close

DIMEDIC PRIVACY NOTICE

Newsletter

Polityka prywatności


Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.


Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie lub Aplikacji,
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social mediach,
 4. informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniem danych osobowych.

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne

Administrator

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Prawo sprzeciwu

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pytania do Polityki

Dane osobowe osób poniżej 16 roku życia

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

Kontakt z nami poprzez e-mail, chatbota, pocztę lub numer telefonu

Rejestracja w Serwisie

Rejestracja na konsultację lekarską lub inne świadczenia oraz świadczenie tych usług

Zapisanie się do newslettera

Program Poleć Dimedic

Część III – nasze profile w Social mediach

Korzystanie z naszych profili w Social mediach

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

Wejście na stronę Serwisu

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

Rodzaje plików cookies

Jak usunąć pliki cookies

Jak blokować pliki cookies

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zewnętrzne pliki cookies


Część I – Postanowienia ogólne


§ 1
Administrator
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Dimedic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90A, 91-341 Łódź. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000828100. Nasz NIP 9472001543. Nasz kapitał zakładowy wynosi 5 000 000 zł (opłacony w całości). W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe czy umowa naszej spółki.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
 4. a. listownie: ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź,
  b. e-mailem na adres: medadmin@dimedic.eu

 5. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (Kamil Miśtal) z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@dimedic.eu.

§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

a. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.dimedic.pl oraz jej podstrony,

b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

c. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

d. „Social media” – portale społecznościowe, w których mamy nasze profile tj. Facebook, Instagram, Tik Tok, Linkedin.


§ 3
Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • możesz dokonywać ich sprostowania,
  • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 4
Prawo sprzeciwu
 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

  § 5
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/


§ 6
Zabezpieczenie danych osobowych i zagrożenia
 1. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.
 2. Zwracamy uwagę, że szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z takich serwisów, jak nasz są:
  • złośliwe oprogramowanie (ang. malware),
  • programy szpiegujące (ang. spyware),
  • wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod godne zaufania podmioty (tzw. phishing),
  • działania hakerów zmierzające do włamania się do systemów teleinformatycznych.

Z naszej strony podejmujemy działania zmierzające do zabezpieczenia Serwisu oraz przetwarzanych w nim danych przed tymi zagrożeniami m.in. szyfrowanie transmisji danych protokołami SSL, szyfrowanie baz danych i nieprzechowywanie haseł użytkowników w postaci jawnej, stosowanie wewnętrznych procedur dostępu do danych zapewniających dostęp wyłącznie dla upoważnionego personelu, oprogramowanie antywirusowe. Pamiętaj też, by samemu przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Przykładowo, zainstaluj i na bieżąco aktualizuj program antywirusowy i nie klikaj w linki, ani nie otwieraj załączników z wiadomości, których pochodzenia nie jesteś pewien.


§ 7
Pytania do Polityki

W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.


§ 8
Dane osobowe osób poniżej 16 roku życia

Nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób w wieku poniżej 16. roku życia ani pozwalać im na przekazywanie ich danych osobowych bez zgody rodzica lub opiekuna. Jeżeli dowiemy się, że otrzymaliśmy dane osobowe od osoby w wieku poniżej 16. roku życia i nie posiadamy na to zgody rodzica lub opiekuna, niezwłocznie usuniemy te dane.


Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 9
Kontakt z nami poprzez e-mail, chatbota, pocztę lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:


a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, prowadzenie z Tobą komunikacji i rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.


Przykład:

Wysłanie do nas wiadomości z pytaniem o to, w jaki sposób wykonać określone działanie w Serwisie.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Podjęcie przez nas na Twoją prośbę działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy.


Przykład działania w tym celu:

Skontaktujesz się z nami i poprosisz o przygotowanie indywidualnej oferty na nasze usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prowadzenie przez nas na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy z Tobą, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


b. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny do rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy, ale nie dłużej niż 30 dni od dnia jej rozwiązania.


c. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki.


d. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Bez Twoich danych osobowych nie będziemy mogli przygotować dla Ciebie oferty, jeżeli kontaktowałeś się z nami w tym celu.


e. Komu przekażemy Twoje dane?
 1. Poczcie oraz kurierom,
 2. podmiotowi prowadzącemu nasze call center,
 3. dostawcy usługi hostingowej, w której ramach przechowywana jest nasza poczta elektroniczna,
 4. Dostawcy systemów i narzędzi IT oraz podmiotów świadczących wsparcie w tym zakresie,
 5. Dimedic Limited z siedzibą w Newcastle upon Tyne, 104 Close, Quayside NE1 3RF, w Wielkiej Brytanii.

f. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe będą przekazywane do:

 1. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.
 2. Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo.

W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.


g. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.


§ 10
Rejestracja w Serwisie

Jeżeli dokonujesz rejestracji w Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:


a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Wykonanie umowy o założenie konta w Serwisie.


Przykład:

W tym celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, by przykładowo przechowywać historię wizyt jakie umówiłeś w Serwisie.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy w przedmiocie rejestracji w Serwisie, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług.


Przykład:

Skontaktujesz się z nami i wskażesz, że nie wykonaliśmy naszych zobowiązań wobec Ciebie lub naruszyliśmy zasady przetwarzania danych osobowych i skierujesz do nas z tego tytułu żądania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Ochrona naszych praw.b. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas trwania umowy o założenie konta w Serwisie oraz przez czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.


W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas potrzebny na realizację prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.c. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.


d. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Podanie danych jest jednak warunkiem zawarcia z nami umowy w przedmiocie rejestracji w Serwisie. Bez ich podania zawarcie z nami tej umowy nie będzie możliwe.


e. Komu przekażemy Twoje dane?
 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
 2. Biurom księgowym.
 3. Podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę prawną.
 4. Dostawcy naszej poczty elektronicznej,
 5. Dimedic Limited z siedzibą w Newcastle upon Tyne, 104 Close, Quayside NE1 3RF, w Wielkiej Brytanii.

f. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe będą przekazywane do:

 1. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.
 2. Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo.

W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.


g. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.


§ 11
Rejestracja na konsultację lekarską lub inne świadczeniaoraz świadczenie tych usług

Jeżeli za pośrednictwem Serwisu umawiasz się na konsultację lekarską lub inne świadczenia, zwróć uwagę na następujące sprawy:


 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 2. Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Umawianie wizyty w Serwisie.


  Przykład:

  Zadamy ci pytania w celu umówienia wizyty właściwego rodzaju i o odpowiednim czasie trwania. Jeżeli rejestrujesz wizytę w imieniu innej osoby, zapytamy o podstawowe dane o tej osobie, które mogą obejmować dane o stanie zdrowia, takie jak np. historia występowania cukrzycy lub jaskry w rodzinie.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy w przedmiocie rejestracji konsultacji lekarskiej lub innych świadczeń, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  Kontrola w ramach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.


  Przykład:

  Kiedy użytkownik składa zamówienie na naszej stronie internetowej, przeprowadzamy weryfikację tożsamości i kontrolę w ramach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, weryfikując podawane dane osobowe w odpowiednich bazach danych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Polega to na przekazywaniu danych osobowych użytkownika jednostkom weryfikującym te dane i transakcje, które wychwytują sytuacje mogące świadczyć o działalności nielegalnej.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na sprzedawcy, czyli art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Ochrona naszych praw.

  Realizowanie świadczeń medycznych i prowadzenie dokumentacji medycznej.


  Przykład:

  W tym celu będziemy przetwarzali Twoje dane o stanie zdrowia np. o chorobach i schorzeniach, o zakupach leków i wystawianych receptach.

  Dane te mogą pochodzić np. dokumentacji lekarskiej lub medycznej przekazanej nam podczas korzystania z naszych usług lub z danych rejestrowanych podczas wizyt.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy o świadczenie usług medycznych, którą z Tobą zawieramy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  3. art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – w zakresie niezbędnym dla ochrony Twoich żywotnych interesów.

  przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii:

  art. 9 ust. 2 lit. b RODO – obowiązek i szczególne prawo w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej


  art. 9 ust. 2 lit. h RODO – niezbędność do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego

  Wykonanie obowiązków, które wynikają z przepisów prawa podatkowego.


  Przykład:

  W przypadku dokonania zapłaty przy pomocy płatności elektronicznej będziemy zobowiązani do dostarczenia Ci e-faktury. Możemy być zobowiązani przez przepisy podatkowe do przechowywania określonych informacji o samej transakcji.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na sprzedawcy, czyli art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Pozyskiwanie Twoich opinii na temat świadczonym przez nas usług.


  Przykład:

  Po realizacji wizyty możemy przesłać Ci zapytanie dotyczące Twoich wrażeń z korzystania z produktu, aby lepiej mierzyć zadowolenie klientów.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda w połączeniu z naszym prawnie uzasadnionym interesem, czyli art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych, by na podstawie Twojej zgody wysyłać do Ciebie prośby o udzielenie opinii na temat świadczonym przez nas usług.

  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług.


  Przykład:

  Skontaktujesz się z nami i wskażesz, że nie wykonaliśmy naszych zobowiązań wobec Ciebie lub naruszyliśmy zasady przetwarzania danych osobowych i skierujesz do nas z tego tytułu żądania.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Ochrona naszych praw.


 3. Prawo wycofania zgody.
 4. Pamiętaj, że zgodę na otrzymywanie próśb o udzielenie opinii na temat świadczonym przez nas usług możesz w każdej chwili wycofać. W tym celu napisz do nas. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 i 4 Polityki.

  Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


 5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 6. Przez czas trwania umowy, którą z Tobą zawieramy w przedmiocie rejestracji konsultacji lekarskiej lub innych świadczeń oraz przez czas niezbędny do wykazania, że powyższą umowę wykonaliśmy prawidłowo. Czas ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.


  W przypadku obowiązków prawnych dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, a więc do upływu terminów przechowywania dokumentacji medycznej przewidzianej w ustawie oraz do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub do upływu terminów wskazanych w przepisach dotyczących działalności leczniczej i ochrony zdrowia;


  W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas potrzebny na realizację prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.


 7. Jakie masz prawa?
 8. Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.


 9. Czy musisz podawać nam swoje dane?
 10. Jest to dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizacji świadczenia medycznego oferowanego przez Administratora.


 11. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  2. Podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta),
  3. Dostawcy naszej poczty elektronicznej.
  4. Agencje marketingowe,
  5. bankom,
  6. Pośrednikom płatności,
  7. osobom upoważnionym przez pacjenta do wglądu w dokumentację medyczną,
  8. innym podmiotom leczniczym,
  9. firmom ubezpieczeniowym,
  10. podmiotom świadczącym obsługę kadrową i księgowo – płacową,
  11. podmiotom świadczącym usługi audytowe i prawne,
  12. podmiotom dostarczającym oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,
  13. podmiotom świadczącym usługi informatyczne i hostingowe,
  14. podmiotom dostarczającym usługi pocztowe i kurierskie,
  15. usługodawcom zewnętrznym zbierających opinie klientów np. Opineo, TrustMate
  16. DiMedic Limited z siedzibą w Newcastle upon Tyne, 104 Close, Quayside NE1 3RF, w Wielkiej Brytanii.

 12. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
 13. Twoje dane osobowe będą przekazywane do:

  1. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.
  2. Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo.

  W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 i 4 Polityki.


 14. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.§ 12
Zapisanie się do newslettera

Do naszego newslettera możesz zapisać się dobrowolnie poprzez formularz dostępny w Serwisie. Jeżeli zapiszesz się do newslettera, zwróć uwagę na następujące sprawy:


 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 2. Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych poprzez e-mail/SMS lub przekazywanie informacji marketingowych poprzez rozmowę telefoniczną.


  Przykład:

  Będziemy wysyłali do Ciebie informacje e-mail/SMS m.in. o: o usługach świadczonych przez Administratora i promocjach. Będziemy także przechowywali Twoje dane osobowe w narzędziu służącym do wysyłania newsletterów.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda w połączeniu z wykonaniem umowy, którą z Tobą zawieramy w przedmiocie świadczenia usługi newslettera, czyli art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych, by na podstawie Twojej zgody wysyłać do Ciebie informacje marketingowe.

  Analizowanie, czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej.


  Przykład:

  Po zrealizowaniu wysyłki możemy sprawdzić, czy odczytałeś nasz mail, a także jakie treści w nim kliknąłeś. Na tej podstawie będziemy mogli określić, jakimi produktami najbardziej się interesujesz i w przyszłości wysyłać do Ciebie więcej informacji dotyczących tych produktów lub usług, a ograniczyć liczbę informacji odnoszących się do produktów lub usług, które nie wzbudziły Twojego zainteresowania.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Analizowanie efektywności naszego newslettera oraz dopasowywanie jego treści do zainteresowań subskrybentów.

  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług.


  Przykład działania w tym celu:

  Skontaktujesz się z nami i wskażesz, że nie wykonaliśmy naszych zobowiązań wobec Ciebie lub naruszyliśmy zasady przetwarzania danych osobowych i skierujesz do nas z tego tytułu żądania.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest

  ochrona naszych praw.


 3. Prawo wycofania zgody.
 4. Pamiętaj, że zgodę na otrzymywanie naszego newslettera możesz w każdej chwili wycofać. W tym celu możesz: kliknąć w link służący do wypisania się z newslettera (taki link znajdziesz w każdym newsletterze) lub skontaktować się z nami i wycofać zgodę. Możesz również skontaktować się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 i 4 Polityki.

  Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


 5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
 6. Przez czas trwania umowy, którą z Tobą zawieramy w przedmiocie świadczenia usługi newslettera jednak nie później niż do czasu odwołania zgody na wysyłanie newslettera. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


  W zakresie w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w tych celach.


 7. Jakie masz prawa?
 8. Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki.


 9. Czy musisz podawać nam swoje dane?
 10. Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.


 11. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów.
  • Agencjom marketingowym zajmującym się projektowaniem i wysyłaniem naszych newsletterów.
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas,
  • DiMedic Limited z siedzibą w Newcastle upon Tyne, 104 Close, Quayside NE1 3RF, w Wielkiej Brytanii. 12. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
 13. Twoje dane osobowe będą przekazywane do:

  • Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.
  • Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo.

  W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 i 4 Polityki. 14. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?
 15. Nie.


§ 13
Program Poleć Dimedic

Jeżeli jesteś uczestnikiem programu Polecam Dimedic, zwróć uwagę na następujące sprawy:


 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 2. Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Prowadzenie programu i komunikacja z Tobą jako uczestnikiem programu.


  Przykład:

  Będziemy kontaktowali się z Tobą m.in. w celu poinformowania Cię o ewentualnej zmianie regulaminu programu.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wykonanie umowy o udział w programie, którą z Tobą zawieramy, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  Przyznawanie i dostarczanie nagród w ramach programu.


  Przykład:

  W tym celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, by przykładowo wysłać nagrodę na wskazany przez Ciebie adres.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wykonanie umowy o udział w programie, którą z nami zawierasz, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


  Wykonanie obowiązków, które wynikają z przepisów prawa podatkowego.


  Przykład:

  Możemy być zobowiązani przez przepisy podatkowe do przechowywania określonych informacji o przyznanych Ci w ramach programu nagrodach.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na sprzedawcy, czyli art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług.


  Przykład działania w tym celu:

  Skontaktujesz się z nami i wskażesz, że nie wykonaliśmy naszych zobowiązań wobec Ciebie lub naruszyliśmy zasady przetwarzania danych osobowych i skierujesz do nas z tego tytułu żądania.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest

  ochrona naszych praw. 3. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 4. Przez czas trwania umowy, a także przez czas niezbędny do wykazania, że Administrator wykonał prawidłowo umowę. Czas ten zatem odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.


  W przypadku obowiązków prawnych dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowego ich wykonania, a więc do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.


  W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas potrzebny na realizację prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.


 5. Jakie masz prawa?
 6. Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.


 7. Czy musisz podawać nam swoje dane?
 8. Jest to dobrowolne. Podanie danych jest jednak warunkiem udziału w programie.


 9. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  • Podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.
  • Dostawcy naszej poczty elektronicznej.
  • Dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Serwisie,
  • Dostawcy systemów i narzędzi IT oraz podmiotów świadczących wsparcie w tym zakresie,
  • Agencjom marketingowym,
  • Dostawcy dostarczającym narzędzia marketingowe (w tym marketing automation / CRM / wysyłanie komunikacji mailingowej,
  • Podmiotom zajmujący się obsługą nagród i realizacją ich wysyłki,
  • Podmiotom dostarczającym usługi pocztowe i kurierskie
  • DiMedic Limited z siedzibą w Newcastle upon Tyne, 104 Close, Quayside NE1 3RF, w Wielkiej Brytanii.

 10. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
 11. Twoje dane osobowe będą przekazywane do:

  • Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.
  • Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo.

  W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 i 4 Polityki.

 12. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?
 13. Nie.


Część III – nasze profile w Social mediach

§ 14
Korzystanie z naszych profili w Social mediach

Jeżeli korzystasz z naszego profilu w Social mediach, zwróć uwagę na następujące sprawy:


 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 2. Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Udzielanie odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz.


  Przykład:

  Będziemy odpowiadali na wiadomości, które prześlesz do nas z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Social mediach np. wiadomości prywatnej (priv).

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

  Prowadzenie z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami.


  Przykład:

  Jeżeli skomentujesz nasz post albo oznaczysz nas w jakiejś dyskusji, to z dużym prawdopodobieństwem odpowiemy na Twoją wiadomość. Będziemy wówczas widzieli nazwę Twojego konta w danym portalu społecznościowym oraz zdjęcie profilowe.


  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Prowadzenie dyskusji z użytkownikami komentującymi nasze posty w Social mediach lub oznaczającymi nas w prowadzonych w nich dyskusjach.

  Statystyczny polegający na prezentowaniu nam przez dostawców Social mediów danych o wyświetleniach naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących.

  Dane prezentowane nam przez dostawców Social mediów są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.


  Przykład:

  Będziemy uzyskiwali informację od dostawców social mediów, w jakich godzinach i w jakie dni największa liczba naszych obserwujących jest zalogowana w danym portalu.


  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Uzyskiwanie wiedzy na temat użytkowników obserwujących nasze profile w Social mediach i wchodzących w interakcje z naszymi postami. Pozwala nam to optymalizować sposoby komunikacji, w tym dopasowywać je do średniego wieku naszych obserwujących czy dobierać optymalne godziny publikowania postów.

  Marketingowy polegający na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszych profilach, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social mediów.


  Przykład:

  W tych ramach możemy wyświetlać Ci reklamy odnoszące się do produktów dostępnych w Serwisie, w tym tych które w nim oglądałeś.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Prowadzenie marketingu Serwisu i promowanie dostępnych w nim produktów.

  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.


  Przykład działania w tym celu:

  Skontaktujesz się z nami i wskażesz, że nie wykonaliśmy naszych zobowiązań wobec Ciebie lub naruszyliśmy zasady przetwarzania danych osobowych i skierujesz do nas z tego tytułu żądania.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest

  ochrona naszych praw.

  Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, w tym dodawaniu nielegalnych treści.


  Przykład działania w tym celu:

  Możemy usuwać Twoje komentarze dodane pod poszczególnymi postami, jeżeli będą zawierać nielegalne treści.


  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest

  ochrona naszych praw i zapobieganie dodawaniu treści nielegalnych.


 3. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
 4. Przez czas potrzebny na prowadzenie opisanych powyżej działań tj. udzielenie odpowiedzi na Twoje wiadomości, prowadzenie dyskusji w Social mediach oraz realizację powyższych celów marketingowych i statystycznych. Przy czym nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.


 5. Jakie masz prawa?
 6. Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki.


 7. Czy musisz podawać nam swoje dane?
 8. Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz zdjęcie, jeżeli napiszesz do nas lub skomentujesz nasz post.


 9. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom Social mediów,
  • Podmiotowi zajmującemu się obsługą naszych profili w Social mediach.

 10. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
 11. Twoje dane osobowe będą przekazywane do:

  • Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.
  • Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo.

  W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 i 4 Polityki.

 12. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?
 13. Administrator nie wykorzystuje Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w Twoich sprawach ani profilowania. Zwracamy jednak uwagę, że operatorzy serwisów społecznościowych korzystają z udostępnianych przez Ciebie danych również we własnych celach.Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

§ 15
Wejście na stronę Serwisu

Wejście na stronę Serwisu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies, w tym zbieranych przez nie danych osobowych, na opisanych poniżej zasadach.


§ 16
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.


 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 2. Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Zapewnienie prawidłowego działania Serwisu, w tym utrzymania Twojej sesji.


  Przykład działania w tym celu:

  Umożliwiamy Ci zalogowanie się do Serwisu, korzystanie z koszyka oraz usług elektronicznego pobierania opłat.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 173 ust. 3 p.t.


  Zarządzanie udzielonymi przez Ciebie zgodami na pliki cookies.


  Przykład działania w tym celu:

  Weryfikujemy w jakich celach wyraziłeś zgodę na pliki cookies i dostosowujemy na tej podstawie, które pliki cookies mogą być przechowywane na Twoim urządzaniu.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 3 p.t.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest

  ochrona naszych praw.

  Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i przeciwwdziałanie nadużyciom.


  Przykład działania w tym celu:

  Stosujemy pliki cookies, które mają na celu ochronę Serwisu przed atakami hakerskimi.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 3 p.t.


  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest

  ochrona naszego Serwisu i użytkowników przed cyberzagrożeniami.

  Personalizacja treści Serwisu.


  Przykład działania w tym celu:

  Możemy wyświetlać Ci rekomendacje usług dostosowanych do Twoich preferencji oraz wyświetlać podpowiedzi w trakcie wyszukiwania produktów i usług w Serwisie.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 ust. 1 i 2 p.t.

  Prowadzenie remarketingu, czyli wyświetlania Ci naszych reklam w na innych stronach internetowych, które odwiedzasz.


  Przykład działania w tym celu:

  Możemy wyświetlać Ci reklamy produktów dopasowane do Twoich działań w Serwisie na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 ust. 1 i 2 p.t.


  Pełna lista współadministratorów, którzy biorą udział w tym procesie przetwarzania dostępna jest pod tym linkiem: …..

  Analiza zachowań użytkowników Serwisu pod kątem ich lepszego zrozumienia.


  Przykład działania w tym celu:

  Jeżeli Ty i inni użytkownicy będziecie interesowali się określonymi usługami, to na tej podstawie możemy podjąć decyzję o rekomendowaniu ich zakupu innym klientom.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 ust. 1 i 2 p.t.

  Analiza zachowań użytkowników w celu optymalizacji układu treści Serwisu.


  Przykład działania w tym celu:

  Jeżeli Ty i inni użytkownicy macie problem ze znalezieniem określonej informacji na stronie, to przeanalizujemy przyczyny tego stanu rzeczy i możemy na tej podstawie zmienić układ przycisków na wygodniejszy.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 ust. 1 i 2 p.t.


 3. Prawo wycofania zgody.
 4. Pamiętaj, że zgodę na pliki cookies (inne niż niezbędne) możesz w każdej chwili wycofać. W tym celu kliknij tutaj.

  Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


 5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
 6. Do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w danym celu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

  W przypadku tzw. niezbędnych plików cookies Twoje dane będą przetwarzane przez czas potrzebny na prowadzenie opisanych powyżej działań tj. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w tym utrzymania Twojej sesji, zarządzania udzielonymi przez Ciebie zgodami na pliki cookies oraz zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i przeciwdziałania nadużyciom.

  Jeżeli chcesz uzyskać informacje o okresach ważności poszczególnych plików cookies kliknij tutaj.


 7. Jakie masz prawa?
 8. Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki.


 9. Czy musisz podawać nam swoje dane?
 10. Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tzw. niezbędnych plików cookies jest konieczne.

  Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem plików cookies innych niż niezbędne jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w Serwisie.

  Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę na pliki cookies (inne niż niezbędne). W celu zarządzania udzielonymi zgodami kliknij tutaj. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


 11. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom social mediów,
  • Operatorom sieci reklamowych,
  • Dostawcom narzędzi marketingowych,
  • Dostawcom narzędzi do planowania i dystrybucji treści,
  • Dostawcom narzędzi analitycznych i statystycznych,
  • Agencjom marketingowym.

 12. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
 13. Twoje dane osobowe będą przekazywane do:

  • Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.
  • Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo.

  W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 i 4 Polityki.


 14. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?
 15. Nie.


§ 17
Rodzaje plików cookies
 1. W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
  • sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
  • stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
  • własne, które pochodzą bezpośrednio od Administratora,
  • zewnętrzne, które pochodzą od dostawców narzędzi do analityki i marketingu w Serwisie.
 2. Pełną listę plików cookies wraz z okresami ich ważności znajdziesz pod tym linkiem: Cookies

§ 18
Jak usunąć pliki cookies
 1. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 19
Jak blokować pliki cookies
 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy, jak również dostarczane przez nas w Serwisie narzędzie do zarządzania zgodami.
 2. Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami:

§ 20
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie niezbędnych plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie niezbędnych plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez niezbędnych plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie lub dokonać zamówienia usługi lub produktu.§ 21
Zewnętrzne pliki cookies
 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je usunąć samodzielnie. Jak to zrobić wskazujemy w § 14 Polityki. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 2. Korzystamy z usług:
 3. Google Tag Manager

  Serwis do zarządzania tagami HTML i Javascript używanymi do zarządzania narzędziami do monitorowania i analizowania ruchu.  Dane zebrane są usuwane zaraz po ich przetworzeniu.  Polityka prywatności dostawcy: https://policies.google.com/privacy  Polityka cookies dostawcy:


  https://policies.google.com/technologies/cookies

  Google Analytics

  Narzędzie do analizowania ruchu.  Dane zbierane przez serwis:


  Data i godzina wizyty

  Dane użytkowe

  Kliknięcia

  Informacje o przeglądarce

  Informacje o urządzeniu

  Wsparcie dla JavaScript

  Odwiedzone strony

  Adresu odsyłający (refferer)

  Pobrania

  Informacje o wtyczce

  Zanonimizowany adres IP

  Informacje o lokalizacji (na poziomie miasta)


  Dane zebrane są przechowywane do 12 miesięcy.  Polityka prywatności dostawcy: https://policies.google.com/privacy  Polityka cookies dostawcy:


  https://policies.google.com/technologies/cookies

  Google Ads

  Narzędzie do pokazywania reklam i zbierania informacji o kliknięciu w reklamę.  Dane zbierane przez serwis:


  Adres IP

  Informacje o przeglądarce

  Dane użytkowe

  Data i godzina wizyty

  Informacje o lokalizacji (na poziomie miasta)

  Cookie ID


  Dane zebrane są usuwane zaraz po ich przetworzeniu.  Polityka prywatności dostawcy: https://policies.google.com/privacy  Polityka cookies dostawcy:


  https://policies.google.com/technologies/cookies

  Linkedin Insight

  Narzędzie do pokazywania reklam i zbierania informacji o kliknięciu w reklamę.  Dane zbierane przez serwis:


  Adres odsyłający (refferer)

  Adres IP

  Informacje o urządzeniu

  Informacje o przeglądarce

  Data i godzina wizyty


  Dane zebrane są przechowywane do 14 miesięcy.  Polityka prywatności dostawcy:


  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


  Polityka cookies dostawcy:


  https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

  Snapchat Advertising

  Narzędzie do pokazywania reklam i zbierania informacji o kliknięciu w reklamę.  Dane zbierane przez serwis:


  Odwiedzone strony

  Wyświetlone reklamy

  Dane użytkowe


  Dane zebrane są usuwane zaraz po ich przetworzeniu.  Polityka prywatności dostawcy:


  https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-policy/


  Polityka cookies dostawcy: https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/

  Meta Ads / Facebook

  Narzędzie monitorujące ruch, do pokazywania reklam, oraz zbierania informacji o kliknięciu w reklamę.  Dane zbierane przez serwis:


  Facebook user ID

  Informacje o przeglądarce

  Informacje użytkowe

  Informacje o urządzeniu

  Nie-wrażliwe dane niestandardowe

  Adres odsyłający (refferer)

  Pixel ID

  Szczegółowe dane o danym pixel

  Informacje o lokalizacji

  Dane o zachowaniu użytkownika

  Wyświetlone reklamy

  Interakcje z reklamami, serwisami i produktami

  Informacje o Marketplace

  Wyświetlone treści

  Adres IP


  Dane zebrane są usuwane zaraz po ich przetworzeniu.  Polityka prywatności dostawcy:


  https://www.facebook.com/privacy/explanation


  Polityka cookies dostawcy: https://www.facebook.com/policies/cookies

  HotJar

  Narzędzie służące do analizowania zachowań użytkowników na stronie.  Dane zbierane przez serwis:


  Data i godzina wizyty

  Informacje o przeglądarce

  Informacje użytkowe

  Kliknięcia na stronie

  Adres IP

  Informacje o urządzeniu

  Informacje o lokalizacji


  Dane zebrane są usuwane zaraz po ich przetworzeniu.  Polityka prywatności dostawcy:


  https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy


  Polityka cookies dostawcy:


  https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

  Opineo

  Narzędzie pozwalające użytkownikom oceniać stronę.  Dane zbierane przez serwis:


  Data i godzina wizyty

  Informacje o przeglądarce

  Kliknięcia na stronie

  Adres IP

  Informacje o urządzeniu

  Informacje o lokalizacji

  Adres email

  Numer zamówienia


  Dane zebrane są usuwane zaraz po ich przetworzeniu.  The data processor's privacy and cookie policy:


  https://polityka-prywatnosci.onet.pl

  X Ads

  Narzędzie do pokazywania reklam i zbierania informacji o kliknięciu w reklamę.  Polityka prywatności dostawcy: https://twitter.com/en/privacy  Polityka cookies dostawcy:


  https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

  Pinterest Ads

  Narzędzie do pokazywania reklam i zbierania informacji o kliknięciu w reklamę (szczegóły na https://help.pinterest.com/pl/article/personalized-ads-on-pinterest).  Polityka prywatności dostawcy:


  https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

  Polityka cookies dostawcy: https://policy.pinterest.com/en/cookies

  GetResponse

  Narzędzie marketing automation.  Dane zbierane przez serwis:


  Odwiedzone strony

  Data i godzina wizyty

  Informacje o przeglądarce

  Informacje o urządzeniu

  Adres IP

  Informacje o lokalizacji


  Polityka prywatności dostawcy: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci  Polityka cookies dostawcy: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-cookies

  Tradedoubler

  Narzędzie do pokazywania reklam i zbierania informacji o kliknięciu w reklamę.  Dane zbierane przez serwis:


  Cookie ID.

  IP adres.

  Numer zamówienia.


  Polityka prywatności i plików cookie dostawcy: https://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy.

  Tik Tok Ads

  Narzędzie do pokazywania reklam i zbierania informacji o kliknięciu w reklamę.  Dane zbierane przez serwis:


  Informacje profilowe, kontakty

  Treści użytkownika

  Wiadomości bezpośrednie

  Ankiety i promocje

  Informacje podczas kontaktu z Tik Tik

  Adres IP

  Informacje o przeglądarce

  Dane użytkowe

  Data i godzina wizyty

  Informacje o lokalizacji

  Cechy charakterystyczne i właściwości treści

  Cookie ID, model urządenia, system operacyjny i inne informacje techniczne


  Polityka prywatności dostawcy: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/privacy.


  Polityka cookies dostawcy: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl .

  Thulium

  Narzędzie do call center. Aplikacja Komunikacyjna.


  Rodzaje przetwarzanych danych osobowych określone są funkcjonalnością Systemu Thulium i należą do nich takie dane klientów Abonenta jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe i dane identyfikacyjne, czy głos, jeśli w ramach świadczonych Usług nagrywane są rozmowy. Nadto, z uwagi na przeznaczenie Systemu Thulium jako wspierającego prowadzenie działu obsługi klienta, w Systemie Thulium przetwarzane mogą być również inne dane osobowe identyfikacyjne.  Polityka dostawcy:

  Regulamin | Thulium


 4. Działanie Google Analytics, o których wspominamy powyżej, możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.