyjąć pominiętą tabletkę, tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że
trzeba przyjąć dwie tabletki jednocześnie. Kolejne tabletki należy stosować o zwykłej porze.
Jeśli pacjentka przyjmowała prawidłowo tabletki leku Atywia Daily w tygodniu
poprzedzającym skuteczność antykoncepcyjna nie jest zmniejszona i nie trzeba stosować
dodatkowych zabezpieczeń.W przypadku ominięcia więcej niż jednej tabletki, należy
stosować inną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywy) przez kolejne 7 dni.
Pominięcie jednej tabletki w trzecim tygodniu:
Skuteczność antykoncepcyjna nie jest zapewniona. Przez stosowanie przez kolejne 7 dni
tabletek placebo, nadal można utrzymać działanie antykoncepcyjne. Jeśli pacjentka zastosuje
się do zaleceń, opisanych poniżej, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod
antykoncepcyjnych, ale tylko w przypadku kiedy lek Atywia Daily był poprawnie stosowany
w ciągu 7 dni, poprzedzających zapomnianą tabletkę. Jeśli tak się nie stało, należy postępować
jak opisano poniżej w punkcie 1. Dodatkowo, należy stosować dodatkowe metody
antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) przez kolejne 7 dni.
Są dwie możliwości do wyboru:
1. Należy przyjąć pominiętą tabletkę, tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że
przyjmie się dwie tabletki jednocześnie. Kolejne tabletki należy stosować o zwykłej porze.
Zamiast stosowania zielonych tabletek placebo, należy je wyrzucić i przejść od razu do
następnego blistra. Najprawdopodobniej, krwawienie z odstawienia wystąpi pod koniec
drugiego blistra, ale może wystąpić także plamienie lub krwawienie śródcykliczne podczas
stosowania tabletek z drugiego blistra.

2. Można też przerwać przyjmowanie białych tabletek z blistra i przejść bezpośrednio do
zielonych tabletek placebo (przed rozpoczęciem okresu tabletek placebo, należy zanotować
dzień, w którym zapomniało się przyjąć tabletkę), następnie rozpocząć kolejny blister. Jeżeli
chce się rozpocząć nowy blister w ustalonym dniu rozpoczynającym okres stosowania
tabletek placebo, można skrócić czas ich stosowania.
Pominięcie więcej niż jednej tabletki z blistra
Jeśli pacjentka pominęła więcej niż jedną tabletkę z blistra, skuteczność leku jest zmniejszona.
Ryzyko niepełnej skuteczności antykoncepcyjnej jest największe, jeżeli na początku lub pod
koniec stosowania opakowania pacjentka zapomni tabletek. Należy stosować dodatkowe
metody antykoncepcyjne do wystąpienia krwawienia z odstawienia. Jeśli krwawienie z
odstawienia nie wystąpi po zakończeniu blistra, możliwe, że pacjentka jest w ciąży. W takim
przypadku, należy skontaktować się z lekarzem.
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, biegunka) w ciągu
pierwszych 4 godzin po przyjęciu tabletki Atywia Daily, wchłanianie substancji czynnych może nie
być całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Należy stosować się do zaleceń
dodatkowych w przypadku jednorazowego pominięcia tabletki. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać
dotychczasowego schematu dawkowania, powinna przyjąć dodatkową(e) tabletkę(i) z nowego
opakowania. W przypadku utrzymywania się lub powtarzających się problemów żołądkowojelitowych,
należy zastosować dodatkowe niehormonalne metody antykoncepcji oraz poinformować
lekarza.
Jak przesunąć dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo z
aktualnego opakowania i rozpocząć stosowanie tabletek z kolejnego opakowania leku Atywia Daily.
Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby nawet do zakończenia
przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. W czasie
wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie lub plamienie śródcykliczne. Regularne
przyjmowanie leku Atywia Daily należy wznowić po okresie stosowania tabletek
placebo.
Przerwanie stosowania leku Atywia Daily
Można przerwać przyjmowanie leku Atywia Daily, w dowolnym momencie. Jeśli pacjentka nie chce
zajść w ciążę, powinna porozmawiać z lekarzem na temat innych skutecznych metod antykoncepcji.
W razie wątpliwości dotyczących stosowania tego leku pacjentka powinna zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

 

Download leaflet

Before use, read the patient information leaflet which contains instructions, contraindications, information on adverse drug reactions and dosage as well as directions for use of the medicinal product, or consult a doctor or a pharmacist, as every drug may be hazardous to your health and life if used improperly.