Stediril 30

Stediril 30, drażetek, 21 szt
Liczba opakowań:
Kraj dostawy: Polska
Wybieram receptę do samodzielnej realizacji w dowolnej aptece na terenie UE (także w Polsce)
59,00 zł
Konsultacja
Stediril 30 - Ethinylestradiolum, Levonorgestrelum
- zastosowanie i działanie
Substancja czynna:
Ethinylestradiolum, Levonorgestrelum
Stediril 30 - skład:

1 tabl. draż. zawiera 0,15 mg lewonorgestrelu i 0,03 mg etynyloestradiolu.

Stediril 30 - działanie:

Monofazowy, doustny preparat antykoncepcyjny. Etynyloestradiol jest syntetycznym estrogenem o znacznie silniejszym, ale podobnym do naturalnego estradiolu działaniu i zastosowaniu. Norgestrel jest progestagenem o działaniu podobnym do progesteronu. Silniej zahamowuje owulację niż noretysteron i wykazuje właściwości androgenne. Etynyloestradiol szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego; biodostępność wynosi 40-60%, maksymalne stężenie leku we krwi jest osiągane po 1-2 h. W 98% wiąże się z albuminami oraz indukuje wzrost stężenia SHBG w surowicy. Metabolizm zachodzi w wątrobie, wydalanie z kałem i moczem. T0,5 po podaniu wielokrotnym wynosi ok. 16-18 h. Lewonorgestrel szybko i całkowicie wchłania się po podaniu doustnym; biodostępność wynosi prawie 100%. W wysokim stopniu wiąże się z globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Jest całkowicie metabolizowany, a wydalanie następuje z moczem i kałem. T0,5 po wielokrotnym podaniu wynosi 21-26 h.

Stediril 30 - wskazania:

Zapobieganie ciąży.

Stediril 30 - przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Aktualna lub przebyta zakrzepica żył głębokich. Aktualna lub przebyta choroba zakrzepowo-zatorowa. Choroba naczyń mózgowych lub choroba wieńcowa. Obecność czynników ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej (wada zastawkowa serca i zaburzenia rytmu serca zwiększające ryzyko zakrzepicy). Dziedziczne lub nabyte skłonności do zakrzepicy żylnej lub tętniczej, lub objawy zwiastujące (np. dławicy piersiowej i przemijającego niedokrwienia mózgu). Ból głowy z ogniskowymi objawami neurologicznymi, takimi jak aura. Cukrzyca ze zmianami naczyniowymi. Niekontrolowane nadciśnienie. Rozpoznanie lub podejrzenie złośliwego nowotworu piersi lub innego nowotworu zależnego od estrogenów. Gruczolaki lub nowotwory złośliwe wątroby lub aktywne zaburzenia czynności wątroby do czasu uzyskania prawidłowych wyników parametrów czynnościowych wątroby. Krwawienie z pochwy o nieustalonej etiologii. Zapalenie trzustki przebiegające z ciężką hipertrójlipidemią (czynne lub w wywiadzie). Rozpoznanie lub podejrzenie ciąży.

Stediril 30 - środki ostrożności:

Szczególnie ostrożnie stosować w przypadku depresji, nadciśnienia, zastoju żółci, zmniejszonej tolerancji glukozy lub cukrzycy, zwiększonego stężenia triglicerydów we krwi. Stosowanie preparatu należy przerwać w przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia, pojawienia się wytrzeszczu lub podwójnego widzenia, tarczy zastoinowej, zmian naczyniowych siatkówki, znacznego podwyższenia ciśnienia krwi, wystąpienia lub zaostrzenia migreny lub długotrwałych lub ciężkich, nawracających bólów głowy, nawracającej depresji. Preparat zwiększa ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej żył i tętnic - należy zachować ostrożność. Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia tych zaburzeń to: otyłość, zabieg chirurgiczny lub uraz, okres po porodzie lub poronieniu w II trymestrze ciąży, dłuższy okres unieruchomienia, zaawansowany wiek. Stosowanie preparatu należy przerwać 4 tyg. przed planowanym zabiegiem operacyjnym, 2 tyg. po zabiegu oraz podczas długiego okresu unieruchomienia. Nie należy stosować wcześniej niż 28 dni po porodzie u kobiet niekarmiących piersią lub po poronieniu. Stosowanie złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych u kobiet cierpiących na migrenę (w szczególności w przypadku aury migrenowej) zwiększa ryzyko wystąpienia udaru. Ryzyko zaburzeń ze strony układu sercowo-naczyniowego (np. udar, zawał mięśnia sercowego) wzrasta z wiekiem oraz u kobiet palących (zwłaszcza powyżej 35 rż.) - kobietom stosującym preparat zaleca się niepalenie papierosów. Preparat ze względu na zawartość laktozy i sacharozy nie powinien być stosowany u pacjentek z nietolerancją galaktozy, nietolerancją fruktozy, niedoborem laktazy Lappa, niedoborem sacharazy-izomaltazy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Stediril 30 - ciąża i laktacja:

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Stediril 30 - działania niepożądane:

Bardzo często: ból głowy, migrena, krwawienia międzymiesiączkowe, plamienie. Często: zapalenie pochwy, w tym zakażenie drożdżakowe, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, zmiany nastroju (w tym depresja), zmiany libido, nerwowość, zawroty głowy, nudności, wymioty, ból brzucha, trądzik, ból lub tkliwość piersi, powiększenie piersi, wydzielina z piersi, bolesne miesiączki, zmiana nasilenia krwawienia miesiączkowego, zmiana obrazu nadżerki, zmiana wydzieliny z pochwy, brak miesiączki, retencja płynów, obrzęk. Niezbyt często: zwiększenie lub zmniejszenie łaknienia, skurcz żołądka, wzdęcia, biegunka, wysypka, mogąca się utrzymywać ostuda lub melanoderma, hirsutyzm, łysienie, podwyższenie ciśnienia krwi, zmiana stężenia lipidów we krwi (w tym hipertriglicerydemia). Rzadko: reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne (w tym bardzo rzadko pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i ciężkie reakcje z objawami ze strony układu oddechowego i układu krążenia), nietolerancja glukozy, nietolerancja szkieł kontaktowych, rumień guzowaty, żółtaczka cholestatyczna, zmniejszenie stężenia folianów we krwi, upławy. Bardzo rzadko: nasilenie tocznia rumieniowatego układowego, nasilenie porfirii, nasilenie pląsawicy, zapalenie nerwu wzrokowego, zakrzepica siatkówki, powiększenie żylaków, zapalenie trzustki, niedokrwienne zapalenie jelita grubego, choroby pęcherzyka żółciowego, w tym kamica żółciowa, rumień wielopostaciowy, zespół hemolityczno-mocznicowy. Ponadto: zapalna choroba jelita (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), uszkodzenie komórek wątroby (np. zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby). Niektóre badania sugerują, że stosowanie złożonych preparatów antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko rozrostu śródnabłonkowego lub inwazyjnego raka szyjki macicy oraz raka piersi. Podobnie w bardzo rzadkich przypadkach preparaty te mogą mieć związek z występowaniem gruczolaków wątroby oraz pierwotnego raka wątrobowokomórkowego.

Stediril 30 - interakcje:

Leki przyspieszające pasaż żołądkowo-jelitowy, ryfampicyna, ryfabutyna, barbiturany, prymidon, fenylbutazon, fenytoina, deksametazon, gryzeofulwina, topiramat, niektóre inhibitory proteazy, modafinil, ziele dziurawca, rytonawir, ampicylina i inne penicyliny i tetracyklina zmniejszają stężenie etynyloestradiolu w surowicy. W przypadku długotrwałego stosowania leków, które mogą zmniejszać stężenie etynyloestradiolu we krwi należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji przez cały czas stosowania leków oraz przez co najmniej 7 dni po ich odstawieniu. Atorwastatyna, kwas askorbinowy, paracetamol, indynawir, flukonazol, toleandromycyna zwiększają stężenie etynyloestradiolu w surowicy. Etynyloestradiol zwiększa stężenie cyklosporyny, teofiliny i kortykosteroidów, a zmniejsza stężenie lamotryginy.

Stediril 30 - dawkowanie:

Doustnie. Stosowanie preparatu należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu. Należy przyjmować 1 tabl. dziennie, o stałej porze dnia, przez 21 dni. Następnie należy zrobić 7-dniową przerwę, podczas której występuje krwawienie z odstawienia (zwykle po 2-3 dniach). Kolejne opakowanie należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie, nawet jeżeli nadal trwa krwawienie. Pacjentki przyjmujące uprzednio inne dwuskładnikowe preparaty antykoncepcyjne, które rozpoczynają stosowanie preparatu, powinny przyjąć pierwszą tabletkę następnego dnia po zakończeniu przyjmowania dotychczasowych tabletek antykoncepcyjnych zawierających substancje czynne lub najpóźniej w następnym dniu po 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek lub po zakończeniu przyjmowania dotychczasowych tabletek antykoncepcyjnych nie zawierających substancji czynnych. Przy przechodzeniu ze stosowania preparatu zawierającego wyłącznie progestagen, pierwszą tabletkę preparatu należy przyjąć następnego dnia po przyjęciu ostatniej minipigułki. Jeśli pacjentka wcześniej stosowała implant podskórny tabletkę należy przyjąć następnego dnia po usunięciu implantu. W przypadku stosowania zastrzyków, stosowanie preparatu należy rozpocząć w dniu, w którym powinno się przyjąć kolejny zastrzyk. We wszystkich przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych przez pierwsze 7 dni stosowania preparatu. W przypadku poronienia w I trymestrze ciąży stosowanie preparatu można rozpocząć natychmiast. W przypadku porodu lub poronienia w II trymestrze ciąży stosowanie preparatu można rozpocząć nie wcześniej niż 28 dni po porodzie lub poronieniu; przez pierwszych 7 dni przyjmowania preparatu zaleca się stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych. W przypadku pominięcia tabletki, jeśli minęło nie więcej niż 12 h, należy przyjąć ją jak najszybciej i następne tabletki przyjmować o zwykłej porze (skuteczność działania preparatu jest zachowana). W przypadku pominięcia tabletki, jeśli minęło więcej niż 12 h, należy przyjąć ją jak najszybciej, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek i następne tabletki przyjmować o zwykłej porze; przez kolejnych 7 dni należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne; jeśli w ciągu tych 7 dni kończy się opakowanie, to kolejne należy rozpocząć bez zwykle stosowanej przerwy. Jeśli tabl. pominięto w ciągu 7 ostatnich dni przyjmowania preparatu, to kolejne opakowanie należy rozpocząć po przyjęciu ostatniej tabl. z poprzedniego opakowania, bez stosowanej zwykle przerwy. W przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki w ciągu 4 h od przyjęcia tabletki należy postępować jak w przypadku pominięcia tabletki. W celu opóźnienia miesiączki nie należy robić 7-dniowej przerwy w stosowaniu tabletek, lecz zacząć stosowanie tabletek z nowego opakowanie. Krwawienie powinno wystąpić po zakończeniu tabletek z drugiego opakowania. W międzyczasie może wystąpić krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie.

Stediril 30 - uwagi:

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy wykluczyć ciążę, przeprowadzić pełne badanie ogólne (w tym pomiar ciśnienia krwi) oraz zebrać pełny wywiad lekarski, w tym rodzinny. Podczas stosowania preparatu należy okresowo przeprowadzać badania kontrolne.

Stediril 30-pobierz ulotkę

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Dowiedz się więcej na temat zdrowia

Subskrybuj newsletter Dimedic i otrzymuj najciekawsze informacje oraz aktualne oferty.

Administratorem danych osobowych jest Dimedic Ltd. z siedzibą w Newcastle upon Tyne, 104 Close, Quayside, NE1 3RF, United Kingdom, e-mail: office@dimedic.eu. Z Administratorem możesz skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pod adresem: dpo@dimedic.eu. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki Newslettera. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usługi. Podanie danych jest warunkiem udzielenia subskrypcji Newslettera, a ich niepodanie uniemożliwi jej udzielenie. Dane będą przechowywane do chwili zakończenia przez użytkownika subskrypcji Newslettera. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
Partnerzy i regulatorzy serwisu: