Regulamin korzystania z platformy Dimedic

Wersja z 1 lipca 2023 roku1. O nas

Naszym celem jest stworzenie platformy medycznej o której nasi pacjenci myślą gdy potrzebują konsultacji lekarskiej lub szukają wiedzy o zdrowiu. Chcemy łączyć doświadczenia naszych lekarzy specjalistów z innowacyjną technologią.

Jesteśmy kompleksową platformą zdrowotną, która oferuje informacje, udziela (zindywidualizowanych) porad i konsultacji medycznych, (automatycznie) analizuje danych w celu kontroli zdrowia i wykrycia potencjalnych zagrożeń oraz usługi telemedyczne oferowane na naszej platformie wykonywane są przez przez naszych lekarzy lub lekarzy współpracujących przychodni(podmioty trzecie).

W celu zapewnienia usług medycznych na najwyższym poziomie nasi lekarze i nasz program w sposób proaktywny kontrolują stan zdrowia naszych użytkowników. Możemy również informować naszych klientów o potencjalnych ryzykach zdrowotnych lub alternatywnych terapiach . Wszystkie dane zdrowotne użytkowników są zapisywane w ich dokumentacji medycznej. Aby zapewnić opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie, odpowiednie dane osobowe i dane zdrowotne będę udostępniane dostawcom zewnętrznym, ale tylko jak klient zdecyduje się na skorzystanie z usług dostawcy zewnętrznego. Wszystkie dane podawane w trakcie korzystania z usług zewnętrznych są także zapisywane w dokumentacji medycznej użytkowników. Nasz sposób działania wynika z przepisów RODO (art. 6 ust. 1b) i art. 9 ust. 1h)), a mianowicie, że przetwarzanie danych jest konieczne do celów profilaktyki zdrowotnej lub […] diagnostyki medycznej, świadczenia opieki zdrowotnej lub […] leczenia bądź zarządzania opieką zdrowotną […].

Innymi słowy: klient, który skorzysta z usług dostawcy zewnętrznego dostępnego na naszej platformie, zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe i zdrowotne potrzebne do wykonania danej usługi będą przetwarzane przez podmioty korzystające z naszych aplikacji, bez konieczności wyrażania osobnej zgody, a wszelkie dane podane przez użytkownika mogą zostać zapisane w jego dokumentacji medycznej.

Dotyczy to zarówno danych osobowych dotychczas podanych przez użytkownika na platformie Dimedic (uzyskanych i zapisanych na platformie przez samego użytkownika lub przez Dimedic w związku z usługami świadczonymi wcześniej), jak również nowych informacji wprowadzanych przez użytkownika do wyżej wspomnianego oprogramowania.

Dostarczamy usługi na najwyższym poziomie, a nasi lekarze są zarejestrowani w General Medical Council w Wielkiej Brytanii. Rejestracja Dimedic w Care Quality Commission (organ regulujący świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia w Anglii/Wielkiej Brytanii) umożliwia nam przeprowadzanie konsultacji i przepisywanie leków online. Numer rejestracji: 1-1894320254.

Nasi lekarze przestrzegają wszystkich wytycznych General Medical Council dotyczących wystawiania recept na odległość i stosują się do Podstawowych Standardów Jakości i Bezpieczeństwa wydanych przez Care Quality Commission. Kopie wyżej wspomnianych wytycznych można znaleźć, klikając link: https://www.cqc.org.uk/guidance-providers/regulations-enforcement/regulations-service-providers-managers2. Informacje dotyczące spółki i nasze dane kontaktowe

Dimedic oznacza Dimedic Limited, kompleksową platformę zdrowotną zarejestrowaną w rejestrze spółek dla Anglii i Walii pod numerem 9290911, z siedzibą pod adresem: 104 Close, Quayside, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, NE1 3RF, Wielka Brytania.

Dane kontaktowe: medadmin@dimedic.eu; lub: +44 191 4478 751 Będziemy się z Tobą kontaktować głównie poprzez narzędzia cyfrowe: e-mail, Twój panel klienta itp.3. Polityka prywatności oraz Cookies

Możesz się zapoznać z naszą polityką prywatności oraz polityką plików cookie pod adresem: https://dimedic.eu/ua/privacy-policy oraz https://dimedic.eu/ua/cookies-policy. Nasza polityka prywatności oraz polityka plików cookie w sposób szczegółowy określają warunki przetwarzania danych osobowych, które zbierzemy lub które nam dostarczysz, a także zawierają informacje na temat plików cookies wykorzystywanych na naszej platformie.4. Rejestracja

W celu korzystania z naszej platformy musisz zarejestrować się na platformie Dimedic.eu oraz utworzyć bezpieczny, osobisty panel zdrowotny i dokumentację medyczną. W tym celu niezbędne jest podanie przez Ciebie: adresu e-mail i daty urodzenia oraz utworzenie hasła.

Pacjent jest zobowiązany przestrzegać zasad poufności dotyczących nazwy użytkownika i hasła oraz podjąć odpowiednie kroki w celu ich zabezpieczenia, a także nie dzielić się z innymi osobami szczegółami dotyczącymi danych do logowania do swojego panelu zdrowotnego.


Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny zna Twoją nazwę użytkownika lub hasło, musisz natychmiast powiadomić nas o tym, pisząc na adres medadmin@dimedic.eu.5. Ograniczenia wiekowe

5.1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.2, z naszej platformy mogą korzystać pacjenci, którzy ukończyli 18 rok życia. Zastrzegamy sobie prawo do żądania przedstawienia dowodu na potwierdzenie Twojego wieku, zanim zgodzimy się na Twoje korzystanie z naszej platformy lub danej usługi oferowanej przez nas lub przez osoby trzecie.

5.2. W ramach usług świadczonych przez naszego partnera – Dimedic Polska, mogą być świadczone konsultacje pediatryczne dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Ww. konsultacja pediatryczna może być zamówiona wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej; obecność przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej jest również konieczna w tracie odbywania konsultacji pediatrycznej.

W przypadku braku przedstawiciela ustawowego konieczna jest, w odniesieniu do przeprowadzenia badania, obecność opiekuna faktycznego osoby małoletniej. Opiekunem faktycznym jest osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem małoletnim.6. Nasze zobowiązania w stosunku do Ciebie

Naszym pacjentom zapewniamy stale ulepszany panel zdrowotny i dokumentację medyczną. Wszystkie dane pacjentów dotyczące ich zdrowia będą tam zapisywane, a pacjent będzie mógł nimi zarządzać. Nasi lekarze i programiści stale opracowują nowe funkcje naszego oprogramowania, aby monitorować i sprawdzać stan zdrowia pacjentów, bardzo często z pomocą sztucznej inteligencji i technologii uczenia się maszyn.


Każdy z naszych lekarzy zobowiązuje się:

(a) Odpowiedzialność zawodowa
Wziąć pełną odpowiedzialność zawodową za każdego pacjenta, który korzysta z usług telemedycyny w takim samym zakresie, w jakim odpowiedzialność ponosiłby lekarz, który przyjmuje pacjenta na wizycie w gabinecie lekarskim.


(b) Zgodność z obowiązującymi regulacjami
Zapewnić profesjonalną i przejrzystą usługę, przestrzegając przy tym wszystkich wytycznych General Medical Council dotyczących wystawiania recept na odległość i stosując się do Podstawowych Standardów Jakości i Bezpieczeństwa wydanych przez Care Quality Commission, do najlepszych praktyk lekarskich stosowanych w Anglii oraz do rekomendacji WHO.


(c) Zapewnienie identyfikacji
Przedstawiać swoje nazwisko oraz numer rejestracji w General Medical Council podczas przepisywania leków oraz komunikowania się z pacjentami.


(d) Wystawianie recept w jak najlepszym interesie pacjenta
Przepisać lek tylko wtedy, gdy jest to w najlepszym interesie pacjenta, oraz odmówić przepisania leku, jeśli w ocenie lekarza nie jest to wskazane bez osobistej konsultacji medycznej.


(e) Prywatność
Podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony danych osobowych/informacji przekazanych przez pacjenta, jak zostało to określone w naszej polityce prywatności oraz polityce plików cookie.Nasi partnerzy

Starannie wybieramy partnerów zewnętrznych, którzy oferują usługi za pośrednictwem naszej platformy zdrowotnej. Nasi partnerzy są odpowiedzialni za usługi, które świadczą. Zobowiązują się do przestrzegania odpowiednich standardów wyznaczonych przez właściwe instytucje opieki zdrowotnej w krajach ich pochodzenia. Korzystając z usług osób trzecich, zgadzasz się przestrzegać ich regulaminów.7. Twoje zobowiązania podczas korzystania z naszych usług oraz składania zamówienia

Jako pacjent zobowiązujesz się:(a) Prawdziwe informacje
Odpowiadać szczerze i dokładnie na wszystkie pytania.


(b) Rejestracja osobista
Nie rejestrować się więcej niż jeden raz.


(c) Rejestracja w imieniu innej osoby
Nie rejestrować się oraz nie wypełniać formularza w imieniu innej osoby.


(d) Postępowanie zgodnie z instrukcjami
Zapoznać się dokładnie z każdą wiadomością, która została przesłana do Twojego Panelu Pacjenta przed rozpoczęciem terapii zaleconej i przepisanej przez naszego lekarza, postępować zgodnie z instrukcjami przyjmowania leku oraz innymi instrukcjami otrzymanymi od lekarza Dimedic, zapoznać się z ulotką załączoną do opakowania leku oraz nie przyjmować innych leków bez wcześniejszej konsultacji ze strony lekarza lub farmaceuty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przepisanego leku skontaktować się z nami i nie zażywać leku, dopóki nie otrzymasz od nas wystarczających informacji oraz dopóki nie zrozumiesz właściwych instrukcji.


(e) Decyzje
Zaakceptować decyzję kliniczną lekarza Dimedic lub medycznych partnerów zewnętrznych, jeśli postanowią oni, że lek nie jest dla pacjenta wskazany i że pacjent powinien się zgłosić do gabinetu lekarskiego na wizytę. Decyzja lekarza Dimedic jest ostateczna i nie będzie podlegała dalszej korespondencji.


(f) Powiadomienie lekarza rodzinnego
Odpowiedzialnością pacjenta jest powiadomić lekarza rodzinnego o lekach, które zostały przepisane przez lekarza Dimedic oraz przechowywać informację dotyczącą terapii. Prosimy wziąć pod uwagę, że w nagłych wypadkach możemy być zmuszeni skontaktować się z Twoim lekarzem rodzinnym lub służbami medycznymi bez Twojej zgody.


(g) Zabezpieczenie leków
Upewnić się, że nikt oprócz Ciebie nie ma dostępu do żadnych leków, które zostały Ci przepisane przez lekarzy Dimedic.


(h) Termin ważności
Upewnić się, że żadne z przepisanych leków nie zostaną użyte po terminie ważności.


(i) Powiadomienie o efektach ubocznych
Poinformować Dimedic za pośrednictwem Panelu Pacjenta w przypadku wystąpienia jakichkolwiek efektów ubocznych w wyniku zażycia jakiegokolwiek leku, który przepisał Ci lekarz Dimedic, lub w przypadku, gdy uważasz, że jakikolwiek lek, który przepisał Ci lekarz Dimedic, jest nieskuteczny.8. Informacje i porady

Informacje i porady udzielane przez lekarzy Dimedic lub lekarzy naszych partnerów w trakcie korzystania z naszej platformy zdrowotnej są oparte o informacje podane przez Ciebie.
Odpowiadasz za poprawność i kompletność dostarczonych informacji i akceptujesz fakt, że niespełnienie tego warunku (celowe lub nie) może wpłynąć negatywnie na informacje i porady, jakich Ci udzielimy, i na recepty, jakie wystawimy, co może wiązać się z konsekwencjami, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Naszym celem jest odpowiadanie na wszystkie prośby o informacje i porady w ciągu dwóch dni roboczych — to jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.9. Decyzja o przepisaniu leku

Nasi lekarze i lekarze naszych partnerów mogą podjąć decyzję, czy w najlepszym interesie pacjenta jest otrzymanie wskazanego leku tylko wtedy, gdy posiadają wszystkie niezbędne informacje. Niekiedy konieczna może okazać się prośba o dodatkowe informacje, jako uzupełnienie informacji dostarczonych w drodze odpowiedzi na pytania znajdujące się w formularzu konsultacji medycznej. W tym celu lekarz może się z Tobą skontaktować poprzez takie narzędzia jak telefon (komórkowy), e-mail lub panel zdrowotny.

W określonych sytuacjach, uzasadnionych względami medycznymi lub bezpieczeństwem pacjenta, bądź wątpliwościami co do tego, czy spełnione zostały wymogi przeprowadzenia takiej konsultacji wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub regulaminu świadczenia usług przez daną placówkę medyczną, bądź wątpliwościami co do rzetelności informacji przekazanych lekarzowi w ramach usługi, usługodawca może odmówić przeprowadzenia danej konsultacji medycznej, w szczególności - pediatrycznej. Lekarz może również zalecić, z uwagi na wskazania medyczne i okoliczności danego przypadku, przeprowadzenie konsultacji medycznej podczas osobistej wizyty pacjenta u lekarza / w przychodni stacjonarnej.10. Ceny i płatności

Waluta, w jakiej będzie dokonywana płatność, uzależniona jest od kraju, z jakiego dokonywane jest zamówienie konsultacji, i powinna to być waluta lokalna.

Kraj Waluta
Wielka Brytania Funt szterling
Polska Polski złoty
Litwa Euro

Cena usług (zawierająca podatek VAT, chyba że określono inaczej) będzie ceną wskazaną w formularzu zamówienia w chwili, gdy użytkownik zgodzi się na wykonanie danej usługi lub transakcji.

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby ceny zaprezentowane na naszej platformie były prawidłowe, jednak niekiedy może zdarzyć się pomyłka. W przypadku błędu polegającego na obciążeniu pacjenta zbyt wysoką ceną zidentyfikujemy wszystkich użytkowników, którzy zapłacili za dużo, i zwrócimy im różnicę.11. Świadczenie usług przez nas i naszych partnerów

Dimedic ponosi odpowiedzialność za swoją kompleksową platformę zdrowotną, za sprawdzanie stanu zdrowia pacjentów przez swoich lekarzy i oprogramowanie oraz za usługi udzielane bezpośrednio przez spółkę. Nasi partnerzy zewnętrzni, którzy oferują pacjentowi usługi medyczne na naszej platformie, ponoszą za nie odpowiedzialność. Świadczą oni usługi zgodnie z obowiązującymi u nich regulaminami. Regulaminy te są dostępne dla każdego pacjenta, który po raz pierwszy korzysta z usługi osoby trzeciej. Nasi partnerzy są również odrębnymi administratorami danych osobowych pacjentów. Dimedic dokłada wszelkich starań, by oferowane za pośrednictwem naszej platformy zdrowotnej usługi partnerów były realizowane przez godne zaufania firmy i instytucje opieki zdrowotnej. Za każdym razem, kiedy pacjent wybierze usługę naszego partnera, zostanie o tym powiadomiony i uzyska informacje na temat wybranego dostawcy.

Nasi obecni partnerzy:

 • Konsultacje zdrowotne z e-receptą, telefoniczne lub w formie wideokonsultacji: Dimedic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Polska)
 • Konsultacja zdrowotne z e-receptą lub telefoniczne: Dimedic Baltic UAB z siedzibą w Wilnie (Litwa)
 • Usługa rezerwacji i odbioru lekarstw dla aptek w Polsce: epruf SA z siedzibą w Łodzi (Polska)


12. Procedura usługi telemedycznej świadczonej przez Dimedic oraz naszych partnerów

Nasze konsultacje (usługi telemedyczne) są wspierane przez oprogramowanie. Pomaga ono nam wstępnie zweryfikować dane pacjenta mające znaczenie dla diagnozy medycznej już na etapie przekazywania nam wymaganych informacji. Oznacza to, że nasi lekarze mogą podejmować decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, połączonym z oceną niektórych czynników dotyczących zdrowia pacjenta lub jego zachowania (profilowaniu). Nasi partnerzy mogą także korzystać z naszego oprogramowania w taki sam lub podobny sposób.

Sprawdzimy, czy informacje lub dane z innych źródeł (np. z opisów podobnych przypadków innych pacjentów, najnowszych publikacji naukowych itp.) i/lub z poprzednich konsultacji z nami lub osobami trzecimi przeprowadzonymi za pośrednictwem naszej platformy nie stanowią jednoznacznego przeciwwskazania do przeprowadzenia danej konsultacji medycznej i/lub przepisania preferowanego przez Ciebie leku. Konsekwencją tak dokonanej oceny może być zakwalifikowanie danego przypadku do grupy bardzo ryzykownych konsultacji medycznych i odmowa dalszego przeprowadzenia danej konsultacji medycznej lub przepisania leku przez nas lub naszych partnerów. Dzieje się tak np. wtedy, gdy podane przez Ciebie informacje zdecydowanie wykluczają możliwość przeprowadzenia danej terapii / przepisania danego leku lub rodzą wątpliwość co do ich rzetelności. Takie postępowanie ma na celu zadbanie w jak najlepszy sposób o zdrowie pacjenta. Nieustannie sprawdzamy i ulepszamy nasze procedury i nasze oprogramowanie, aby spełniać odpowiednie normy zdrowotne i postępować zgodnie z najnowszymi odkryciami naukowymi.

Niezależnie od naszej oceny w przypadku otrzymania automatycznej odmowy dalszego przeprowadzenia konsultacji medycznej masz prawo zakwestionować tę decyzję i wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie, kontaktując się z nami lub z naszymi partnerami. Twój przypadek zostanie wtedy rozpatrzony ponownie.

Konsultacje medyczne realizujemy w formie:

 1. Konsultacji medycznej z e-receptą; w tym przypadku kontaktujemy się z Tobą przede wszystkim za pośrednictwem Panelu zdrowotnego; jeśli dla wystawienia recepty niezbędne jest uzyskanie przez lekarza dodatkowych informacji, lekarz skontaktuje się z Tobą w tym celu za pośrednictwem Panelu zdrowotnego; jeśli nie odpowiesz na pytania lekarza w ciągu 48 h, konsultacja zostanie zakończona.
 2. Konsultacji medycznej telefonicznej; w tym przypadku lekarz kontaktuje się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu, w wybranym przez Ciebie terminie. W przypadku nieodebrania przez Ciebie połączenia, lekarz podejmuje jeszcze 2 próby kontaktu na wskazany numer telefonu, w odstępie czasu nie krótszym niż 5 min.
 3. Konsultacji medycznej wideo: w tym przypadku lekarz kontaktuje się z Tobą w wybranym przez Ciebie terminie, poprzez uprzednio udostępniony w komunikacji e-mail link, który przekierowuje bezpośrednio do dedykowanego gabinetu online w którym odbywa się konsultacja medyczna. W przypadku, gdy nie ma Ciebie w dedykowanym pokoju, lekarz czeka na Twoje dołączenie przez 4 min.

Każda konsultacja medyczna, niezależnie od jej formy, wymaga uprzedniej rejestracji w Panelu zdrowotnym oraz przesłania wypełnionego formularza konsultacji medycznej.

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług telemedycznych oraz w trosce o Twój komfort i bezpieczeństwo Twoich danych udostępniamy Ci następujące funkcjonalności/usługi związane z usługą telemedyczną:

 1. Panel zdrowotny
  Panel zdrowotny umożliwia poufny i bezpośredni kontakt z Tobą oraz zapisanie informacji o Twoim zdrowiu lub Twoich Podopiecznych, udzielonych wcześniej konsultacjach medycznych, przepisanych lekach i przekazanych Ci zaleceniach lekarskich. Dane te są gromadzone w sposób zapewniający ich poufność. Zostaną one użyte przez Dimedic oraz naszych partnerów, z których usług zechcesz skorzystać na naszej platformie.
 2. Zapisywanie i udostępnianie historii leczenia i dokumentacji medycznej
  Gromadzimy dane z wszystkich Twoich konsultacji medycznych, w tym przekazane przez Ciebie formularze medyczne, korespondencję z Tobą, dane na temat Twojego zdrowia oraz Twoich Podopiecznych, dokumentację medyczną oraz przekazane Ci uwagi i zalecenia lekarza. Współpracujemy z dostawcami zewnętrznymi, którzy oferują swoje usługi poprzez naszą platformę. Aby zapewnić najwyższą jakość usług, udostępniamy współpracującym z nami klinikom i usługodawcom Twoje dane potrzebne do zrealizowania medycznego/zdrowotnego celu, jednak tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na skorzystanie z ich usług. Przechowujemy w Twojej oraz Twoich Podopiecznych dokumentacji medycznej na naszej platformie informacje na temat przebiegu i wyniku Twoich konsultacji z naszymi partnerami. Możesz w każdej chwili zarządzać swoimi danymi poprzez dostęp do swojego osobistego konta / dokumentacji medycznej.
 3. Usługa dostarczenia recepty
  W przypadku wystawienia recepty, możesz poprosić o jej dostarczenie; w takim przypadku — oprócz zapłaty za usługę konsultacji medycznej — zobowiązujesz się dokonać płatności także za usługę dostarczenia recepty bezpośrednio do Twoich rąk.


13. Twoje prawo do zrezygnowania z usługi lub odstąpienia od umowy. Reklamacje

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 3 poniżej, konsument, który zawarł z nami umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na naszej stronie internetowej pod adresem: medadmin@dimedic.eu lub pisemnie na adres:

(a) naszej siedziby, tj. Dimedic Limited, 104 Close, Quayside, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, NE1 3RF, Wielka Brytania, lub

(b) nasz adres do korespondencji w Polsce, tj. Dimedic Polska sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, lub

(c) nasz adres do korespondencji na Litwie, tj. Dimedic Baltic UAB, Gynėjų str. 4-333, LT-01109 Wilno


2. Jeżeli złożyłeś na naszej stronie internetowej zamówienie na usługi telemedyczne, możesz z nich zrezygnować i odstąpić od umowy pod warunkiem, że stosowne oświadczenie złożysz nie później niż:

(a) w przypadku konsultacji medycznej e-receptą - do momentu wystawienia recepty lub zadania przez lekarza dodatkowego pytania celem wystawienia recepty;

(b) w przypadku konsultacji medycznej z receptą transgraniczną (papierową) - do momentu wysłania recepty tradycyjną pocztą lub zadania przez lekarza dodatkowego pytania celem wystawienia recepty;

(c) w przypadku konsultacji medycznej telefonicznej - do momentu pierwszej próby kontaktu ze strony lekarza;

(d) w przypadku konsultacji medycznej wideo - do momentu połączenia się lekarza z dedykowanym gabinetem online.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć w sposób określony w ust. 13. 1 zdanie III.3. Brak kontaktu z Twojej strony w przypadku konsultacji telefonicznej lub wideokonsultacji, jak również brak odpowiedzi na dodatkowe pytania lekarza wysłane do Ciebie za pośrednictwem Panelu Pacjenta w toku konsultacji medycznej z e-receptą lub receptą transgraniczną, nie stanowi rezygnacji z usługi i odstąpienia od umowy. Zapewnienie przez nas kontaktu z lekarzem lub podjęcie przez niego czynności w ramach zamówionej konsultacji medycznej w sposób określony niniejszym regulaminem jest jednoznaczne z wykonaniem przez nas zawartej umowy. W przypadku zamówienia usługi na konsultację:

(a) telefoniczną lekarz podejmujemy trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem pod wskazany numer telefonu w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w przypadku braku kontaktu ze strony pacjenta, konsultacja zostaje zakończona;

(b) wideo lekarz oczekuje na dołączenie pacjenta przez 4 minuty od momentu aktywacji linku gabinetu online, w przypadku braku dołączenia pacjenta w w/w czasie, konsultacja zostaje zakończona.

(c) za pośrednictwem Panelu zdrowotnego, z e-receptą lub receptą transgraniczną - lekarz może poprosić Cię o dodatkowe informacje niezbędne dla wystawienia recepty; jeśli nie odpowiesz na ww. wiadomość lekarza w ciągu 48 h, konsultacja zostanie zakończona. .

4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem naszej strony internetowej, innej niż wymieniona w ust.2, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, które zostały już w pełni wykonane za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Informujemy, że po takim spełnieniu świadczenia, konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

5. W przypadku rezygnacji z usługi i odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 1-2, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócimy konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Płatności zwracamy na ten rachunek bankowy, z którego zostały one przelane.

6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej takich jak Panel zdrowotny oraz dostęp do treści informacyjnych (np. artykuły) umieszczonych w Portalu jest całkowicie dobrowolne, trwa przez czas nieokreślony i z każdej z tych usług możesz zrezygnować w każdej chwili, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu. W tym celu, w zakresie usługi prowadzenia Panelu zdrowotnego pacjent powinien złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy za pośrednictwem funkcjonalności na naszej stronie internetowej: www.dimedic.eu Rezygnacja z usługi dostępu do treści informacyjnych umieszczonych w Portalu następuje poprzez zaprzestanie korzystania z Portalu.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące naszych usług należy zgłaszać na naszej stronie internetowej pod adresem: medadmin@dimedic.eu

Każdą reklamację rozpatrujemy w terminie 24 godzin od jej zgłoszenia. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej usług już opłaconych przez pacjenta, dokonujemy zwrotu tych płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Płatności zwracamy na ten rachunek bankowy, z którego zostały one przelane.


8. Jeżeli konsultacja medyczna nie odbyła się z jakiegokolwiek powodu po naszej stronie, dokonamy zwrotu płatności dokonanej przez pacjenta w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym miała odbyć się konsultacja.14. Nasze prawo do odstąpienia od umowy

Możemy odstąpić od umowy w przypadku, gdy złamiesz zasady określone w Regulaminie lub gdy:

— zalegasz z płatnościami

W przypadku, gdy odstąpimy od umowy, zwrócimy pieniądze wpłacone na poczet usług, których nie wykonaliśmy, lecz możemy potrącić uzasadnioną kwotę na pokrycie kosztów związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po Twojej stronie.15. Dostawa recepty

Ostateczny koszt dostawy recepty będzie taki sam jak koszt wyświetlony na naszej Platformie. Wystawiamy (międzynarodowe) recepty papierowe lub e-recepty (w zależności od kraju). E-recepty są dostarczane poprzez wiadomości e-mail lub inne narzędzia cyfrowe, o których użytkownicy są informowani na naszej Platformie. W trakcie procesu składania zamówienia poinformujemy Cię o terminie dostarczenia Ci recepty. Wysyłka zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia, w którym otrzymałeś informację o wyniku konsultacji medycznej.

Nie będziemy w stanie zmienić sposobu realizacji zamówienia po jego złożeniu.

Okres ważności recepty jest zależny od przepisów prawnych kraju, w którym będzie ona realizowana. Okres ważności recepty w Wielkiej Brytanii i Polsce (do lipca 2020) wynosił:


Kraj Okres ważności standardowej recepty od momentu jej wystawienia
Wielka Brytania 1 miesiąc
Polska 7 dni na antybiotyki
30 dni na pozostałe recepty
Litwa 7 dni na antybiotyki
30 dni na pozostałe recepty

Recepta może zostać dostarczona (poprzez e-mail, pocztę itp.) tylko temu użytkownikowi, który skorzystał z konsultacji / usługi telemedycznej na naszej platformie. Recepta wysłana pocztą:

Jeżeli nie będzie Cię pod wskazanym adresem w momencie dostarczenia przesyłki, doręczyciel może zostawić informację o miejscu odebrania przesyłki lub uzgodnić jej ponowne dostarczenie.

W przypadku, gdy przesyłka została otwarta po dostarczeniu Ci jej przez doręczyciela, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zagubiony lub uszkodzony przedmiot przesyłki ani za to, czego osoby trzecie mogą się o Tobie w konsekwencji dowiedzieć.

Jeżeli nie odbierzesz przesyłki lub jeżeli po nieudanej próbie doręczenia nie odbierzesz jej we wskazanym miejscu albo nie skontaktujesz się z doręczycielem w celu uzgodnienia jej ponownego dostarczenia i przesyłka zostanie nam zwrócona, skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania dalszych instrukcji i możemy obciążyć Cię kosztami ponownej wysyłki. Jeżeli pomimo podjętych wysiłków nie uda nam się z Tobą skontaktować ani uzgodnić ponownego dostarczenia lub odbioru, możemy rozwiązać z Tobą umowę.16. Jeżeli recepta jest wadliwa

Zawartość przesyłki należy sprawdzić natychmiast po jej odbiorze. Jeżeli sądzisz, że przesyłka dotarła do Ciebie w wyniku błędu, skontaktuj się z nami natychmiast poprzez Panel Pacjenta lub wiadomość e-mail na adres: medadmin@dimedic.eu.17. Nasze zobowiązania wobec Ciebie

Jeśli nasze działania nie są zgodne z niniejszym Regulaminem, ponosimy odpowiedzialność za poniesione przez Ciebie straty i szkody, które są możliwym do przewidzenia skutkiem naruszenia przez nas umowy zawartej z Tobą lub naszego braku wystarczającej opieki i umiejętności. Nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione przez Ciebie straty i szkody, które nie są możliwe do przewidzenia. Straty i szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli oczywistym jest, że będą miały miejsce, albo jeśli zarówno Dimedic, jak i nasi użytkownicy wiedzieli o tym, że mogą one mieć miejsce, na przykład, jeżeli zostały one z nami omówione podczas procesu świadczenia usługi.

Ponosimy pełną odpowiedzialność medyczną za wszystkich naszych użytkowników i nie wykluczamy i nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec pacjentów w sytuacji, gdyby było to niezgodne z prawem. To oznacza, iż ponosimy odpowiedzialność za śmierć użytkownika lub trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowane naszym zaniedbaniem, zaniedbaniem naszych pracowników lub zaniedbaniem naszych przedstawicieli; za oszustwo i świadome wprowadzenie w błąd.

Powyższa odpowiedzialność nie obejmuje usług świadczonych przez naszych partnerów.

W zakresie określonym przez przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub innych przyczyn, nawet jeśli były możliwe do przewidzenia, oraz wynikające z lub odnoszące się do użytkowania lub niemożności użytkowania naszej platformy albo korzystania z lub polegania na ogólnej zawartości wyświetlanej na naszej platformie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy, rozproszone ataki blokujące dostęp do Platformy lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować Twój komputer, oprogramowanie, dane lub inne informacje chronione, a które zostały poniesione w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej platformy lub ściąganiem przez Ciebie jakiejkolwiek zawartości znajdującej się na naszej platformie lub na dowolnej innej stronie internetowej, do której odnośniki (linki) znajdują się na naszej platformie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których odnośniki (linki) znajdują się na naszej platformie. Zamieszczenie odnośników nie oznacza, że zweryfikowaliśmy te strony internetowe. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tych stron internetowych.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza Twoich praw ustawowych.18. Dostęp do naszej platformy

Nie możemy zagwarantować, że nasza platforma lub dowolne treści na niej umieszczone, będą dostępne zawsze w sposób nieprzerwany. Nasza platforma jest dostępna przez określony czas. Możemy zawiesić, cofnąć, przerwać lub zmienić całość lub dowolną część naszej platformy bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu nasza platforma nie będzie dostępna w dowolnym momencie i przez dowolny okres czasu.

Ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie wszelkich środków technicznych niezbędnych do skorzystania z naszej platformy.

Ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, aby każda osoba, która korzysta z naszej platformy za pośrednictwem Twojego łącza internetowego, była świadoma zasad opisanych w niniejszym Regulaminie i się do nich stosowała.

Rezerwujemy sobie prawo do ograniczenia dostępności naszej platformy lub dowolnej usługi opisanej na platformie dla dowolnej osoby lub dowolnego obszaru geograficznego w dowolnym momencie.19. Informacje zawarte na platformie

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje dostępne na naszej platformie, dotyczące naszej działalności, usług i jakichkolwiek produktów opisanych na platformie, były dokładne i zgodne z rzeczywistością. Może jednak się zdarzyć, że informacja zaprezentowana na platformie będzie nieaktualna w związku z naszym ciągłym rozwojem.

Nie dajemy gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że treści zawarte na naszej platformie zawsze będą dokładne, kompletne i aktualne.

Ogólne informacje medyczne znajdujące się na platformie — w odróżnieniu od spersonalizowanych informacji umieszczanych w Twoim Panelu Pacjenta — nie stanowią substytutu porady medycznej i nie powinny być odczytywane i rozumiane w ten sposób. Nie są one informacjami, które należy traktować jako poradę medyczną. Należy uzyskać specjalistyczną poradę medyczną przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek działań na podstawie ogólnych informacji medycznych znajdujących się na naszej platformie.20. Odnośniki z naszej platformy do innych stron internetowych

Możemy na naszej platformie zamieszczać odnośniki do stron internetowych, których właścicielami są osoby trzecie lub które są kontrolowane przez osoby trzecie. Te odnośniki są zamieszczone dla Twojej wygody i Dimedic nie ma wpływu na treści zawarte na tych stronach oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tych stron internetowych.21. Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej platformy i materiałów na niej opublikowanych. Materiały te na całym świecie pozostają pod ochroną prawa autorskiego i innych przepisów prawa. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Możesz wydrukować jedną kopię i skopiować jakiejkolwiek fragmenty naszej platformy do swojego prywatnego użytku, jak również możesz poinformować inne osoby o treściach zawartych na naszej platformie.

Nie możesz modyfikować kopii papierowych lub cyfrowych wydrukowanych lub skopiowanych w jakikolwiek sposób, nie wolno Ci też używać jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, materiałów wideo, sekwencji dźwiękowych lub grafik osobno bez towarzyszącego im tekstu.

My (oraz inni zidentyfikowani twórcy) musimy być zawsze wskazani jako autorzy treści zawartych na platformie.

Nie wolno Ci używać jakichkolwiek fragmentów treści zawartych na naszej platformie w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeżeli wydrukujesz, skopiujesz lub ściągniesz jakiekolwiek fragmenty naszej platformy niezgodnie z tym regulaminem, Twoje prawo do korzystania z naszej platformy natychmiast wygaśnie i Twoim obowiązkiem będzie, na nasze żądanie, zniszczenie wszystkich zrobionych przez Ciebie kopii.22. Wirusy

Podejmujemy wszelkie starania, aby chronić naszą platformę przed wirusami itp. Nie możemy jednak zagwarantować, że nasza platforma będzie bezpieczna i wolna od błędów i wirusów komputerowych.

Ponosisz odpowiedzialność za skonfigurowanie Twojego urządzenia, przeglądarki lub platformy tak, by mieć dostęp do naszej platformy. Zalecamy korzystanie z własnego programu antywirusowego.

Nie wolno Ci używać naszej platformy w sposób niewłaściwy i świadomie wprowadzać wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno Ci próbować uzyskać nieuprawnionego dostępu do naszej platformy, serwerów, na których działa platforma, komputerów lub baz danych podłączonych do naszej platformy. Nie wolno Ci atakować naszej platformy poprzez denial-of-service lub rozproszony denial-of-service. Naruszając te postanowienia, popełniasz przestępstwo podlegające przepisom Computer Misuse Act 1990. Będziemy zgłaszać każde takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będziemy z nimi współpracować poprzez ujawnienie im Twojej tożsamości. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej platformy natychmiast wygasa.23. Przeniesienie praw

Możemy przenieść nasze prawa i zobowiązania wynikające z niniejszego regulaminu na inną osobę. Zawsze poinformujemy Cię pisemnie (pisemnie oznacza również informację za pomocą wiadomości e-mail lub za pomocą Panelu Pacjenta), jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, i zapewnimy, że przeniesienie nie wpłynie na Twoje prawa związane z umową.

Nie możesz przenieść swoich praw i zobowiązań na inną osobę.24. Prawa stron trzecich

Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu ani nie powinno być rozumiane jako przysporzenie korzyści osobie trzeciej zgodnie z Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 i osoba, która nie jest stroną umowy, nie może ich egzekwować.25. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Żadne opóźnienie ani decyzja o nieegzekwowaniu praw wynikających z regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do egzekwowania ich w przyszłości i nie będzie miała wpływu na te prawa w odniesieniu do kolejnego naruszenia.26. Rozdzielność

Jeśli sąd stwierdzi, że niektóre postanowienia regulaminu są niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia regulaminu będą w dalszym ciągu obowiązywać. Każde z postanowień niniejszego regulaminu należy rozpatrywać oddzielnie. Jeśli sąd lub właściwy organ stwierdzi, że któreś z nich są niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia będą w dalszym ciągu obowiązywać.27. Prawo właściwe

Niniejszy regulamin podlega prawu Anglii i Walii, a każda ze stron niniejszym podporządkuje się do niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Spółka Dimedic jest zarejestrowana w Anglii. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników stosujemy się do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY TEGO REGULAMINU W DOWOLNYM MOMENCIE, O CZYM UŻYTKOWNICY PLATFORMY ZOSTANĄ POWIADOMIENI Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM.