Wskaźnik Pearla - miara skuteczności metod antykoncepcji


Tabletki antykoncepcyjne, prezerwatywa, a może kalendarzyk małżeński? Jeśli szukasz skutecznej metody zapobiegania ciąży, w ocenie potencjalnego ryzyka pomoże Ci wskaźnik Pearla. Sprawdź, jak odczytywać ten indeks i co zrobić, aby wybrana metoda okazała się naprawdę skuteczna. Wskaźnik Pearla wskazuje ile kobiet, zaszło w ciążę stosując konkretną metodę antykoncepcji, przy regularnym współżyciu. 

Wskaźnik Pearla (indeks Pearla)

Wybór metody antykoncepcyjnej to ważna decyzja obojga partnerów. Jak wiadomo, nie każda z nich przynosi tak samo dobry efekt. Dlatego właśnie skuteczność antykoncepcji tak bardzo interesuje osoby rozpoczynające współżycie. Jeśli nie planujesz potomstwa lub chcesz ten etap życia odłożyć na później, w wyborze metody zapobiegania ciąży pomoże Ci wskaźnik Pearla. Wskaźnik Pearla zwany także indeksem Pearla funkcjonuje od 80 lat, został stworzony przez Amerykanina - biologa Raymonda Pearla. Ocenia on skuteczność zastosowanej antykoncepcji. Mierzy ile kobiet po roku stosowania wybranej metody antykoncepcji zaszło w ciążę, oczywiście przy aktywności seksualnej. Warto dodać, że przy braku jakiejkolwiek antykoncepcji wskaźnik ten wynosi 85. Im wskaźnik Pearla jest niższy, tym dana metoda zabezpieczenia uznawana jest za bardziej skuteczną.

Skala Pearla

Obecnie Światowa Organizacja Zdrowia nie posługuje się już wskaźnikiem Pearla - skuteczność środków antykoncepcyjnych określana jest w procentach. Mimo to skala Pearla wciąż jest miarodajnym wyznacznikiem pozwalającym partnerom wybrać skuteczne metody zapobiegania niechcianej ciąży.

Zobacz także: Antykoncepcja dopochwowa - kiedy stosować?

Dla każdej metody antykoncepcyjnej skala Pearla określa dwie wartości. "idealne zastosowanie" oznacza, że dana metoda była stosowana podczas każdego stosunku i w sposób prawidłowy. Natomiast "typowe zastosowanie" oznacza, że metoda nie była stosowana za każdym razem, bywała stosowana nieprawidłowo lub zawiodła pomimo poprawnego stosowana. W poniższej tabeli te dwie wartości zostały oznaczone jako IS oraz TS. 

 • Bez an­ty­kon­cep­cji: IS 85; TS 85
 • Zło­żo­ne ta­blet­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne: IS 0,1; TS 7,6
 • Ta­blet­ki tyl­ko ge­sta­ge­no­we: IS 0,5; TS 3,0
 • Pre­zer­wa­ty­wa mę­ska: IS 3,0; TS 13,9
 • Pre­zer­wa­ty­wa żeń­ska: IS 5,0; TS 21,0
 • Sto­su­nek prze­ry­wa­ny: IS 4,0; TS 23,6
 • Ka­len­da­rzyk mał­żeń­ski: IS 9,0; TS 20,5
 • Me­to­da owu­la­cyj­na: IS 3,0; TS 20,5
 • Me­to­da ob­ja­wo­wo­-ter­micz­na: IS 2,0 TS 20,5
 • Me­to­da po­owu­la­cyj­na: IS 1,0 TS 20,5
 • Środ­ki plem­ni­ko­bój­cze: IS 6,0 TS 25,7
 • Im­plan­ty: IS 0,05 TS 0,2
 • Wkład­ki we­wnątrz­ma­cicz­ne z le­wo­nor­ge­stre­lem: IS 0,1 TS 0,1

Skuteczna antykoncepcja

Co ciekawe, różne źródła podają różne wartości skali Pearla. Z tego względu indeks ten bywał krytykowany przez specjalistów. Rozbieżności wynikają z różnic kulturowych, demograficznych oraz różnej świadomości technik antykoncepcyjnych w badanych próbkach populacji. Aby mieć pewność, że wybrana przez Ciebie metoda zapobiegania ciąży będzie skuteczna, pamiętaj o prawidłowym jej stosowaniu, rygorystycznym przestrzeganiu zaleceń producenta (np. w przypadku prezerwatyw) czy lekarza (np. gdy stosujesz tabletki antykoncepcyjne lub metodę owulacyjną). Nie zapominajmy też o innych czynnikach, które mogą obniżyć skuteczność antykoncepcji, np. prowadzona antybiotykoterapia.

Zobacz także: Wskaźnik Pearla określa skuteczność antykoncepcji

 


Treści z działu "Wiedza o zdrowiu" z serwisu dimedic.eu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym specjalistą. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie porad i informacji zawartych w serwisie bez konsultacji ze specjalistą.
 

Dowiedz się więcej na temat zdrowia

Subskrybuj newsletter Dimedic i otrzymuj najciekawsze informacje oraz aktualne oferty.

Administratorem danych osobowych jest Dimedic Ltd. z siedzibą w Newcastle upon Tyne, 104 Close, Quayside, NE1 3RF, United Kingdom, e-mail: office@dimedic.eu. Z Administratorem możesz skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pod adresem: dpo@dimedic.eu. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki Newslettera. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usługi. Podanie danych jest warunkiem udzielenia subskrypcji Newslettera, a ich niepodanie uniemożliwi jej udzielenie. Dane będą przechowywane do chwili zakończenia przez użytkownika subskrypcji Newslettera. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
Partnerzy i regulatorzy serwisu: