The drug is available at: Poland Change country
Choose a product:
Aidee, 2 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane, 21 szt.
Number of packages:
3 - +
Type of consultation:
Application and operation

Active ingredient :

Dienogestum, Ethinylestradiolum

Content:

Co zawiera lek Aidee
- Substancjami czynnymi leku są: etynyloestradiol i dienogest. Każda tabletka powlekana zawiera 2 mg dienogestu oraz 0,03 mg etynyloestradiolu.
- Pozostałe składniki to: powidon K30, skrobia kukurydziana żelowana, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, glikol polietylenowy/makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E171), alkohol poliwinylowy, talk (E553b), żelaza tlenek czerwony (E172) żelaza tlenek żółty (E172).
Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie
Lek Aidee to białe, cylindryczne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o średnicy około 6 mm.
Lek Aidee pakowany jest w blistry PVC/Aluminium i dostępny jest w opakowaniach kalendarzowych.
Wielkości opakowań:
21 tabletek powlekanych (blister zawierający 21 tabletek) 63 tabletki powlekane (3 blistry zawierające po 21 tabletek) 126 tabletek powlekanych (6 blistrów zawierających po 21 tabletek)

User information:

Aidee jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym, który zawiera dwa rodzaje hormonów: estrogen (etynyloestradiol) i progestagen (dienogest).
Lek Aidee stosowany jest w celu zapobiegania ciąży.

Safety precautions:

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aidee należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi skrzepów krwi, które znajdują się w punkcie 2. Szczególnie istotne jest zapoznanie się z objawami skrzepu krwi (patrz punkt 2 "Skrzepy krwi").
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aidee przez pacjentkę lekarz prowadzący zada kilka pytań dotyczących stanu zdrowia i (lub) historii choroby pacjentki oraz jej bliskich krewnych. Lekarz zmierzy również ciśnienie krwi i w zależności od stanu zdrowia pacjentki może przeprowadzić dodatkowe badania.
W ulotce opisano kilka sytuacji, kiedy należy zaprzestać przyjmowania leku Aidee lub gdy skuteczność leku Aidee jest zmniejszona. W takich sytuacjach nie należy utrzymywać stosunków płciowych lub należy stosować dodatkowe niehormonalne metody antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować metod opartych na cyklu miesiączkowym (metoda kalendarzykowa) lub pomiarach temperatury ciała. Metody te są
niemiarodajne, ponieważ tabletka antykoncepcyjna wpływa na zmiany temperatury ciała i zmiany śluzu szyjki macicy, występujące podczas cyklu miesiączkowego.
Lek Aidee, tak jak wszystkie tabletki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Kiedy nie wolno stosować leku Aidee:
Nie należy stosować produktu leku Aidee w przypadku występowania jakichkolwiek stanów chorobowych wymienionych poniżej. Jeżeli u pacjentki występują jakiekolwiek stany chorobowe wymienione poniżej, musi ona powiadomić o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką jakie inne formy zapobiegania ciąży będą odpowiedniejsze.
- Jeśli pacjentka wie, że występuje u niej (lub kiedykolwiek występował) zakrzep w naczyniach krwionośnych nóg (zakrzepica żył głębokich - DVT), płucach (zatorowość płucna - PE) lub w innych organach;
- Jeśli pacjentka wie, że występuje u niej zaburzenie, wpływające na krzepnięcie krwi, np.: niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, Czynnik V Leiden;
- Jeśli u pacjentki konieczne jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego lub pozostaje ona unieruchomiona przez dłuższy czas (patrz punkt "Skrzepy krwi");
- Jeśli pacjentka jest po zawale serca lub udarze mózgu;
- Jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek występowała) dusznica bolesna (choroba powodująca ostry ból w klatce piersiowej, który może być pierwszym sygnałem zawału serca) lub przejściowy stan niedokrwienny mózgu (TIA - przejściowe objawy udaru mózgu);
- Jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększyć ryzyko zakrzepu w tętnicach:
– ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych;
– bardzo wysokie ciśnienie krwi;
– bardzo wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterol lub triglicerydy);
– schorzenie znane jako hiperhomocysteinemia.
- Jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek występował) typ migreny zwanej "migreną z aurą".
- Jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol, dienogest lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).
- Jeśli pacjentka ma lub miała kiedykolwiek w przeszłości zapalenie trzustki;
- Jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby i czynność wątroby nie jest jeszcze prawidłowa;
- Jeśli u pacjentki występuje lub występował w przeszłości łagodny lub złośliwy guz wątroby;
- Jeśli pacjentka ma zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek);
- Jeśli pacjentka ma lub miała raka piersi lub narządów płciowych;
- Jeśli u pacjentki występuje krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie;
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży.
Kiedy należy zachować szczególną ostrożność, stosując leku Aidee
Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?
Należy skorzystać niezwłocznie z pomocy lekarskiej
- jeżeli zauważy się możliwe oznaki skrzepu, które mogą oznaczać pojawienie się skrzepu w nodze (tj. zakrzepica żył głębokich), skrzepu w płucach (tj. zatorowość płucna), zawału serca lub udaru mózgu (patrz "Skrzep krwi" (zakrzepica) poniższy punkt).
Opis objawów tych poważnych skutków ubocznych znajduje się w punkcie "Jak rozpoznać skrzep krwi".
Należy poinformować swojego lekarza o występowaniu jakichkolwiek z wymienionych poniżej stanów chorobowych. Jeśli choroba rozwinie się lub pogłębi w trakcie stosowania leku Aidee, należy również poinformować o tym fakcie swojego lekarza:
- Jeśli u pacjentki występuje choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalenie jelit);
- Jeśli u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (SLE – choroba wpływająca na naturalny system immunologiczny pacjentki);
- Jeśli u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS - zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek);
- Jeśli u pacjentki występuje anemia sierpowata (choroba dziedziczna czerwonych ciałek krwi);
- Jeśli u pacjentki występuje podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertrójglicerydemia) lub dodani wywiad rodzinny w kierunku tej choroby. Hipertrójglicerydemia jest związana z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zapalenia trzustki;
- Jeśli u pacjentki konieczne jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego lub pozostaje ona unieruchomiona przez dłuższy czas (patrz punkt 2 "Skrzepy krwi");
- Jeśli pacjentka właśnie urodziła, to występuje u niej zwiększone ryzyko zakrzepów. Należy skonsultować się z lekarzem w celu określenia kiedy możliwe jest ponowne przyjmowanie leku Aidee po porodzie;
- Jeśli u pacjentki występuje zapalenie żył podskórnych (zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych);
- Jeśli u pacjentki występują żylaki kończyn dolnych;
- Jeśli pacjentka jest nałogową palaczką tytoniu;
- Jeśli u pacjentki występuje cukrzyca lub ograniczona zdolność rozkładania glukozy (zmniejszona tolerancja glukozy);
- Jeśli u pacjentki występuje nadwaga;
- Jeśli u pacjentki występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi;
- Jeśli u pacjentki występuje wada zastawkowa serca lub jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca;
- Jeśli u pacjentki występują przypadki zakrzepicy, zawału mięśnia sercowego lub udaru u bliskich krewnych;
- Jeśli u pacjentki występują migreny;
- Jeśli u pacjentki występuje padaczka;
- Jeśli u pacjentki występuje depresja;
- Jeśli występuje rak piersi w bliskiej rodzinie;
- Jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;
- Jeśli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych, np. utrata słuchu, porfiria (dziedziczna choroba krwi), wysypka z pęcherzami zwana opryszczką ciężarnych, pląsawica Syndenhama (choroba nerwów powodująca nagłe ruchy ciała).
- Jeśli u pacjentki występuje ostuda (rozległe brązowe plamy o nieregularnych kształtach i różnej wielkości, szczególnie na twarzy) obecnie lub w przeszłości; należy wówczas unikać nadmiernej ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe;
- Jeśli u pacjentki występuje wrodzony obrzęk naczynioruchowy, ponieważ zastosowanie produktów zawierających estrogeny może wywoływać lub nasilać jego objawy. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywka jednocześnie z utrudnionym oddychaniem.
Lek Aidee zawiera substancję, progestagen, który jest antagonistą aldosteronu o właściwościach oszczędzających potas. Jednak w większości przypadków nie należy oczekiwać zwiększenia stężenia potasu. Zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy podczas pierwszego cyklu leczenia u pacjentek z niewydolnością nerek i poprzedzające leczenie korygujące stężenia potasu w surowicy, jeśli są one w górnej granicy normy, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych oszczędzających potas.
Jeżeli którykolwiek z wymienionych powyżej stanów występuje po raz pierwszy, nawraca lub nasila się podczas stosowania leku Aidee, należy skonsultować się z lekarzem.

Co może zdarzyć się w przypadku powstania skrzepu w tętnicy?
Skrzep krwi w tętnicy, podobnie jak skrzep w żyle, może spowodować poważne problemy. Może np. spowodować zawał serca lub udar mózgu.
Czynniki zwiększające ryzyko zakrzepu w tętnicy
Należy zauważyć, że ryzyko zawału serca lub udaru mózgu spowodowane stosowaniem leku Aidee jest bardzo niskie, lecz może rosnąć:

  • wraz ze wzrostem wieku (powyżej około 35 roku życia);
  • w przypadku palenia. Stosując złożony hormonalny środek antykoncepcyjny, jakim jest lek Aidee zaleca się zaprzestanie palenia. Jeżeli pacjentka nadal pali i jest powyżej 35 roku życia, to lekarz może zalecić jej stosowanie innego środka antykoncepcji;
  • w przypadku nadwagi;
  • w przypadku wysokiego ciśnienia krwi;
  • jeżeli u bliskiego członka rodziny pacjentki wystąpił zawał serca lub udar mózgu w młodym wieku (np. poniżej 50 roku życia). W tym przypadku u pacjentki występuje również podwyższone ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu;
  • jeżeli pacjentka lub bliski jej członek rodziny ma wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterol lub trójglicerydy);
  • w przypadku migreny, zwłaszcza migreny z aurą;
  • w przypadku zaburzeń serca (zaburzenie czynności zastawek serca, zaburzenia rytmu serca zwane migotaniem przedsionków)
  • w przypadku cukrzycy.


W przypadku występowania jednego lub więcej z wymienionych czynników lub jeżeli niektóre z nich są szczególnie poważne, to ryzyko powstania zakrzepu może być jeszcze wyższe.
Należy powiadomić lekarza, jeżeli którekolwiek z powyższych czynników ulegną zmianie w trakcie stosowania leku Aidee, np. rozpoczęcie palenia, wystąpienie zakrzepicy u bliskiego członka rodziny bez wyraźnej przyczyny lub znaczne przybranie na wadze.
Inne choroby, które mogą dotyczyć naczyń krwionośnych, obejmują toczeń rumieniowaty układowy (pewna choroba układu odpornościowego), hemolityczny zespół mocznicowy (specyficzna choroba krwi, która prowadzi do uszkodzenia nerek), przewlekłe zapalne choroby jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego) i anemia sierpowatokrwinkowa (genetyczna choroba krwi charakteryzująca się czerwonymi krwinkami, które przyjmują nieprawidłowy kształt).


Lek Aidee i nowotwór
Raka piersi wykrywa się nieznacznie częściej u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne niż u kobiet, które są w tym samym wieku ale nie stosują tabletek antykoncepcyjnych. Ten niewielki wzrost częstości rozpoznań raka piersi zmniejsza się stopniowo i zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania tabletek antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, dodatkowa liczba przypadków raka piersi u kobiet, które stosują obecnie lub stosowały ostatnio tabletki antykoncepcyjne jest niewielka w porównaniu z ogólnym ryzykiem wystąpienia raka piersi. Nie wiadomo, czy różnica jest spowodowana przez stosowanie tabletek antykoncepcyjnych. Przyczyna może wynikać z tego, że kobiety przyjmujące lek były badane częściej, więc rak piersi wykryto wcześniej.
W rzadkich przypadkach u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne opisywano wystąpienie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej wystąpienie złośliwych nowotworów wątroby. Guzy te mogą powodować krwawienia do jamy brzusznej. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku silnego bólu brzucha.
Niektóre badania sugerują, że długotrwałe stosowanie hormonalnej antykoncepcji jest czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy u kobiet, których szyjka macicy jest zainfekowana przez niektóre wirusy

Pregnancy and lactation:

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ciąża
Leku Aidee nie wolno stosować u kobiet w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania leku Aidee, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 2 Kiedy nie wolno stosować leku Aidee).
Karmienie piersią
Zasadniczo lek Aidee nie powinien być przyjmowany przez pacjentki karmiące piersią, ponieważ może zmniejszać ilość produkowanego mleka, a niewielkie ilości leku mogą być wydzielane do mleka kobiecego. Podczas karmienia piersią należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji.

Side effects:

Jak każdy lek, lek Aidee może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Prosimy skonsultować się z lekarzem, jeżeli pojawią się jakiekolwiek skutki uboczne, szczególnie te silne lub uporczywe, lub nastąpiła jakakolwiek zmiana w stanie zdrowia, która może być rezultatem stosowania leku Aidee.
U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne występuje podwyższone ryzyko zakrzepów w żyłach (żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - VTE) lub zakrzepów w tętnicach (tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych - ATE). Więcej szczegółowych informacji dotyczących rodzajów ryzyka związanego z przyjmowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych znajduje się w punkcie 2 "Co należy wiedzieć przed zastosowaniem leku Aidee".
Ciężkie działania niepożądane
Ciężkie reakcje związane z przyjmowaniem tabletek z dienogestem/etynyloestradiolem zostały opisane w części „Ostrzeżenia i środki ostrożności”. Tam pacjentka może uzyskać więcej informacji. W razie potrzeby należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Inne możliwe działania niepożądane
Następujące działania niepożądane były zgłaszane przez pacjentki stosujące tabletki z dienogestem/etynyloestradiolem:
Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 kobiet):
- ból głowy
- ból piersi w tym dyskomfort i tkliwość piersi
Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 kobiet):
- stany zapalne narządów płciowych (zapalenie pochwy/zapalenie sromu i pochwy), zakażenia grzybicze pochwy (kandydoza pochwy, zakażenia sromu i pochwy)
- zwiększenie apetytu
- obniżenie nastroju
- migrena
- zawroty głowy
- wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) lub niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie)
- ból brzucha (w tym ból w górnej i w dolnej części brzucha, dyskomfort, wzdęcia)
- nudności, wymioty, biegunka
- trądzik
- wysypka (w tym wysypka plamista)
- świąd (czasem całego ciała)
- łysienie (utrata włosów)
- nieregularne, przerywane krwawienia (w tym silne krwawienia (miesiączki krwotoczne), skąpe krwawienia, rzadko występujące krwawienia lub całkowity ich brak)
- krwawienie między miesiączkami (krwawienia śródcykliczne; polegające na krwawieniu z pochwy i krwotoku macicznym)
- powiększenie piersi (w tym opuchlizna piersi i obrzęk piersi)
14
- bolesne krwawienia (bolesne okresy)
- upławy z pochwy
- torbiele jajników
- ból w obrębie miednicy
- wyczerpanie, w tym osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie
- zmiany masy ciała (w tym zwiększenie, zmniejszenie i wahania masy ciała)
Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 kobiet):
- groźne skrzepy w żyle lub tętnicy, np.:
o w nodze lub stopie (tj. DVT)
o w płucach (tj. PE)
o zawał serca
o udar mózgu
o lekki udar mózgu lub przejściowe objawy podobne do udaru, znane jako przejściowy stan niedokrwienny mózgu (TIA)
o skrzepy krwi w wątrobie, brzuchu/jelitach, nerkach lub oku.
Ryzyko powstania skrzepu może być wyższe w przypadku współwystępowania innych czynników, które zwiększają to ryzyko (więcej informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko skrzepów krwi oraz objawów skrzepów w punkcie 2)
- zapalenie jajników i jajowodów (zapalenie przydatków)
- zakażenia dróg moczowych, zapalenie pęcherza (zapalenie pęcherza moczowego)
- zapalenie sutka (zapalenie piersi)
- zapalenie szyjki macicy (stan zapalny szyjki macicy)
- zakażenia grzybicze (np. kandydoza), zakażenia wirusowe, opryszczka jamy ustnej
- grypa, zapalenie oskrzeli, zakażenia górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok
- łagodne guzy macicy (mięśniaki)
- łagodny guz w tkance tłuszczowej sutka (tłuszczak piersi)
- anemia
- reakcje alergiczne (nadwrażliwość)
- rozwój męskich drugorzędowych cech płciowych u kobiety (wirylizm)
- utrata apetytu (jadłowstręt)
- depresja, zaburzenia psychiczne, rozdrażnienie, agresja
- bezsenność, zaburzenia snu
- dystonia (utrzymujące się skurcze mięśni powodując np. nieprawidłową postawę)
- suche lub podrażnione oczy
- niewyraźne widzenie
- nagła utrata słuchu, zaburzenia słuchu
- szumy uszne
- zawroty głowy
- przyspieszenie akcji serca
- zapalenie żyły (zakrzepowe zapalenie żył)
- żylaki, zaburzenia czynności żył, ból żył
- zawroty głowy lub omdlenia przy wstawaniu z pozycji siedzącej lub leżącej (rozregulowanie z niedociśnienia)
- uderzenia gorąca
- astma
- zwiększenie częstości oddechów (hiperwentylacja)
- zapalenie błony śluzowej żołądka (nieżyt żołądka), zapalenie jelit
- niestrawność
- reakcje skórne/zaburzenia skóry w tym alergiczne zapalenie skory, neurodermit/atopowe zapalenie skory, wyprysk, łuszczyca
- nadmierne pocenie się
- złotobrązowe plamki pigmentu (tzw. plamy ciążowe), szczególnie na twarzy (ostuda), zaburzenia pigmentacji/zwiększona pigmentacja
- tłusta skóra (łojotok)
- łupież
- nadmierne owłosienie (hirsutyzm)
15
- objaw „skórki pomarańczowej” na skórze (cellulit)
- znamię pająkowate - naczyniak gwiaździsty (siatkowate naczynia krwionośne z centralnym czerwonym punktem na skórze)
- ból pleców, ból w klatce piersiowej
- dolegliwości kości i mięśni, bole mięśni (myalgia), bóle ramion i nóg
- nieprawidłowy rozrost komórek na powierzchni szyjki macicy (dysplazja szyjki macicy)
- ból lub torbiele przydatków macicy (jajniki i jajowody)
- torbiele w piersi, łagodne guzy piersi (dysplazja piersi), ujawnienie obecności dodatkowej piersi
- mimowolne wydzielanie mleka (mlekotok)
- ból podczas stosunku płciowego (dyspareunia)
- zaburzenia krwawienia
- gromadzenie płynów w organizmie (obrzęk obwodowy)
- objawy grypopodobne, zapalenie, gorączka
- zwiększenie stężenia trójglicerydów i cholesterolu we krwi (nadmiar trójglicerydów we krwi, hipercholesterolemia)
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zmiany nastroju
- zmniejszenie lub zwiększenie popędu płciowego (libido)
- nietolerancja soczewek kontaktowych
- pokrzywka
- rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy
- wydzielina z piersi
- zatrzymanie płynów
U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym leki zawierające estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Ul. Ząbkowska 41
PL-03 736 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Interaction with other drugs:

Inne leki i Aidee
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.
Niektóre leki mogą hamować prawidłowe działanie leku Aidee. Należą do nich następujące leki:
- Leki stosowane w leczeniu padaczki (np. primidon, felbamat, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina);
- Leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna);
- Leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV (np. rytonawir, efawirenz, newirapina, nelfinawir);
- Niektóre antybiotyki, które są przepisywane do leczenia pewnych zakażeń (np. ampicylina, tetracykliny, gryzeofulwina);
- Leki, które mogą mieć wpływ na stężenie potasu we krwi, np. niektóre diuretyki (leki moczopędne oszczędzające potas), niektóre leki przeciwbólowe (NLPZ) oraz grupa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi.
Niektóre naturalne produkty lub preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (herbata z dziurawcem Hypericum perforatum) mogą zmniejszać skuteczność leku Aidee, ponieważ mogą one ograniczać działanie tego leku.
Jeśli pacjentka stosuje lub zaczyna stosować takie naturalne produkty, może przyjmować lek Aidee, ale musi stosować inną metodę antykoncepcji podczas stosowania tego produktu naturalnego oraz przez 7 dni lub więcej po zaprzestaniu jego stosowania.
Lek Aidee może również wpływać na działanie innych leków, np. leków zawierających cyklosporynę lub lek przeciwpadaczkowy lamotryginę.
Należy także powiedzieć każdemu innemu lekarzowi lub lekarzowi dentyście, który przepisuje pacjentce leki, że przyjmuje się lek Aidee. Lekarze mogą powiedzieć pacjentce, czy należy zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne, a jeśli tak, to na jak długo.

Dosage:

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Kiedy i w jaki sposób przyjmuje się tabletki?
- Opakowanie leku Aidee zawiera 21 tabletek powlekanych.
Na opakowaniu każda tabletka oznaczona jest dniem tygodnia, w którym należy ją przyjąć. Tabletki należy przyjmować mniej więcej o tej samej porze każdego dnia, popijając niewielką ilością wody. Należy przyjmować tabletki zgodnie z kierunkiem strzałek, dopóki nie przyjmie się 21 tabletek powlekanych. Przez następne 7 dni nie przyjmuje się tabletek. W ciągu tych 7 dni powinno rozpocząć się krwawienie z odstawienia. Zwykle rozpocznie się ono po 2 - 3 dniach po przyjęciu ostatniej tabletki leku Aidee. Należy rozpocząć przyjmowanie kolejnego opakowania 8. dnia, nawet jeśli krwawienie jeszcze trwa. Oznacza to, że pacjentka zawsze będzie rozpoczynała nowe opakowanie w tym samym dniu tygodnia, jak również, że krwawienie z odstawienia będzie występowało mniej więcej w tych samych dniach każdego miesiąca.
Stosowanie leku Aidee po raz pierwszy
Jeżeli w ostatnim miesiącu nie przyjmowano doustnych środków antykoncepcyjnych
Przyjmowanie leku Aidee należy rozpocząć w 1. dniu cyklu miesiączkowego tzn. w pierwszym dniu krwawienia. Należy przyjąć tabletkę oznaczoną tym dniem tygodnia. Na przykład, jeśli krwawienie rozpoczyna się w piątek, należy przyjmować jedną tabletkę oznaczoną jako piątek. Następnie należy przyjmować tabletki zgodnie z porządkiem dni.

Jeżeli wcześniej przyjmowano inny złożony doustny środek antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny
Można rozpocząć przyjmowanie leku Aidee w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki z obecnego opakowania tabletek (oznacza to, że nie będzie przerwy w przyjmowaniu tabletek) lub po usunięciu systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego. Jeśli opakowanie leku stosowanego obecnie przez pacjentkę zawiera również tabletki nieaktywne, można rozpocząć stosowanie leku Aidee następnego dnia po przyjęciu ostatniej aktywnej tabletki (jeśli pacjentka nie jest pewna, które to jest tabletka, powinna zapytać lekarza lub farmaceutę).
Można też rozpocząć przyjmowanie leku Aidee w ostatnim dniu po zwykłej przerwie bez tabletek, bez plastra czy systemu terapeutycznego dopochwowego lub po tabletkach placebo z poprzednio stosowanego leczenia.
Jeżeli wcześniej przyjmowano tabletkę zawierającą wyłącznie progestagen (minitabletka)
Można przerwać przyjmowanie minitabletki w dowolnym dniu i rozpocząć przyjmowanie leku Aidee następnego dnia o tej samej porze.
Jeżeli wcześniej stosowano antykoncepcję w postaci wstrzyknięć, implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen
Należy rozpocząć przyjmowanie leku Aidee w dniu, w którym miało być wykonane następne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu bądź systemu terapeutycznego domacicznego. Jednak jeśli w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek utrzymuje się stosunki płciowe, należy zawsze stosować dodatkowe metody antykoncepcji (metody mechaniczne).
Po urodzeniu dziecka
Nie należy rozpoczynać przyjmowania leku Aidee co najmniej 21 do 28 dni po porodzie. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek należy stosować także inne metody antykoncepcji (np. prezerwatywę). Jeśli doszło do stosunku płciowego, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aidee należy wykluczyć ciążę albo odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia. Stosowanie w okresie karmienia piersią, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”.
Po poronieniu naturalnym lub sztucznym
Należy postępować zgodnie ze wskazówkami lekarza.
Co należy zrobić w przypadku zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, ciężka biegunka)
Jeśli pacjentka miała wymioty w ciągu 3 do 4 godzin po zażyciu tabletki leku Aidee, substancja czynna mogła nie zostać całkowicie wchłonięta. Jest to sytuacja podobna do pominięcia tabletki. Dlatego należy postępować zgodnie z instrukcją dla przypadku pominiętych tabletek. Jeśli pacjentka ma ciężką biegunkę, należy skonsultować się z lekarzem.
Co należy zrobić, jeśli pacjentka chce opóźnić wystąpienie krwawienia
Pacjentka może opóźnić wystąpienie krwawienia, jeśli zacznie następne opakowanie leku Aidee natychmiast po zakończeniu bieżącego opakowania. Pacjentka może kontynuować przyjmowanie tabletek z tego opakowania tak długo, jak chce, aż do zakończenia opakowania leku. Jeżeli pacjentka chce, by krwawienie wystąpiło, po prostu przerywa przyjmowanie tabletek. Podczas przyjmowania drugiego opakowania u pacjentki mogą wystąpić nieregularne krwawienia. Następne opakowanie należy rozpocząć po zwykłej 7-dniowej przerwie.
Co należy zrobić, jeśli pacjentka chce zmienić dzień rozpoczęcia krwawienia
Jeśli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z zaleceniami, krwawienie wystąpi około tego samego dnia co 4 tygodnie. Jeśli pacjentka chce zmienić dzień rozpoczęcia krwawienia, powinna po prostu skrócić (nigdy wydłużyć) przerwę pomiędzy przyjmowaniem kolejnego opakowania leku. Na przykład, jeśli krwawienie zazwyczaj zaczyna się w piątek, a pacjentka chce, by w przyszłości zaczynało się we wtorek (3 dni wcześniej), powinna rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania 3 dni wcześniej niż to robiła zazwyczaj. Jeśli pacjentka zrobi bardzo krótką przerwę bez tabletek (np. 3 dni lub mniej), krwawienie może nie wystąpić podczas tej przerwy. U pacjentki mogą wystąpić nieregularne krwawienia podczas przyjmowania tabletek z następnego opakowania.

Co należy zrobić, jeśli wystąpi niespodziewane krwawienie
W przypadku wszystkich tabletek antykoncepcyjnych przez pierwsze kilka miesięcy mogą występować krwawienia (nieregularne krwawienia) śródcykliczne. Może zaistnieć konieczność używania podpasek lub tamponów, ale tabletki należy przyjmować nadal, jak zazwyczaj. Nieregularne krwawienia zwykle przestają się pojawiać, kiedy organizm dostosuje się do tabletki antykoncepcyjnej (zwykle po 3 cyklach przyjmowania tabletek). Jeśli krwawienia występują nadal, stają się cięższe lub nawracają, należy powiadomić lekarza.
Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie
Jeśli pacjentka przyjmowała wszystkie tabletki w odpowiednim czasie i nie wymiotowała ani nie przyjmowała innych leków, to jest mało prawdopodobne, aby była w ciąży. Należy kontynuować przyjmowanie leku Aidee według zwykłego schematu. W przypadku gdy krwawienie nie wystąpi dwa razy pod rząd, pacjentka może być w ciąży. Należy natychmiast poinformować lekarza. Nie należy rozpoczynać następnego opakowania leku Aidee, dopóki lekarz nie sprawdzi, że pacjentka nie jest w ciąży.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aidee
Brak doniesień o wystąpieniu ciężkich, szkodliwych działań niepożądanych po jednoczesnym zażyciu zbyt wielu tabletek leku Aidee. Jeśli pacjentka przyjęła kilka tabletek na raz, mogą wystąpić nudności, wymioty i krwawienia z pochwy. Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko przyjęło lek Aidee, należy zwrócić się do lekarza po poradę.
Pominięcie dawki leku Aidee - Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej niż 12 godzin, skuteczność działania tabletki jest zachowana. Należy zażyć tabletkę tak szybko, jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni, i przyjmować następne tabletki o zwykłej porze.
- Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu którejkolwiek tabletki z opakowania wynosi więcej niż 12 godzin, skuteczność działania tabletki może być zmniejszona. Im więcej kolejnych tabletek pominięto, tym większe ryzyko, że skuteczność antykoncepcyjna jest obniżona. Istnieje szczególnie wysokie ryzyko zajścia w ciążę jeśli pominie się tabletki na początku lub na końcu opakowania. Dlatego należy przestrzegać zasad podanych poniżej (patrz również poniższy schemat).
Pominięta więcej niż 1 tabletka z opakowania
Należy zwrócić się do lekarza prowadzącego po radę.
Pominięta 1 tabletki w pierwszym tygodniu
Należy przyjąć pominiętą tabletkę jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni (nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie), a kolejną tabletkę zażyć o zwykłej porze. Przez następne 7 dni należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne (metody mechaniczne). Jeśli w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki utrzymywano stosunki płciowe, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Dlatego należy natychmiast poinformować o tym lekarza.
Pominięta 1 tabletka w drugim tygodniu
Należy przyjąć pominiętą tabletkę jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni (nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie), a kolejną tabletkę zażyć o zwykłej porze. Skuteczność antykoncepcyjna tabletki jest zachowana. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Pominięta 1 tabletka w trzecim tygodniu
Można wybrać jedną z następujących opcji, bez konieczności stosowania dodatkowych środków ostrożności:
1. Przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej (nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie), a kolejną tabletkę zażyć o zwykłej porze. Rozpocząć stosowanie tabletek z następnego opakowania od razu po zakończeniu obecnego opakowania, bez pozostawiania przerwy pomiędzy tymi opakowaniami. Krwawienie może nie wystąpić aż do zakończenie drugiego opakowania leku, ale w dniach przyjmowania tabletek w pacjentki mogą pojawić się nieregularne krwawienia.
Lub:
2. Zaprzestać przyjmowania tabletek z aktualnego opakowania, zrobić 7-dniową lub krótszą przerwę (trzeba również wliczyć dzień, w którym pominięto tabletkę), po której należy kontynuować zażywanie tabletek z następnego opakowania. Przy zastosowaniu tej metody pacjentka może zawsze rozpocząć kolejne opakowanie leku tego samego dnia tygodnia co zazwyczaj.
- Jeśli zapomni się o przyjęciu tabletek z opakowania i podczas następnej przerwy bez tabletek nie wystąpi krwawienie, pacjentka może być w ciąży. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem następnego opakowania.

Download leaflet

Before use, read the patient information leaflet which contains instructions, contraindications, information on adverse drug reactions and dosage as well as directions for use of the medicinal product, or consult a doctor or a pharmacist, as every drug may be hazardous to your health and life if used improperly.