Załóż konto

Usługi konsultacji medycznej możemy świadczyć tylko zarejestrowanym pacjentom. Konto Pacjenta ułatwi Ci komunikację z naszymi specjalistami i w pełni zabezpieczy Twoje dane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Użytkowniku, Szanowna Użytkowniczko, poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodne z wymogami RODO.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DIMEDIC Ltd. z siedzibą w Newcastle upon Tyne, 104 Close, Quayside, Wielka Brytania („Administrator”).
 2. Z Administratorem możesz skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pod adresem e-mail: dpo@dimedic.eu.
 3. Twoje dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu medycznym będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • W celu  udzielenia konsultacji lekarskiej (wypełnienie obowiązku prawnego, przetwarzanie niezbędne jest do diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej) . Dane przetwarzane w ww. celu będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich zebrania.
  • W celu realizacji umowy o świadczenie usług (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy). Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, jakie mogą powstać w związku ze świadczeniem usług serwisy Dimedic.eu
  • W celach marketingowych (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.
  • W celach księgowych (wypełnienie obowiązku prawnego). Dane będą usunięte w czasie jednego roku po upływie terminu obowiązkowej archiwizacji dokumentów księgowych.
  • W celu dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczenia. Podanie danych jest warunkiem realizacji umowy i udzielenia konsultacji lekarskiej, ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli zrealizować usług Dimedic.eu.
 4. Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące kategorie podmiotów: 
  lekarz rodzinny, apteki, dostawcy umożliwiający realizację usług Dimedic t.j: podmioty świadczące obsługę księgową, prawną, usługi kurierskie oraz usługi pośrednictwa w płatnościach i usługi informatyczne.
 5. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem., ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego monitorującego zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem.
 7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu.